photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Rick & JosÚ van der Weijde | profile | all galleries >> Photo Archive >> Birds (Vogels) >> Larks (Leeuweriken) tree view | thumbnails | slideshow

Ostriches (Struisvogels) | Cassowaries and Emus (Kasuarissen en Emoes) | Tinamous (Tinamoes) | Swans, Geese and Ducks (Eendachtigen) | Megapodes (Grootpoothoenders) | Curassows and Guans (Goeans en Hokko's) | Guineafowls (Parelhoenders) | New World Quail (Tand- en Kuifkwartels) | Pheasants (Fazantachtigen) | Frogmouths (Uilnachtzwaluwen) | Nightjars (Nachtzwaluwen) | Swifts (Gierzwaluwen) | Hummingbirds (Kolibries) | Turacos (Toerako's) | Bustards (Trappen) | Cuckoos (Koekoeken) | Sandgrouses (Zandhoenders) | Doves and Pigeons (Duiven) | Railes (Rallen) | Cranes (Kraanvogels) | Limpkins (Koerlans) | Grebes (Futen) | Flamingos (Flamingo's) | Thick-Knees (Grielen) | Oystercatchers (Scholeksters) | Stilts and Avocets (Steltkluten en Kluten) | Plovers (Plevieren) | Painted-Snipes (Goudsnippen) | Stints and Sandpipers (Ruiters en Strandlopers) | Crab Plovers (Krabplevieren) | Coursers and Pratincoles (Renvogels en Vorkstaartplevieren) | Skimmers, Gulls and Terns (Schaarbekken, Meeuwen en Sterns) | Skuas and Jaegers (Jagers) | Auks and Guillemots (Alken) | Sunbitterns (Zonnerallen) | Loons (Zeeduikers) | Penguins (Pingu´ns) | Austral Storm Petrels (Zuidelijke Stormvogeltjes) | Albatrosses (Albatrossen) | Petrels and Shearwaters (Storm- en Pijlstormvogels) | Storks (Ooievaars) | Frigatebirds (Fregatvogels) | Gannets and Boobies (Genten) | Cormorants (Aalscholvers) | Darters (Slangenhalsvogels) | Ibisses and Spoonbills (Ibissen en Lepelaars) | Herons and Bitterns (Reigers) | Hamerkops (Hamerkoppen) | Pelicans (Pelikanen) | New World Vultures (Gieren van de Nieuwe Wereld) | Secretary Birds (Secretarisvogels) | Ospreys (Visarenden) | Buzzards, Hawks and Eagles (Roofvogels) | Barn Owls (Kerkuilen) | Owls (Uilen) | Mousebirds (Muisvogels) | Trogons (Trogons) | Hoopoes (Hoppen) | Wood Hoopoes (Boomhoppen) | Ground Hornbills (Hoornraven) | Hornbills (Neushoornvogels) | Rollers (Scharrelaars) | Kingfishers (IJsvogels) | Motmots (Motmots) | Bee-Eaters (Bijeneters) | Jacamars (Glansvogels) | Toucans (Toekans) | African Barbets (Afrikaanse Baardvogels) | Honeyguides (Honingspeurders) | Woodpeckers (Spechten) | Caracaras and Falcons (Caracara's en Valken) | Cockatoos (Kaketoes) | African and New World Parrots (Afrikaanse en Amerikaanse Papegaaien) | Old World Parrots (Kleine Papegaaien en Parkieten) | African and Green Broadbills (Afrikaanse en Groene Breedbekken) | Pittas (Pitta's) | Ovenbirds (Ovenvogels) | Antbirds (Miervogels) | Tapaculos (Tapaculo's) | Tyrant Flycatchers (Tirannen) | Cotingas (Cotinga's) | Manakins (Manakins) | Tityras and Becards (Bekardes en Tityra's) | Lyrebirds (Liervogels) | Bowerbirds (Prieelvogels) | Australian Treecreepers (Australische Kruipers) | Australasian Wrens (Elfjes) | Honeyeaters (Honingeters) | Australasian Warblers (Australische Zangers) | Logrunners (Stronklopers) | Wattle-Eyes and Batises (Lelvliegenvangers) | Bushshrikes (Bosklauwieren) | Vangas and Allies (Vanga's en Helmklauwieren) | Woodswallows, Butcherbirds and allies (Spits- en Orgelvogels) | Ioras (Iora's) | Cuckooshrikes (Rupsvogels) | Whistlers and allies (Dikkoppen en Fluiters) | Shrikes (Klauwieren) | Vireo's and Greenlets (Vireo's) | Old World Orioles and Figbirds (Wielewalen en Vijgvogels) | Drongos (Drongo's) | Fantails (Waaierstaarten) | Monarchs (Monarchen) | Crows (Kraaien) | Birds-Of-Paradise (Paradijsvogels) | Australasian Robins (Australische Vliegenvangers) | Waxwings (Pestvogels) | Silky-Flycatchers (Zijdevliegenvangers) | Tits and Chickadees (Mezen) | Penduline Tits (Buidelmezen) | Nicators (Nicators) | Bearded Reedlings (Baardmannen) | Larks (Leeuweriken) | Bulbuls and Greenbuls (Buulbuuls) | Swallows and Martins (Zwaluwen) | Crombecs and African Warblers (Krombekken en Afrikaanse Zangers) | Cettia Bush Warblers and allies (Struikzangers) | Streaked Scrub Warblers (Maquiszangers) | Bushtits (Staartmezen) | Leaf Warblers and allies (Loofzangers) | Reed Warblers and allies (Rietzangers) | Grassbirds and allies (Sprinkhaanzangers) | Cisticola's and Allies (Graszangers en verwanten) | Sylviid Babblers (Zangers) | White-Eyes (Brilvogels) | Babblers and Scimitar Babblers (Timalia's) | Laughingthrushes (Lijstergaaien) | Sugarbirds (Suikervogels) | Goldcrests (Haantjes) | Wrens (Winterkoningen) | Gnatcatchers (Muggenvangers) | Nuthatches (Boomklevers) | Treecreepers (Boomkruipers) | Mockingbirds and Thrashers (Spotlijsters) | Starlings (Spreeuwen) | Oxpeckers (Ossenpikkers) | Thrushes (Lijsters) | Chats and Old World Flycatchers (Tapuiten en Vliegenvangers) | Dippers (Waterspreeuwen) | Flowerpeckers (Bastaardhoningvogels) | Sunbirds (Honingzuigers) | Old World Sparrows and Snowfinches (Mussen en Sneeuwvinken) | Weavers (Wevers) | Astrilds (Prachtvinken) | Indigo-Birds and Whydahs (Wida's en Staalvinken) | Accentors (Heggenmussen) | Wagtails and Pipits (Kwikstaarten en Piepers) | Finches and Canaries (Vinken) | Longspurs and Snow Buntings (IJs- en Sneeuwgorzen) | Buntings (Gorzen) | New World Sparrows (Amerikaanse Gorzen) | Blackbirds and allies (Troepialen) | New World Warblers (Amerikaanse Zangers) | Cardinals (Kardinalen) | Tanagers (Tangaren)

Larks (Leeuweriken)
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites


Larks - Alaudidae - Leeuweriken
In database: 24 species
Worldwide: 100 species


Greater Hoopoe-Lark (Witbandleeuwerik)
:: Greater Hoopoe-Lark (Witbandleeuwerik) ::
Beesley's Lark (Beesleys Leeuwerik)
:: Beesley's Lark (Beesleys Leeuwerik) ::
Spike-Heeled Lark (Sjirpleeuwerik)
:: Spike-Heeled Lark (Sjirpleeuwerik) ::
Diksnavelleeuwerik / Thick-Billed Lark
:: Diksnavelleeuwerik / Thick-Billed Lark ::
Woestijnleeuwerik / Desert Lark
:: Woestijnleeuwerik / Desert Lark ::
Rosse Woestijnleeuwerik / Bar-Tailed Desert Lark
:: Rosse Woestijnleeuwerik / Bar-Tailed Desert Lark ::
Grey-Backed Sparrow-Lark (Grijsrugvinkleeuwerik)
:: Grey-Backed Sparrow-Lark (Grijsrugvinkleeuwerik) ::
Fischer's Sparrow-Lark (Bruinkapvinkleeuwerik)
:: Fischer's Sparrow-Lark (Bruinkapvinkleeuwerik) ::
Sabota Lark (Sabotaleeuwerik)
:: Sabota Lark (Sabotaleeuwerik) ::
Fawn-Colored Lark (Savanneleeuwerik)
:: Fawn-Colored Lark (Savanneleeuwerik) ::
Rufous-Naped Lark (Roodnekleeuwerik)
:: Rufous-Naped Lark (Roodnekleeuwerik) ::
Singing Bush Lark (Oosterse Struikleeuwerik)
:: Singing Bush Lark (Oosterse Struikleeuwerik) ::
Wood Lark (Boomleeuwerik)
:: Wood Lark (Boomleeuwerik) ::
Starks Leeuwerik / Stark's Lark
:: Starks Leeuwerik / Stark's Lark ::
Eurasian Skylark (Veldleeuwerik)
:: Eurasian Skylark (Veldleeuwerik) ::
Thekla's Lark (Theklaleeuwerik)
:: Thekla's Lark (Theklaleeuwerik) ::
Crested Lark (Kuifleeuwerik)
:: Crested Lark (Kuifleeuwerik) ::
Maghreb Lark (Langsnavelkuifleeuwerik)
:: Maghreb Lark (Langsnavelkuifleeuwerik) ::
Horned Lark (Strandleeuwerik)
:: Horned Lark (Strandleeuwerik) ::
Temminck's Lark (Temmincks Strandleeuwerik)
:: Temminck's Lark (Temmincks Strandleeuwerik) ::
Red-Capped Lark (Roodkapleeuwerik)
:: Red-Capped Lark (Roodkapleeuwerik) ::
Greater Short-Toed Lark (Kortteenleeuwerik)
:: Greater Short-Toed Lark (Kortteenleeuwerik) ::
Calandra Lark (Kalanderleeuwerik)
:: Calandra Lark (Kalanderleeuwerik) ::
Kleine Kortteenleeuwerik / Lesser Short-Toed Lark
:: Kleine Kortteenleeuwerik / Lesser Short-Toed Lark ::