photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Sture Hermansson | profile | all galleries >> Fjärilar - Butterflies and Moths >> Årets fjärilar 2011 - Butterflies and moths 2011 tree view | thumbnails | slideshow

Systematiskt - Systematic | Årets fjärilar 2015 - Butterflies and moths 2015 | Årets fjärilar 2014 - Butterflies and Moths 2014 | Årets fjärilar 2013 - Butterflies and moths 2013 | Årets fjärilar 2012 - Butterflies and Moths 2012 | Årets fjärilar 2011 - Butterflies and moths 2011 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2010 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2009 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2008 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2007 | Olyckskärret | Hamra | Tripphultsjön

Årets fjärilar 2011 - Butterflies and moths 2011

En amiral besökte oss i trädgården, och i sensommarsolen sög den lite nektar från bollmåran.
Lägg märke till pollenet på sugsnabeln.

A Red Admiral visited our garden and took a little nectar from the crosswort.
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral

En amiral besökte oss i trädgården, och i sensommarsolen sög den lite nektar från bollmåran.
Lägg märke till pollenet på sugsnabeln.

A Red Admiral visited our garden and took a little nectar from the crosswort.

En amiral besökte oss i trädgården. Den satt gärna på det torra varma träet i slipersarna som avgränsar trädgården. Det ser ut som om den ligger ner med magen mot träet för att suga åt sig värmen.

A Red admiral that came to our garden is lying on a piece of dried wood to soak up some warmth.
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral

En amiral besökte oss i trädgården. Den satt gärna på det torra varma träet i slipersarna som avgränsar trädgården. Det ser ut som om den ligger ner med magen mot träet för att suga åt sig värmen.

A Red admiral that came to our garden is lying on a piece of dried wood to soak up some warmth.

Vitribbat fältfly - Tholera decimalis - Feathered Gothic
Vitribbat fältfly - Tholera decimalis - Feathered Gothic
Allmänt gräsfly - Cerapteryx graminis - Antler Moth
Allmänt gräsfly - Cerapteryx graminis - Antler Moth
Mörkbrunt fältfly - Tholera cespitis - Hedge Rustic
Mörkbrunt fältfly - Tholera cespitis - Hedge Rustic
Hagtornspinnare - Trichiura crataegi - Pale Eggar
Hagtornspinnare - Trichiura crataegi - Pale Eggar
Hagtornspinnare - Trichiura crataegi - Pale Eggar
Hagtornspinnare - Trichiura crataegi - Pale Eggar
Svartbältad fältmätare - Xanthorhoe fluctuata - Garden Carpet
Svartbältad fältmätare - Xanthorhoe fluctuata - Garden Carpet
Parallellinjerad fältmätare - Mesotype parallelolineata
Parallellinjerad fältmätare - Mesotype parallelolineata
Allmänt nässelmott - Pleuroptya ruralis - Mother of Pearl
Allmänt nässelmott - Pleuroptya ruralis - Mother of Pearl
Allmänt gräsfly - Cerapteryx graminis - Antler Moth
Allmänt gräsfly - Cerapteryx graminis - Antler Moth
Allmänt gräsfly - Cerapteryx graminis - Antler Moth
Allmänt gräsfly - Cerapteryx graminis - Antler Moth
Vinkelfly - Enargia paleacea - Angle-striped Sallow
Vinkelfly - Enargia paleacea - Angle-striped Sallow
Pilporslinsvinge - Pheosia tremula - Swallow Prominent
Pilporslinsvinge - Pheosia tremula - Swallow Prominent
Tvärkantat vecklarfly - Ipimorpha subtusa - The Olive
Tvärkantat vecklarfly - Ipimorpha subtusa - The Olive
Mållfly - Trachea atriplicis - Orache Moth
Mållfly - Trachea atriplicis - Orache Moth
Denna fjäril satt på taklampan i sovrummet en kväll. 
Om det är ett vitaxfly eller mindre vitaxfly kan man bara avgöra genom att undersöka genitalierna.

This moth was sitting on the lamp in the bedroom one night. 
If it is the Common Rustic or the Lesser Common Rustic can only be ascertained by examining the genitalia.
Vitaxfly/mindre vitaxfly - Mesapamea secle/secalella - Common Rustic/Lesser Common Rustic

Denna fjäril satt på taklampan i sovrummet en kväll.
Om det är ett vitaxfly eller mindre vitaxfly kan man bara avgöra genom att undersöka genitalierna.

This moth was sitting on the lamp in the bedroom one night.
If it is the Common Rustic or the Lesser Common Rustic can only be ascertained by examining the genitalia.

Vitfläckig guldvinge - Lycaena virgaureae - Scarce Copper
Vitfläckig guldvinge - Lycaena virgaureae - Scarce Copper
Hedblåvinge - Plebejus idas - Idas Blue
Hedblåvinge - Plebejus idas - Idas Blue
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina - Meadow Brown
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina - Meadow Brown
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina - Meadow Brown
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina - Meadow Brown
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina - Meadow Brown
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina - Meadow Brown
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina - Meadow Brown
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina - Meadow Brown
I Hagebyhögakärret flög starrgräsfjärilarna omkring, och satt bara stilla ett par sekunder i taget.

In the fen in Hagebyhöga the Large Heaths were flying, and sat still for no more than a few secends.
Starrgräsfjäril - Coenonympha tullia - Large Heath

I Hagebyhögakärret flög starrgräsfjärilarna omkring, och satt bara stilla ett par sekunder i taget.

In the fen in Hagebyhöga the Large Heaths were flying, and sat still for no more than a few secends.

Starrgräsfjäril - Coenonympha tullia - Large Heath
Starrgräsfjäril - Coenonympha tullia - Large Heath
Några bilder från en lyckad dag i Tripphult.
1. Jag har försökt få en bra bild på parande fjärilar i flera år, och när jag äntligen upptäckte dem var det två par på samma buske.

Some pictures from  a fine day in Tripphult.
1. I have been trying to get a good picture of mating butterflies for several years, and when I finally discovered a mating it was two on the same bush.
Ljungblåvinge - Plebejus argus - Silver-studded Blue

Några bilder från en lyckad dag i Tripphult.
1. Jag har försökt få en bra bild på parande fjärilar i flera år, och när jag äntligen upptäckte dem var det två par på samma buske.

Some pictures from a fine day in Tripphult.
1. I have been trying to get a good picture of mating butterflies for several years, and when I finally discovered a mating it was two on the same bush.

Ljungblåvinge - Plebejus argus - Silver-studded Blue
Ljungblåvinge - Plebejus argus - Silver-studded Blue
Ockragul buskmätare - Itame brunneata - Rannoch Looper
Ockragul buskmätare - Itame brunneata - Rannoch Looper
Purpurmott - Pyrausta purpuralis
Purpurmott - Pyrausta purpuralis
Violett blåvinge - Plebejus optilete - Cranberry Blue
Violett blåvinge - Plebejus optilete - Cranberry Blue
Ängspärlemorfjäril - Argynnis aglaja - Dark Green Fritillary
Ängspärlemorfjäril - Argynnis aglaja - Dark Green Fritillary
Mindre tåtelsmygare - Thymelicus lineola - Essex Skipper
Mindre tåtelsmygare - Thymelicus lineola - Essex Skipper
Ängsblåvinge - Polyommatus semiargus - Mazarine Blue
Ängsblåvinge - Polyommatus semiargus - Mazarine Blue
Ängsblåvinge - Polyommatus semiargus - Mazarine Blue
Ängsblåvinge - Polyommatus semiargus - Mazarine Blue
Ängsblåvinge - Polyommatus semiargus - Mazarine Blue
Ängsblåvinge - Polyommatus semiargus - Mazarine Blue
Hedblåvinge - Plebejus idas - Idas Blue
Hedblåvinge - Plebejus idas - Idas Blue
Hedblåvinge - Plebejus idas - Idas Blue
Hedblåvinge - Plebejus idas - Idas Blue
Silverblåvinge - Polyommatus amandus - Amandas Blue
Silverblåvinge - Polyommatus amandus - Amandas Blue
Silverblåvinge - Polyommatus amandus - Amandas Blue &  Hedblåvinge - Polyommatus idas - Common Blue
Silverblåvinge - Polyommatus amandus - Amandas Blue & Hedblåvinge - Polyommatus idas - Common Blue
Silverblåvinge - Polyommatus amandus - Amandas Blue
Silverblåvinge - Polyommatus amandus - Amandas Blue
Brunstreckat näbbfly - Hypena proboscidalis - Snout
Brunstreckat näbbfly - Hypena proboscidalis - Snout
I den täta vegetationen vid Vibysjön satt denna vackra fjäril under ett blad på en nässla.

In the dense vegetation by lake Vibysjön, this beautiful moth was sitting under a leaf of a nettle.
Dammott - Nymphula nitidulata - Beautiful China-mark

I den täta vegetationen vid Vibysjön satt denna vackra fjäril under ett blad på en nässla.

In the dense vegetation by lake Vibysjön, this beautiful moth was sitting under a leaf of a nettle.

Två små fjärilar flög i skymningen i trädgården. Det visade sig vara åkertistelmott och dånfältmätare

Two moths flying in the dusk in the garden turned out to be this P. perlucidalis and the Small Rivulet
Åkertistelmott - Phlyctaenia perlucidalis

Två små fjärilar flög i skymningen i trädgården. Det visade sig vara åkertistelmott och dånfältmätare

Two moths flying in the dusk in the garden turned out to be this P. perlucidalis and the Small Rivulet

Dånfältmätare - Perizoma alchemillata - Small Rivulet
Dånfältmätare - Perizoma alchemillata - Small Rivulet
Dånfältmätare - Perizoma alchemillata - Small Rivulet
Dånfältmätare - Perizoma alchemillata - Small Rivulet
Puktörneblåvinge - Polyommatus icarus - Common Blue
Puktörneblåvinge - Polyommatus icarus - Common Blue
En hona, det syns på nästa bild som föreställer samma individ.

A female. Visible on the next picture which is the same individual
Silverblåvinge - Polyommatus amandus - Amanda's Blue

En hona, det syns på nästa bild som föreställer samma individ.

A female. Visible on the next picture which is the same individual

Honan är vackert brun.

The female has a beautiful brown color.
Silverblåvinge - Polyommatus amandus - Amanda's Blue

Honan är vackert brun.

The female has a beautiful brown color.

Mindre blåvingen hör till de ovanliga arterna, och den är utsedd till att ingå i Artdatabankens  faunaväkteri. 
Se http://www.artdata.slu.se/faunavaktare.asp  I år verkar den ha ett bra år.

The Small Blue is a rather rare butterfly, but they seem to have a good year this year.
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue

Mindre blåvingen hör till de ovanliga arterna, och den är utsedd till att ingå i Artdatabankens faunaväkteri.
Se http://www.artdata.slu.se/faunavaktare.asp I år verkar den ha ett bra år.

The Small Blue is a rather rare butterfly, but they seem to have a good year this year.

Att den heter blåvinge hindrar inte denna art att vara betydligt mer brun än blå.

It's name is Small Blue, but it is more brown than blue.
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue

Att den heter blåvinge hindrar inte denna art att vara betydligt mer brun än blå.

It's name is Small Blue, but it is more brown than blue.

Nässelfjärilarna kläckte tidigt i år. 
Under några dagar i början av juni kunde man se både gamla fjärilar som övervintrat 
och nya fräscha som ska försöka leva till nästa vår, då de ska bli föräldrar till 
den nya generationen.

The small tortoiseshells came early this year. 
During a few days in the beginnig of june one could see both old individuals that had overwintered 
and new fresh individuals that will try to live until next spring when they will be 
parents of the new generation.
Nässelfjäril - Aglais urticae - Small Tortoiseshell

Nässelfjärilarna kläckte tidigt i år.
Under några dagar i början av juni kunde man se både gamla fjärilar som övervintrat
och nya fräscha som ska försöka leva till nästa vår, då de ska bli föräldrar till
den nya generationen.

The small tortoiseshells came early this year.
During a few days in the beginnig of june one could see both old individuals that had overwintered
and new fresh individuals that will try to live until next spring when they will be
parents of the new generation.

En gammal kämpe som varit med sedan förra året. Den har väl rimligen inte så långt kvar.

Old and worn, this butterfly who has lived since last year seems to be at the end of his days.
Nässelfjäril - Aglais urticae - Small Tortoiseshell

En gammal kämpe som varit med sedan förra året. Den har väl rimligen inte så långt kvar.

Old and worn, this butterfly who has lived since last year seems to be at the end of his days.

Kontrast mot förra bilden. Ung och spänstig har ängssmygaren har just börjat flyga.

A cntrast to the last picture. This young skipper has just begun to fly.
Ängssmygare - Ochlodes sylvanus - Large Skipper

Kontrast mot förra bilden. Ung och spänstig har ängssmygaren har just börjat flyga.

A cntrast to the last picture. This young skipper has just begun to fly.

Jag gick en inventeringsrunda för NILS-inventeringen när en dagsvärmare kom flygande. 
Nära mig dök den ner och plockade upp en annan dagsvärmare som satt på en buske. 
Det gick mycket snabbt. Ingen diskussion, bara som att plocka upp något man hittat. 
De flög iväg hopkopplade för parning. 
En bit bort landade de, men när jag kom för nära med kameran flög de vidare och 
satte sig under ett ormbunksblad (örnbräken). Se nästa bild
Humlelik dagsvärmare - Hemaris fuciformis - Broad-bordered Bee Hawkmoth

Jag gick en inventeringsrunda för NILS-inventeringen när en dagsvärmare kom flygande.
Nära mig dök den ner och plockade upp en annan dagsvärmare som satt på en buske.
Det gick mycket snabbt. Ingen diskussion, bara som att plocka upp något man hittat.
De flög iväg hopkopplade för parning.
En bit bort landade de, men när jag kom för nära med kameran flög de vidare och
satte sig under ett ormbunksblad (örnbräken). Se nästa bild

Humlelik dagsvärmare - Hemaris fuciformis - Broad-bordered Bee Hawkmoth
Humlelik dagsvärmare - Hemaris fuciformis - Broad-bordered Bee Hawkmoth
En nattfjärilskväll med kvicksilverlampa och lakan, arrangerad av Kumla och Hallsbergs naturskyddsföreningar, gav en del trevliga fjärilar.
A moth night with mercury lamp and a white sheet was arranged by the Nature conservancy societies in Kumla and Hallsberg.
Snövit streckmätare - Cabera pusaria

En nattfjärilskväll med kvicksilverlampa och lakan, arrangerad av Kumla och Hallsbergs naturskyddsföreningar, gav en del trevliga fjärilar.
A moth night with mercury lamp and a white sheet was arranged by the Nature conservancy societies in Kumla and Hallsberg.

Backfältmätare - Xanthorrhoe montanata - Silver Ground Carpet
Backfältmätare - Xanthorrhoe montanata - Silver Ground Carpet
Backfältmätare - Xanthorrhoe montanata - Silver Ground Carpet
Backfältmätare - Xanthorrhoe montanata - Silver Ground Carpet
Vitt nässelmott - Eurrhypara hortulana - Small Magpie
Vitt nässelmott - Eurrhypara hortulana - Small Magpie
Gul tigerspinnare - Spilosoma luteum - Buff Ermine
Gul tigerspinnare - Spilosoma luteum - Buff Ermine
Gul tigerspinnare - Spilosoma luteum - Buff Ermine
Gul tigerspinnare - Spilosoma luteum - Buff Ermine
Näbbspinnare - Pterostoma palpinum - Pale promonent
Näbbspinnare - Pterostoma palpinum - Pale promonent
Näbbspinnare - Pterostoma palpinum - Pale promonent
Näbbspinnare - Pterostoma palpinum - Pale promonent
Näbbspinnare - Pterostoma palpinum - Pale promonent
Näbbspinnare - Pterostoma palpinum - Pale promonent
Dansande fjärilar. Den ena (honan?) satt på marken och vibrerade med vingarna medan den andre (hanen?) flög runt och ovanför honan.
Dancing butterflies. One (femal?) was sitting on the ground vibrating its wings, while the other (male?) flew around and above the female.
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne - Pearl-bordered Fritillary

Dansande fjärilar. Den ena (honan?) satt på marken och vibrerade med vingarna medan den andre (hanen?) flög runt och ovanför honan.
Dancing butterflies. One (femal?) was sitting on the ground vibrating its wings, while the other (male?) flew around and above the female.

Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne - Pearl-bordered Fritillary
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne - Pearl-bordered Fritillary
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne - Pearl-bordered Fritillary
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne - Pearl-bordered Fritillary
Till slut flög båda iväg till okända äventyr.
In the end both flew away to an unknown future
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne - Pearl-bordered Fritillary

Till slut flög båda iväg till okända äventyr.
In the end both flew away to an unknown future

En liten orange blixt anlände i gräset. Den vilade en stund och lät sig fotograferas
An orange flash arrived in the grass. It rested a while and let me take some photos
Svartfläckig glanssmygare - Carterocephalus silvicola - Northern Checquered Skipper

En liten orange blixt anlände i gräset. Den vilade en stund och lät sig fotograferas
An orange flash arrived in the grass. It rested a while and let me take some photos

En liten gul fjäril kom flygande i trädgården och satte sig på undersidan av ett skott av paradisbusken. 
Den satt kvar medan jag sprang efter kameran, och poserade för några bilder innan den flög vidare.

A small yellow moth came flying into the garden and sat on the underside of a shoot on the Kolkwitzia bush
a short time. I had time to get my camera and and got a few shots of it before it flew away.
Citronmätare - Opistograptis luteolata - Brimstone moth

En liten gul fjäril kom flygande i trädgården och satte sig på undersidan av ett skott av paradisbusken.
Den satt kvar medan jag sprang efter kameran, och poserade för några bilder innan den flög vidare.

A small yellow moth came flying into the garden and sat on the underside of a shoot on the Kolkwitzia bush
a short time. I had time to get my camera and and got a few shots of it before it flew away.

Citronmätare - Opistograptis luteolata - Brimstone moth
Citronmätare - Opistograptis luteolata - Brimstone moth
Citronmätare - Opistograptis luteolata - Brimstone moth
Citronmätare - Opistograptis luteolata - Brimstone moth
Citronmätare - Opistograptis luteolata - Brimstone moth
Citronmätare - Opistograptis luteolata - Brimstone moth
Denna nattfjäril satt i uterummet en sen kväll förra året, tillsammans med ett vitt nässelmott, efter att VM-finalen i fotboll hade avslutats. 
Jag blev inte säker på identifieringen förrän mitt ex. av Sveriges fjärilar anlänt i posten.
Gråhalsat jordfly - Xestia triangulum - Double Square Spot

Denna nattfjäril satt i uterummet en sen kväll förra året, tillsammans med ett vitt nässelmott, efter att VM-finalen i fotboll hade avslutats.
Jag blev inte säker på identifieringen förrän mitt ex. av Sveriges fjärilar anlänt i posten.

En mycket liten men mycket vacker nattfjäril. Den fastnade i ett svep med håven och satt sedan kvar en stund och lät sig fotograferas.
A very small but very beautiful moth. It got caught in a sweep with the net and stayed a few seconds to let me take some photos.
Purpurmott - Pyrausta purpuralis

En mycket liten men mycket vacker nattfjäril. Den fastnade i ett svep med håven och satt sedan kvar en stund och lät sig fotograferas.
A very small but very beautiful moth. It got caught in a sweep with the net and stayed a few seconds to let me take some photos.

Jag fångade den i håven, men sedan satt den kvar på min hand en stund innan den flög iväg.
I caught it in the net, but then it stayed a while on my hand before it flew away.
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi - Green Hairstreak

Jag fångade den i håven, men sedan satt den kvar på min hand en stund innan den flög iväg.
I caught it in the net, but then it stayed a while on my hand before it flew away.

Snabb och orolig. Jag har sällan lyckats få någon bild på aurorafjärilen.
Quick and always on the move. I have seldom managed to get a photo of the Orange tip
Aurorafjäril - Anthocharis cardamines - Orange Tip

Snabb och orolig. Jag har sällan lyckats få någon bild på aurorafjärilen.
Quick and always on the move. I have seldom managed to get a photo of the Orange tip

Grönsnabbvingarna är ute och flyger när blåbäret blommar.
The Green Hairstreaks are flying when the bilberry is flowering
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi - Green Hairstreak

Grönsnabbvingarna är ute och flyger när blåbäret blommar.
The Green Hairstreaks are flying when the bilberry is flowering

Grönsnabbvingen är svår att se när den sitter med sina gröna vingundersidor bland nyutslagna blåbärsblad, men på en barkflaga blir den lätt att se.
The Green Hairstreak is difficult to spot when it sits among fresh, green leaves, but on a piece of bark it is easy to see.
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi - Green Hairstreak

Grönsnabbvingen är svår att se när den sitter med sina gröna vingundersidor bland nyutslagna blåbärsblad, men på en barkflaga blir den lätt att se.
The Green Hairstreak is difficult to spot when it sits among fresh, green leaves, but on a piece of bark it is easy to see.

En hane och en hona dansade bland hasselbuskarna i Snavlunda äng.
A male and a female was dancing among the hazels in Snavlunda äng.
Citronfjäril - Gonepteryx rhamni - Brimstone

En hane och en hona dansade bland hasselbuskarna i Snavlunda äng.
A male and a female was dancing among the hazels in Snavlunda äng.

Äntligen en övervintrad sorgmantel som satt still och lät sig fotograferas. Jag har letat efter en sådan i flera år. 
At last! I have been looking for years for an overwintered individual of this species that did not fly away.
Sorgmantel - Nymphalis antiopa - Camberwell beauty or Mourning Cloak

Äntligen en övervintrad sorgmantel som satt still och lät sig fotograferas. Jag har letat efter en sådan i flera år.
At last! I have been looking for years for an overwintered individual of this species that did not fly away.

Sorgmantel - Nymphalis antiopa - Camberwell beauty  or Mourning Cloak
Sorgmantel - Nymphalis antiopa - Camberwell beauty or Mourning Cloak