photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
renelenting | profile | all galleries >> Galleries >> 2013 tree view | thumbnails | slideshow

2013Op deze pagina vind je een impressie van de in 2013 door mij gefotografeerde vogels.


Boomkruiper
Boomkruiper
Appelvink
Appelvink
Boomklever
Boomklever
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Sperweruil
Sperweruil
Sperweruil
Sperweruil
Sperweruil
Sperweruil
Dodaars
Dodaars
Aalscholver
Aalscholver
Buffelkopeend
Buffelkopeend
Kuifeend ♂
Kuifeend ♂
Izabeltapuit
Izabeltapuit
Izabeltapuit
Izabeltapuit
Izabeltapuit
Izabeltapuit
Vink ♂
Vink ♂
Arendbuizerd
Arendbuizerd
Arendbuizerd
Arendbuizerd
Arendbuizerd
Arendbuizerd
Grauwe Klauwier
Grauwe Klauwier
Grauwe Klauwier
Grauwe Klauwier
Eider
Eider
Torenvalk
Torenvalk
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Nijlgans
Nijlgans
Roze Spreeuw
Roze Spreeuw
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Roze Spreeuw
Roze Spreeuw
Roze Spreeuw
Roze Spreeuw
Goudplevier
Goudplevier
Goudplevier
Goudplevier
Smient ♂
Smient ♂
Aziatische Goudplevier
Aziatische Goudplevier
Aziatische Goudplevier
Aziatische Goudplevier
Krombekstrandloper
Krombekstrandloper
Scholekster
Scholekster
Kluut
Kluut
Winterkoning (juv)
Winterkoning (juv)
Grauwe Klauwier (juv)
Grauwe Klauwier (juv)
Witgat
Witgat
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Bontbekplevier (juv)
Bontbekplevier (juv)
Groenpootruiter
Groenpootruiter
Bergeend
Bergeend
Grauwe Klauwier (juv)
Grauwe Klauwier (juv)
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Paapje
Paapje
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Merel
Merel
Fitis
Fitis
Steenuil
Steenuil
Rietzanger
Rietzanger
Grasmus
Grasmus
Blauwborst
Blauwborst
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Blauwborst
Blauwborst
Torenvalk
Torenvalk
Gierzwaluw
Gierzwaluw
Steltkluut
Steltkluut
Steltkluut
Steltkluut
Roodborst (juv)
Roodborst (juv)
Boomklever
Boomklever
Winterkoning
Winterkoning
Boomvalk
Boomvalk
Boomleeuwerik
Boomleeuwerik
Boompieper
Boompieper
Huiskraai
Huiskraai
Huiskraai
Huiskraai
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Koekoek
Koekoek
Patrijs
Patrijs
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Paapje
Paapje
Paapje
Paapje
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Tapuit
Tapuit
Zwartkop
Zwartkop
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Bronskopeend
Bronskopeend
Bronskopeend
Bronskopeend
Kramsvogel
Kramsvogel
Grote Zaagbek ♂
Grote Zaagbek ♂
Brilduiker ♂
Brilduiker ♂
Rotgans
Rotgans
Witbuikrotgans
Witbuikrotgans
Witbuikrotgans
Witbuikrotgans
Kuifduiker
Kuifduiker
Rosse Grutto
Rosse Grutto
Zilverplevier
Zilverplevier
Kleine Zwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Wilde Zwaan
Kievit
Kievit
Roodborst
Roodborst