photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
frank cattoir | profile | all galleries >> Galleries >> shrikes, crows, starlings and sparrows.... klauwieren, kraaien, spreeuwen en mussen tree view | thumbnails | slideshow

RECENT IMAGES | divers and grebes... duikers en futen | storm-petrel, cormorant, gannet, pelican, albatross.... stormvogels, aalscholver, jan van gent, pelikanen, albatros | bitterns and herons... roerdompen en reigers | storks, spoonbills,flamingos and cranes.... ooievaars, lepelaars, flamingo's, kraanvogels | swans, geese and ducks.... zwanen, ganzen en eenden | raptors and owls... roofvogels en uilen | rails, moorhens,coots,pheasants.... rallen, waterhoenders, koeten, fazanten | waders/stilts........ steltlopers | skua, gulls and terns.... jagers, meeuwen en sterns | swallows and flycatchers... zwaluwen en vliegenvangers | kingfishers, bee-eaters, rollers, hoopoe... ijsvogels, bijeneters, scharrelaars, hop | woodpeckers and wryneck.... spechten en draaihals | pipits and wagtails.... piepers en kwikstaarten | wren, dipper, bohemian waxwing and accentors... winterkoning, waterspreeuw, pestvogel en heggenmus | wheatears, thrushes and larks.... tapuiten, lijsters en leeuweriken | warblers and tits.... zangers en mezen | shrikes, crows, starlings and sparrows.... klauwieren, kraaien, spreeuwen en mussen | finches and buntings.... vinken en gorzen | pigeons.... duiven | exotic birds / diversen | archive

shrikes, crows, starlings and sparrows.... klauwieren, kraaien, spreeuwen en mussen

red-backed shrike.... grauwe klauwier
red-backed shrike.... grauwe klauwier
great grey shrike.... klapekster
great grey shrike.... klapekster
red-backed shrike.... grauwe klauwier
red-backed shrike.... grauwe klauwier
house sparrow.... huismus
house sparrow.... huismus
house sparrow.... huismus
house sparrow.... huismus
house sparrow.... huismus
house sparrow.... huismus
house sparrow.... huismus
house sparrow.... huismus
red-backed shrike.... grauwe klauwier
red-backed shrike.... grauwe klauwier
red-backed shrike.... grauwe klauwier
red-backed shrike.... grauwe klauwier
red-backed shrike.... grauwe klauwier
red-backed shrike.... grauwe klauwier
red-backed shrike.... grauwe klauwier
red-backed shrike.... grauwe klauwier
eurasian jay.... vlaamse gaai
eurasian jay.... vlaamse gaai
eurasian jay.... vlaamse gaai
eurasian jay.... vlaamse gaai
common starling.... spreeuw
common starling.... spreeuw
sardinian warbler.... kleine zwartkop
sardinian warbler.... kleine zwartkop
common starling.... spreeuw
common starling.... spreeuw
common starling.... spreeuw
common starling.... spreeuw
rock sparrow.... rotsmus
rock sparrow.... rotsmus
house sparrow.... huismus
house sparrow.... huismus
common raven.... raaf
common raven.... raaf