photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Chounchai Wangvisarn | profile | all galleries >> Galleries >> Thai Culture on Mural painting inside Temples tree view | thumbnails | slideshow

Thai Culture on Mural painting inside Temples

Exactly should call this gallery " Siam Culture " but because the area of my study on Thai Mural painting is not only in central of Thailand (which is exactly SIAM) then I better call my gallery "Thai Culture"
I spend time to visited many temples and took many pictures of traditional Thai mural painting in Thai temple and will put in more pictures and sub-gallery soon.
Now with new era of video, I'm also starting took video from mural painting.
(HD video on Wat Chomphuvek here http://vimeo.com/3268361 )
Please feel free to giving any comment, thanks


updated: 06 October 2009: new place add in, Wat Muang
updated: 27 October 2009: many new places have been add in, please have a look.


·Õè¨ÃÔ§¤ÇõÑ駢×èÍÇèÒ Siam Culture áµèà¹×èͧ¨Ò¡¢Íºà¢µ¡Òä鹤ÇéÒáÅкѹ·Ö¡ÀÒ¾·Õèä´é´Óà¹Ô¹¡ÒÃ仹Õé ¡ÇéÒ§¡ÇèÒ·Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒ੾ÒТͧÀÒ¤¡ÅÒ§ ´Ñ§¹Ñ鹨֧àË繤ÇÃÇèÒµéͧµÑ駪×èÍà»ç¹ Thai Culture ·Ñ駹ÕéäÁèä´éà¹×èͧ¨Ò¡à˵ؼÅã´

ÀÒ¾·ÕèŧäÇéÊÒÁÒö¹Óä»ãªéà¾×èÍ»ÃÐ⪹ìã¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÃ×Íà»ç¹¢éÍÁÙÅä´é
â´Â¨Ð·Â͹ÓÀÒ¾¨Ò¡ÇÑ´Í×è¹æã¹ÀÒ¤Í×è¹æŧµèÍä»
ªÁÀҾẺÇÕ´ÕâÍ HD ä´é·Õè http://vimeo.com/3268361
áÅзÕè.... http://web.me.com/chounws/Site_4/ä·Â.html
http://web.me.com/chounws/chounws/Welcome.html

ÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õèµéͧ¡ÒÃÍèÒ¹àÃ×èͧÂèͪҴ¡µèÒ§æ ä»·Õè... http://dharma-gateway.com/chadok-10-index-page.htm
áÅÐ.. http://student.swu.ac.th/ss471010304/01.htm
ÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õèʹã¨àÃ×èͧàËÅèÒ¹Õé ÁÕÅÔ§¤ìáËÅ觢ͧ¡ÃзÙéà¡ÕèÂǡѺ¨ÔµÃ¡ÃÃÁ½Ò¼¹Ñ§ä·Â·Õè¹Õè¤ÃѺ
... http://www.reurnthai.com
Mural Painting in Nan ԵáҼѧͧҹ
:: Mural Painting in Nan ԵáҼѧͧҹ ::
Mural Painting in Bangkok Temples Wat Suwannaram / Ѵó
:: Mural Painting in Bangkok Temples Wat Suwannaram / Ѵó ::
Burmeses style of mural painting at Wat Baug Krog Luang, Chiangmai   Ҿ¹ҼѧʡŪҧҧ  Ѵǡáǧ §
:: Burmeses style of mural painting at Wat Baug Krog Luang, Chiangmai Ҿ¹ҼѧʡŪҧҧ Ѵǡáǧ § ::
Wat Phra Sing, Chiangmai  Ҿ¹Ҽѧ Ѵԧ §
:: Wat Phra Sing, Chiangmai Ҿ¹Ҽѧ Ѵԧ § ::
Wat Noir Bhud Trang Kul / Ѵ˹;طҧ
:: Wat Noir Bhud Trang Kul / Ѵ˹;طҧ ::
Wat Kean / Ѵ¹
:: Wat Kean / Ѵ¹ ::
Wat Bangkea Yai / Ѵҧ˭
:: Wat Bangkea Yai / Ѵҧ˭ ::
Wat Nong Bua, another temple in NAN / Ѵ˹ͧ ҹ
:: Wat Nong Bua, another temple in NAN / Ѵ˹ͧ ҹ ::
Wat Pho Bang Oh / Ѵ⾸ҧ
:: Wat Pho Bang Oh / Ѵ⾸ҧ ::
Wat Kongkaram / Ѵ
:: Wat Kongkaram / Ѵ ::
Wat Dusitdaram / ѴԴ
:: Wat Dusitdaram / ѴԴ ::
Wat Chaiythid / Ѵ·
:: Wat Chaiythid / Ѵ· ::
Wat Suthad / Ѵطȹ෾
:: Wat Suthad / Ѵطȹ෾ ::
Wat Muang (Ѵǧ), Singburi, Central of Thailand
:: Wat Muang (Ѵǧ), Singburi, Central of Thailand ::
Wat Mahathad, ѴҸҵ ѡ Ҫ
:: Wat Mahathad, ѴҸҵ ѡ Ҫ ::
Wat Sanuanvareepattana, ѴʹǹվѲ ͹
:: Wat Sanuanvareepattana, ѴʹǹվѲ ͹ ::
Wat Dermbang, วัดเดิมบาง
:: Wat Dermbang, วัดเดิมบาง ::
Wat Jan, Ѵ
:: Wat Jan, Ѵ ::
wat Pailaom, วัดไผ่ล้อม
:: wat Pailaom, วัดไผ่ล้อม ::
Wat Nernsoong, วัดเนินสูง
:: Wat Nernsoong, วัดเนินสูง ::
Wat Machim, วัดมัชฌิมฯ
:: Wat Machim, วัดมัชฌิมฯ ::
วัดพระธาตุขามแก่น
:: วัดพระธาตุขามแก่น ::
Wat Chaiyasri, วัดไชยศรี
:: Wat Chaiyasri, วัดไชยศรี ::
Wat Srabuakaew, วัดสระบัวแก้ว
:: Wat Srabuakaew, วัดสระบัวแก้ว ::
Wat Na-Srai, วัดนาทราย
:: Wat Na-Srai, วัดนาทราย ::
Wat Phochai, Ѵ⾸
:: Wat Phochai, Ѵ⾸ ::
Wat Janthaburi, วัดจันทบุรี
:: Wat Janthaburi, วัดจันทบุรี ::
Wat Samuhapradittaram,
:: Wat Samuhapradittaram, ::
Wat Padaet, วัดป่าแดด
:: Wat Padaet, วัดป่าแดด ::
Wat Suttawast, วัดสุทธาวาส
:: Wat Suttawast, วัดสุทธาวาส ::
Wat Ubosatharam, วัดอุโบสถาราม
:: Wat Ubosatharam, วัดอุโบสถาราม ::
Wat Muang, Ban Pong/ҹ
:: Wat Muang, Ban Pong/ҹ ::
Hor Tri Wat Rakang / ѴЦѧ
:: Hor Tri Wat Rakang / ѴЦѧ ::
Wat Chompuvek / Ѵǡ
:: Wat Chompuvek / Ѵǡ ::
Wat Ang Sila in Chonburi
:: Wat Ang Sila in Chonburi ::
Wat Thung Sri Muang, Ubonrajchatani
:: Wat Thung Sri Muang, Ubonrajchatani ::
Wat Sri Nuan Sang Sawang Arrom in Ubonratchatani
:: Wat Sri Nuan Sang Sawang Arrom in Ubonratchatani ::
wat Khamphang Bangluang/วัดกำแพง
:: wat Khamphang Bangluang/วัดกำแพง ::