photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Maritim Modellklubb | profile | all galleries >> Galleries >> Kanonene på Tøjhusmuseet, København tree view | thumbnails | slideshow

Kanonene på Tøjhusmuseet, København

En kanon er en kanon er en kanon. Ikke. Her ser du bilder av et godt knippe kanoner som ligger på Tøjhusmuseet (Artillerimuseet) i København. Som du vil se er variasjonen i størrelse, lengde og utseende ganske så tydelig. Noe å tenke på neste gang du bygger en seilskutemodell?

Det finnes tabeller over kanonenes mål og vekt, f.eks. i den for formålet glimrende bok "Dansk artilleri i Napoleonstiden" som jeg kjøpte på museet i sin tid. Det som er verre å få tak i er informasjon om kanonens utseende, dvs utforming av munning og bakstykke, plassering og antall forsterkningsringer rundt løpet, hvordan "trinnene" i kanonens tykkelse er utformet, utførelse av dekorasjon eller mangel på samme osv. Derfor har vi nå lagt ut dette galleriet. Merk at slett ikke alle kanonene som vises er laget i Danmark-Norge; kanoner tatt fra fienden var fullt gangbar vare og gjorde ofte nyttig tjeneste hos sine nye eiere. Vær også klar over at kanoner kunne være fullt kurante i svært lang tid; i 1800 ble det foretatt en opptelling over hva de enkelte skip i den dansk-norske flåte var satt opp med av artilleri og de eldste kanonene som var i bruk var da fra tidlig 1600-tall!