photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Pijk Kuipéri | all galleries >> Groningen >> S >> Stadskanaal > Stadskanaal, RK Maria ten Hemelopneming 11 [021}, 2009.jpg
previous | next
29-MAY-2009

Stadskanaal, RK Maria ten Hemelopneming 11 [021}, 2009.jpg

De parochie Maria ten Hemelopneming in Stadskanaal. De parochie werd in 1848 opgericht. De meeste parochianen woonden langs het Stadskanaal en in Nieuw Buinen. De parochie was arm. Geldproblemen lagen ten grondslag aan de moeilijkheden tussen de eerste pastoors en zuinige parochianen. De derde pastoor zorgde voor uitbreiding van de kerk en de bouw van het kostershuis. Aan het eenvoudige waterstaatskerkje werd een neo-gotisch priesterkoor met gebrandschilderde ramen gebouwd. In het begin van de twintigste eeuw groeide het aantal parochianen van 267 tot 1000. Door vertrek van glasarbeiders daalde het aantal tot 650. Door geldgebrek en het uitbreken van de tweede wereldoorlog werden herstel en uitbreiding op de lange baan geschoven. In 1953 werd de nieuwe kerk gebouwd en in 1954 ingewijd. Rond 1970 bereikte de parochie de grootste omvang met meer dan 1600 leden, daarna volgde een afname tot 1350 leden. De parochie is met de veranderingen die de laatste 40 jaar in de katholieke kerk plaatsvonden meegegaan. Samen met de pastores werkten en werken ze aan een gezond katholiek leven in Stadskanaal. (Boekje Kerkentocht 2000, John de Grooth )

Nikon D200
1/350s f/10.0 at 18.0mm iso200 full exif

other sizes: small medium large original auto
comment | share