photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Sture Hermansson | profile | all galleries >> Fjärilar - Butterflies and Moths >> Hamra tree view | thumbnails | slideshow

Systematiskt - Systematic | Årets fjärilar 2015 - Butterflies and moths 2015 | Årets fjärilar 2014 - Butterflies and Moths 2014 | Årets fjärilar 2013 - Butterflies and moths 2013 | Årets fjärilar 2012 - Butterflies and Moths 2012 | Årets fjärilar 2011 - Butterflies and moths 2011 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2010 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2009 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2008 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2007 | Olyckskärret | Hamra | Tripphultsjön

Hamra

En fin eftermiddag i skogen söder om Skogaholm, Hallsberg. Vid vägen fanns en plats för ett timmerupplag där det inte fanns något timmer kvar, men ett snår med åkertistel m.m. och denna tistel är tydligen en populär växt bland fjärilar.

A fine summer day by a small road in the forest south of Hallsberg, Sweden. At a place where timber had been stored, there was now mostly creeping thistles (Cirsium arvense) growing. This thistle is very popular with butterflies.
Alla fjärilarna fotograferades här. All the butterflies were photographed here
Alla fjärilarna fotograferades här. All the butterflies were photographed here
Citronfjäril. Brimstone. Gonepteryx rhamni
Citronfjäril. Brimstone. Gonepteryx rhamni
Citronfjäril - Gonepteryx rhamni - Brimstone
Citronfjäril - Gonepteryx rhamni - Brimstone
Citronfjäril och pågålöga - Gonepteryx rhamni och Inachis io - Brimstone and Peacock
Citronfjäril och pågålöga - Gonepteryx rhamni och Inachis io - Brimstone and Peacock
Påfågelöga. Peacock. Inachis io
Påfågelöga. Peacock. Inachis io
Påfågelöga. Peacock. Inachis io
Påfågelöga. Peacock. Inachis io
Vinbärsfuks - Polygonia c-album - Comma Butterfly
Vinbärsfuks - Polygonia c-album - Comma Butterfly
Vinbärsfuks - Polygonia c-album - Comma Butterfly
Vinbärsfuks - Polygonia c-album - Comma Butterfly
Vitfläckig guldvinge (hanne) - Lycaena virgaureae - Scarce Copper (male)
Vitfläckig guldvinge (hanne) - Lycaena virgaureae - Scarce Copper (male)
Vitfläckig guldvinge - Lycaena virgaureae - Scarce Copper
Vitfläckig guldvinge - Lycaena virgaureae - Scarce Copper
Vitfläckig guldvinge (hona) - Lycaena virgaureae - Scarce Copper (female)
Vitfläckig guldvinge (hona) - Lycaena virgaureae - Scarce Copper (female)
Vitfläckig guldvinge (hona) - Lycaena virgaureae - Scarce Copper (female)
Vitfläckig guldvinge (hona) - Lycaena virgaureae - Scarce Copper (female)
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Nässelfjäril - Aglais urticae - Small Tortoiseshell
Nässelfjäril - Aglais urticae - Small Tortoiseshell
Silverstreckad pärlemorfjäril (hane) - Argynnis paphia - Silver-washed Fritillary (male)
Silverstreckad pärlemorfjäril (hane) - Argynnis paphia - Silver-washed Fritillary (male)
Silverstreckad pärlemorfjäril (hane) - Argynnis paphia - Silver-washed Fritillary (male)
Silverstreckad pärlemorfjäril (hane) - Argynnis paphia - Silver-washed Fritillary (male)