photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Maritim Modellklubb | profile | all galleries >> Bilder fra klubbmøter >> Oktober 2020 tree view | thumbnails | slideshow

Oktober 2020

Vi er gang etter Coronalukningen! Folk har vært travle i denne påtvungne hjemmeperioden og hadde med seg alt fra fregattmodell i 1/700 skala til radiostyrt dampbåt i 1/48.

Hoff-fotografen var avskåret fra å være med på dette møtet, så Arve Gudal trådte velvillig til og har sendt meg de bildene som dere kan se i dette galleriet.