photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | all galleries >> Manisa in Western Turkey >> Tekeli Lala Mehmet Paşa > Manisa 5957.jpg
previous | next
19-MAR-2007

Manisa 5957.jpg

This is the Lala Paşa Camii.

A notice in Turkish read:

Muhakkak suretli Mehmet Paşa bu camii Cenab-ı Hakka mülaki ve yakın olmak kaydı ile çok katı ve sağlam malı bina etti. Canab-ı Hak cennet bahçeleri makamatını yüksek olarak baki ve ebedi kılsın. Vassaf ismindeki zat bu camiin tarihini bu şehirde şerefli ve ali olmak üzere binasını baki kılsın. (Cami un ala fişerifil belet) cümlesinden ebcet harfleri hesabı ile hicri 977 tarihi çıkmaktadır. M. 1569.

Could anyone translate the essentials?

Nikon D2x
1/45s f/8.0 at 15.0mm iso100 full exif

other sizes: small medium large original auto
comment | share