photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
wim | profile | all galleries >> Galleries >> Vogels - Birds tree view | thumbnails | slideshow

Vogels - Birds

Alken - Razorbill / zeekoet - Murre
Alken - Razorbill / zeekoet - Murre
Boomklever - Nuthatch / Boomkruipers - Tree creeper
Boomklever - Nuthatch / Boomkruipers - Tree creeper
Duiker - Divers / Futen - Gerbes
Duiker - Divers / Futen - Gerbes
Eenden -Duck's
Eenden -Duck's
Ganzen - Goose / Zwanen - Swans
Ganzen - Goose / Zwanen - Swans
Gorzen - Buntings /  Vinken - Common chaffinch
Gorzen - Buntings / Vinken - Common chaffinch
Hoenders - Galliformes / Rallen - Rails
Hoenders - Galliformes / Rallen - Rails
Jan van gent - Northern gannet / Roze pelikaan - Great white
Jan van gent - Northern gannet / Roze pelikaan - Great white
Klauwier - Shrike / Klapekster - Shrike
Klauwier - Shrike / Klapekster - Shrike
Koekoeken - Chuckoo  / Duiven - doves
Koekoeken - Chuckoo / Duiven - doves
Kraaien - Crow's / spreeuw - Starling / Wielewaal - Golden oriole
Kraaien - Crow's / spreeuw - Starling / Wielewaal - Golden oriole
Kraanvogel - Crane
Kraanvogel - Crane
Leeuweriken - Larks / Piepers - Pipits
Leeuweriken - Larks / Piepers - Pipits
Lijsterachtige - thrus like birds
Lijsterachtige - thrus like birds
Meeuwen - Gull's / Sterns - Tern
Meeuwen - Gull's / Sterns - Tern
Mezen - tits / Baardman - Bearded titmouse / Staartmezen - long-tailed tit
Mezen - tits / Baardman - Bearded titmouse / Staartmezen - long-tailed tit
Mussen - Sparrow / Kwikstaarten - wagtail's / Heggemusen - Hedge sparrow
Mussen - Sparrow / Kwikstaarten - wagtail's / Heggemusen - Hedge sparrow
Nachtzwaluw - European nightjar / Gierzwaluw - Common swift
Nachtzwaluw - European nightjar / Gierzwaluw - Common swift
Pestvogel - Waxwing / Ijsvogel - Kingfisher / Winterkoning - Wren
Pestvogel - Waxwing / Ijsvogel - Kingfisher / Winterkoning - Wren
Reigers -Heron / Ooievaars - Stork / Flamingo - Flamingo / Aalscholver - Cormorant
Reigers -Heron / Ooievaars - Stork / Flamingo - Flamingo / Aalscholver - Cormorant
Roofvogels - Bird of prey
Roofvogels - Bird of prey
Spechten - Woodpeckers / Draaihals - Wryneck
Spechten - Woodpeckers / Draaihals - Wryneck
Steltlopers - Waders
Steltlopers - Waders
Uilen - owls
Uilen - owls
Zangers - Songbirds
Zangers - Songbirds
Zwaluwen - Martin's / Vliegenvangers - Flycatcher
Zwaluwen - Martin's / Vliegenvangers - Flycatcher
Hop - Eurasian hoopoe / Bijeneter -  European bee-eater / Scharlelaar - European roller
Hop - Eurasian hoopoe / Bijeneter - European bee-eater / Scharlelaar - European roller