photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
wim | profile | all galleries >> Galleries >> Vogels - Birds tree view | thumbnails | slideshow

Vogels - Birds

Alken - Razorbill / zeekoet - Murre
Alken - Razorbill / zeekoet - Murre
Boomklever - Nuthatch / Boomkruipers - Tree creeper
Boomklever - Nuthatch / Boomkruipers - Tree creeper
Duiker - Divers / Futen - Gerbes
Duiker - Divers / Futen - Gerbes
Eenden -Duck's
Eenden -Duck's
Ganzen - Goose / Zwanen - Swans
Ganzen - Goose / Zwanen - Swans
Gorzen - Buntings /  Vinken - Common chaffinch
Gorzen - Buntings / Vinken - Common chaffinch
Hoenders - Galliformes / Rallen - Rails
Hoenders - Galliformes / Rallen - Rails
Jan van gent - Northern gannet / Roze pelikaan - Great white
Jan van gent - Northern gannet / Roze pelikaan - Great white
Klauwier - Shrike / Klapekster - Shrike
Klauwier - Shrike / Klapekster - Shrike
Koekoeken - Chuckoo  / Duiven - doves
Koekoeken - Chuckoo / Duiven - doves
Kraaien - Crow's / spreeuw - Starling / Wielewaal - Golden oriole
Kraaien - Crow's / spreeuw - Starling / Wielewaal - Golden oriole
Kraanvogel - Crane
Kraanvogel - Crane
Leeuweriken - Larks / Piepers - Pipits
Leeuweriken - Larks / Piepers - Pipits
Lijsterachtige - thrus like birds
Lijsterachtige - thrus like birds
Meeuwen - Gull's / Sterns - Tern
Meeuwen - Gull's / Sterns - Tern
Mezen - tits / Baardman - Bearded titmouse / Staartmezen - long-tailed tit
Mezen - tits / Baardman - Bearded titmouse / Staartmezen - long-tailed tit
Mussen - Sparrow / Kwikstaarten - wagtail's / Heggemusen - Hedge sparrow
Mussen - Sparrow / Kwikstaarten - wagtail's / Heggemusen - Hedge sparrow
Nachtzwaluw - European nightjar / Gierzwaluw - Common swift
Nachtzwaluw - European nightjar / Gierzwaluw - Common swift
Pestvogel - Waxwing / Ijsvogel - Kingfisher / Winterkoning - Wren
Pestvogel - Waxwing / Ijsvogel - Kingfisher / Winterkoning - Wren
Reigers -Heron / Ooievaars - Stork / Flamingo - Flamingo / Aalscholver - Cormorant
Reigers -Heron / Ooievaars - Stork / Flamingo - Flamingo / Aalscholver - Cormorant
Roofvogels - Bird of prey
Roofvogels - Bird of prey
Spechten - Woodpeckers / Draaihals - Wryneck
Spechten - Woodpeckers / Draaihals - Wryneck
Steltlopers - Waders
Steltlopers - Waders
Uilen - owls
Uilen - owls
Zangers - Songbirds
Zangers - Songbirds
Zwaluwen - Martin's / Vliegenvangers - Flycatcher
Zwaluwen - Martin's / Vliegenvangers - Flycatcher
Hop - Eurasian hoopoe / Bijeneter -  European bee-eater / Scharlelaar - European roller
Hop - Eurasian hoopoe / Bijeneter - European bee-eater / Scharlelaar - European roller