photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
renelenting | profile | all galleries >> Galleries >> 2014 tree view | thumbnails | slideshow

2014Op deze pagina vind je een impressie van de in 2014 door mij gefotografeerde vogels.


Kramsvogel
Kramsvogel
Kuifaalscholver
Kuifaalscholver
Wulp
Wulp
Grote Zee-eend
Grote Zee-eend
Brilduiker
Brilduiker
Rosse Grutto
Rosse Grutto
Zwarte Zeekoet
Zwarte Zeekoet
Afrikaanse Woestijngrasmus
Afrikaanse Woestijngrasmus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Keep
Keep
Zwartkop ♀
Zwartkop ♀
Zwartkop ♂
Zwartkop ♂
Bladkoning
Bladkoning
Bladkoning
Bladkoning
Tapuit
Tapuit
Zanglijster
Zanglijster
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Koperwiek
Koperwiek
Witkruintapuit
Witkruintapuit
Kleine Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Staartmees
Staartmees
Bladkoning
Bladkoning
Grote Mantelmeeuw (juv)
Grote Mantelmeeuw (juv)
Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper
Steenloper
Steenloper
Graspieper
Graspieper
Scholekster
Scholekster
Tureluur
Tureluur
Heggenmus
Heggenmus
Witte Kwikstaart (juv)
Witte Kwikstaart (juv)
Roodborst
Roodborst
Casarca
Casarca
Grauwe Vliegenvanger
Grauwe Vliegenvanger
Steltkluut
Steltkluut
Engelse Kwikstaart
Engelse Kwikstaart
Steppeklapekster
Steppeklapekster
Steppeklapekster
Steppeklapekster
IJslandse Grutto
IJslandse Grutto
Grasmus
Grasmus
Beflijster
Beflijster
Blauwborst
Blauwborst
Lepelaar
Lepelaar
Fitis
Fitis
Geoorde Fuut
Geoorde Fuut
Halsbandparkiet
Halsbandparkiet
Rosse Stekelstaart
Rosse Stekelstaart
Ooievaar
Ooievaar
Rietgors ♂
Rietgors ♂
Rietzanger
Rietzanger
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Baardman ♂
Baardman ♂
Baardman ♂
Baardman ♂
Zwartkop
Zwartkop
Roodborst
Roodborst
Staartmees
Staartmees
Koereiger
Koereiger
Koereiger
Koereiger
Koereiger
Koereiger
Middelste Bonte Specht
Middelste Bonte Specht
Middelste Bonte Specht
Middelste Bonte Specht
Kuifleeuwerik
Kuifleeuwerik
Kuifleeuwerik
Kuifleeuwerik
Klapekster
Klapekster
Ringsnaveleend
Ringsnaveleend
Tafeleend
Tafeleend
Wintertaling
Wintertaling
Grote Zaagbek ♀
Grote Zaagbek ♀
Pijlstaart
Pijlstaart
Dodaars
Dodaars
Fuut
Fuut
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Nonnetje ♀
Nonnetje ♀
Buizerd
Buizerd
Kuifeend ♀
Kuifeend ♀
Kuifeend ♂
Kuifeend ♂
Smient ♂
Smient ♂
Nonnetje ♀
Nonnetje ♀
Nonnetje ♂
Nonnetje ♂
Boomkruiper
Boomkruiper
IJseend
IJseend
Parelduiker
Parelduiker