photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
frank cattoir | profile | all galleries >> Galleries >> waders/stilts........ steltlopers tree view | thumbnails | slideshow

RECENT IMAGES | divers and grebes... duikers en futen | storm-petrel, cormorant, gannet, pelican, albatross.... stormvogels, aalscholver, jan van gent, pelikanen, albatros | bitterns and herons... roerdompen en reigers | storks, spoonbills,flamingos and cranes.... ooievaars, lepelaars, flamingo's, kraanvogels | swans, geese and ducks.... zwanen, ganzen en eenden | raptors and owls... roofvogels en uilen | rails, moorhens,coots,pheasants.... rallen, waterhoenders, koeten, fazanten | waders/stilts........ steltlopers | skua, gulls and terns.... jagers, meeuwen en sterns | swallows and flycatchers... zwaluwen en vliegenvangers | kingfishers, bee-eaters, rollers, hoopoe... ijsvogels, bijeneters, scharrelaars, hop | woodpeckers and wryneck.... spechten en draaihals | pipits and wagtails.... piepers en kwikstaarten | wren, dipper, bohemian waxwing and accentors... winterkoning, waterspreeuw, pestvogel en heggenmus | wheatears, thrushes and larks.... tapuiten, lijsters en leeuweriken | warblers and tits.... zangers en mezen | shrikes, crows, starlings and sparrows.... klauwieren, kraaien, spreeuwen en mussen | finches and buntings.... vinken en gorzen | pigeons.... duiven | exotic birds / diversen | archive

waders/stilts........ steltlopers

turnstone.... steenloper
turnstone.... steenloper
red knot.... kanoet
red knot.... kanoet
eurasian curlew.... wulp
eurasian curlew.... wulp
turnstone.... steenloper
turnstone.... steenloper
oystercatcher.... scholekster
oystercatcher.... scholekster
red knot.... kanoet
red knot.... kanoet
oystercatcher.... scholekster
oystercatcher.... scholekster
purple sandpiper.... paarse strandloper
purple sandpiper.... paarse strandloper
eurasian curlew.... wulp
eurasian curlew.... wulp
purple sandpiper.... paarse strandloper
purple sandpiper.... paarse strandloper
oystercatcher.... scholekster
oystercatcher.... scholekster
purple sandpiper.... paarse strandloper
purple sandpiper.... paarse strandloper
common sandpiper.... oeverloper
common sandpiper.... oeverloper
common sandpiper.... oeverloper
common sandpiper.... oeverloper
common snipe.... watersnip
common snipe.... watersnip
dunlin.... bonte strandloper
dunlin.... bonte strandloper
dunlin.... bonte strandloper
dunlin.... bonte strandloper
oystercatcher.... scholekster
oystercatcher.... scholekster
oystercatcher.... scholekster
oystercatcher.... scholekster
purple sandpiper.... paarse strandloper
purple sandpiper.... paarse strandloper
turnstone.... steenloper
turnstone.... steenloper
northern lapwing.... kievit
northern lapwing.... kievit
ruff.... kemphaan
ruff.... kemphaan
avocet.... kluut
avocet.... kluut
curlew.... wulp
curlew.... wulp
northern lapwing.... kievit
northern lapwing.... kievit
oystercatcher.... scholekster
oystercatcher.... scholekster
turnstone.... steenloper
turnstone.... steenloper
turnstone.... steenloper
turnstone.... steenloper
common greenshank.... groenpootruiter
common greenshank.... groenpootruiter
red knot.... kanoet
red knot.... kanoet
black-winged stilt.... steltkluut
black-winged stilt.... steltkluut
eurasian curlew.... wulp
eurasian curlew.... wulp
sanderling.... drieteenstrandloper
gallery: sanderling.... drieteenstrandloper
great ringed plover.... bontbekplevier
gallery: great ringed plover.... bontbekplevier
black-tailed godwit.... grutto
gallery: black-tailed godwit.... grutto
common redshank.... tureluur
gallery: common redshank.... tureluur