photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Lieve Snellings | profile | all galleries >> Galleries >> for Peace and Justice tree view | thumbnails | slideshow

for Peace and Justice

You ask me if I believe we can change the world by our actions: "No AND Yes" is my answer.
No: I do have that much sense of reality to know that our for instance the Women in Black silent vigils will not make that we will wake up in a better world tomorrow. The road to this world with justice and peace is long, the tree has many deep roots and we are only one link on that road, one of many roots of the tree. And so I actual come to the positive part of my answer, yes we are a link, yes we are a root of the tree, nothing more, but also nothing less...Moreover women living in conflict areas tell us that they feel themselves very supported by those many solidarity actions worldwide, they tell us that this makes a real difference to them. They feel supported by us, and we feel ourselves reinforced by their unbelievable courage and good energy. It seems like mutual empowerment.
For me it does not have to be more than that !
As a result, I can continue, also continue dreaming...


Kunnen wij de wereld veranderen door onze acties vraag je. "Neen EN Ja" is mijn antwoord.
Neen: zoveel realiteitszin heb ik wel dat ik weet dat onze "Vrouwen in 't Zwart" stille wake er niet voor zorgt dat we morgen in een betere wereld wakker worden. De weg naar die meer rechtvaardige wereld in vrede is lang, de boom heeft veel diepe wortels en wij zijn slechts een schakel op die weg, één van de vele wortels van de boom. En zo ben ik eigenlijk bij het positieve deel van mijn antwoord gekomen, we zijn ook een schakel, wij zijn een wortel, niet meer, maar dat zijn we wel... Bovendien vertellen vrouwen uit conflict gebieden ons dat zij zich ontzettend gesteund voelen door de vele solidariteits acties op zoveel verschillende plaatsen in de wereld, zeggen ze ons dat dit voor hen echt wel een verschil uitmaakt. Zij voelen zich ondersteund door ons, en wij voelen ons versterkt door hun ongelooflijke moed en goeie energie. Zo kunnen we wederzijds onze kracht versterken.
Meer moet dat niet zijn !
Daardoor kan ik blijven doorgaan, kan ik blijven dromen...


Vous me demandez si je crois que nous pouvons changer le monde par nos actions: "Non et Oui" est ma réponse.
"Non", car j'ai assez le sens de la réalité pour savoir que la présence des femmes en noir (WiB) à des vigiles silencieuses ne fera pas que l'on va se réveiller dans un monde meilleur demain. La route vers ce monde de justice et de paix est longue, l'arbre a de nombreuses racines profondes et nous sommes seulement un lien sur cette route, l'une des nombreuses racines de l'arbre. La partie positive de ma réponse est "Oui", nous sommes un lien; "Oui", nous sommes une racine de l'arbre, rien de plus, mais également rien de moins. Par ailleurs, les femmes vivant dans les zones de conflit nous disent qu'elles se sentent très soutenues par les nombreuses actions de solidarité dans le monde. Elles nous disent que cela fait une réelle différence car elles se sentent soutenues par nous, et nous nous sentons renforcées par leur courage incroyable et leur énergie positive. Ensemble, nous nous renforçons mutuellement sur cette route.
Pour moi, il n'a pas à être plus que ça!
En conséquence, je peux continuer, aussi continuer à rêver ...
WiB Leuven - 25th anniversary - March 2, 2019
:: WiB Leuven - 25th anniversary - March 2, 2019 ::
16th Global Conference of Women in Black in Bangalore, India, 2015
:: 16th Global Conference of Women in Black in Bangalore, India, 2015 ::
je suis Charlie - je suis Achmed
:: je suis Charlie - je suis Achmed ::
IK KOM VAN VER - JE VIENS DE LOIN - I COME FROM AFAR
:: IK KOM VAN VER - JE VIENS DE LOIN - I COME FROM AFAR ::
European WiB Conference in Leuven, 2014
:: European WiB Conference in Leuven, 2014 ::
Auschwitz - Birkenau
:: Auschwitz - Birkenau ::
being silent kills - zwijgen doodt - le silence tue
:: being silent kills - zwijgen doodt - le silence tue ::
blij en boos
:: blij en boos ::
DAUGHTERS OF FIRE 2009 - DOCHTERS VAN VUUR - FILLES DU FEU
:: DAUGHTERS OF FIRE 2009 - DOCHTERS VAN VUUR - FILLES DU FEU ::
India Women's Portraits in black and white
:: India Women's Portraits in black and white ::
International Women's Day, Brussels 2009
:: International Women's Day, Brussels 2009 ::
Jeanne Devos eerste vrouwelijk  ereburger van de stad Leuven
:: Jeanne Devos eerste vrouwelijk ereburger van de stad Leuven ::
Kerstactie Leuven
:: Kerstactie Leuven ::
Nagpur, manifestation domestic workers
:: Nagpur, manifestation domestic workers ::
South Africa's New Women's Movement
:: South Africa's New Women's Movement ::
some photos of other actions
:: some photos of other actions ::
stop bombing GAZA
:: stop bombing GAZA ::
STILLE OPTOCHT BOYCOT ISRAEL
:: STILLE OPTOCHT BOYCOT ISRAEL ::
Vliegers voor Palestina
:: Vliegers voor Palestina ::
Vrouwen in 't Zwart - Women in Black Leuven
:: Vrouwen in 't Zwart - Women in Black Leuven ::
Vrouwendag te Leuven 2011
:: Vrouwendag te Leuven 2011 ::
Vrouwen Kracht = Vredes Macht
:: Vrouwen Kracht = Vredes Macht ::
WiB South Africa
:: WiB South Africa ::
World March of Women - International Women's Day  2010
:: World March of Women - International Women's Day 2010 ::