photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
renelenting | profile | all galleries >> Galleries >> 2012 tree view | thumbnails | slideshow

2012Op deze pagina vind je een impressie van de in 2012 door mij gefotografeerde vogels.


Kolgans
Kolgans
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Huismus ♀
Huismus ♀
Huismus ♂
Huismus ♂
Pestvogel
Pestvogel
Pestvogel
Pestvogel
Pestvogel
Pestvogel
Pestvogel
Pestvogel
Buizerd
Buizerd
Indische Gans
Indische Gans
Groenling ♀
Groenling ♀
Zwarte Zwaan
Zwarte Zwaan
Goudhaan
Goudhaan
IJsvogel
IJsvogel
Geelpootmeeuw (juv)
Geelpootmeeuw (juv)
Roodkeelduiker
Roodkeelduiker
Paarse Strandloper
Paarse Strandloper
Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Roodkeelduiker
Roodkeelduiker
Keep ♂
Keep ♂
Pimpelmees
Pimpelmees
Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst
Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
Koperwiek
Koperwiek
Kramsvogel
Kramsvogel
Heggenmus
Heggenmus
Kauw
Kauw
Vink
Vink
Koolmees
Koolmees
Spreeuw
Spreeuw
Gaai
Gaai
Gaai
Gaai
Buffelkopeend
Buffelkopeend
Kleinst Waterhoen
Kleinst Waterhoen
Kleinst Waterhoen
Kleinst Waterhoen
Porseleinhoen
Porseleinhoen
Waterral
Waterral
Kemphaan
Kemphaan
Kemphaan
Kemphaan
Rietgors ♀
Rietgors ♀
Zwarte Ruiter
Zwarte Ruiter
Porseleinhoen
Porseleinhoen
Porseleinhoen
Porseleinhoen
Gestreepte Strandloper
Gestreepte Strandloper
Sperwer
Sperwer
Staartmees
Staartmees
Dodaars (juv)
Dodaars (juv)
Roek
Roek
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper
Steenloper
Steenloper
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Regenwulp
Regenwulp
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Wulp
Wulp
Groenpootruiter
Groenpootruiter
Aalscholver
Aalscholver
Groenling
Groenling
Grauwe Franjepoot
Grauwe Franjepoot
Grote Stern
Grote Stern
Graspieper
Graspieper
Amerikaanse Goudplevier
Amerikaanse Goudplevier
Amerikaanse Goudplevier
Amerikaanse Goudplevier
Zwarte Kraai
Zwarte Kraai
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Kneu ♂
Kneu ♂
Meerkoet
Meerkoet
Zwarte Stern
Zwarte Stern
Zwarte Stern
Zwarte Stern
Purperreiger
Purperreiger
Purperreiger
Purperreiger
Tureluur
Tureluur
Holenduif
Holenduif
Veldleeuwerik
Veldleeuwerik
Torenvalk
Torenvalk
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Ringmus
Ringmus
Zwarte Ibis
Zwarte Ibis
Gierzwaluw
Gierzwaluw
Ekster
Ekster
Wilde Eend ♀
Wilde Eend ♀
Kleine Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Middelste Zaagbek ♀
Middelste Zaagbek ♀
Houtduif
Houtduif
Scholekster
Scholekster
Roodmus
Roodmus
Zanglijster
Zanglijster
Pimpelmees (juv)
Pimpelmees (juv)
Putter
Putter
Fuut (juv)
Fuut (juv)
Turkse Tortel
Turkse Tortel
Zwartkopmeeuw
Zwartkopmeeuw
Brandgans (juv)
Brandgans (juv)
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Winterkoning
Winterkoning
Kluut
Kluut
Kluut
Kluut
Witwangstern
Witwangstern
Nijlgans
Nijlgans
Fuut
Fuut
Visdief
Visdief
Fazant
Fazant
Kleine Karekiet ♂
Kleine Karekiet ♂
Kleine Karekiet ♂
Kleine Karekiet ♂
Kievit
Kievit
Grutto
Grutto
Brandgans
Brandgans
Buizerd
Buizerd
Fitis
Fitis
Mandarijneend ♂
Mandarijneend ♂
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Zwartkop ♂
Zwartkop ♂
Zwartkop ♀
Zwartkop ♀
Kuifeend ♂
Kuifeend ♂
Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Fuut
Fuut
Fuut
Fuut
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Tapuit ♂
Tapuit ♂
Draaihals
Draaihals
Draaihals
Draaihals
Draaihals
Draaihals
Wintertaling
Wintertaling
Grutto
Grutto
Kleine Burgemeester
Kleine Burgemeester
Grasmus
Grasmus
Tapuit ♀
Tapuit ♀
Engelse Kwikstaat
Engelse Kwikstaat
Oeverloper
Oeverloper
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Zomertaling
Zomertaling
Lepelaar
Lepelaar
Waterhoen
Waterhoen
Meerkoet
Meerkoet
Knobbelzwaan
Knobbelzwaan