photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Annika T. Cherek´s Ocicat & Oriental shorthair | profile | all galleries >> RockNikk´s Eurasier >> Eurasier Rasbeskrivning tree view | thumbnails | slideshow

Eurasier Rasbeskrivning


Eurasier


Eurasiern är en medelstor, harmonisk byggd hund av spetstyp med kilformat huvud. Den har visat sig vara en idealisk familjehund p.g.a. sitt lugna sätt och passar bra in i alla vardagliga situationer. Eurasiern är en av våra yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad Lorenz,som ett sentida experiment med korsningsavel mellan befintliga raser. Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet. Detta åstadkom man genom att para en Wolfspitztik med en Chow-chow hane. Med rasen, som senare kom att kallas Wolf-Chow, var avsikten att Chow-chowen skulle lämna sin enmanshundskaraktär och Wolfspitztiken sin anatomiska sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman.

SAMOJEDHUNDEN BIDROG MED SIN ELEGANS Man parade sedan in Samojeden och med detta fick rasen en större elegans i kroppsbyggnaden och i rörelsemönstret och en större fertilitet. Genom inblandningen av Samojeden blev namnet Wolf-Chow inte längre rättvisande och rasen blev då omdöpt till Eurasier. Namnet hänvisar till härkomsten av ursprungsraserna: Wolfspitz från Europa och Chow-chow och Samojed från Asien.

I sin bok om Eurasier skriver Julius Wipfel följande om sitt avelsmål: "Den skall vara av polarhundstyp med vackra attraktiva färger och med sin attraktiva uppenbarelse vara tillräckligt skild från andra raser och med en behaglig,till våra förhållanden anpassad mentalitet".

SUND OCH FUNKTIONELL Eftersom man som avelsmål i första hand hade satt en sund funktionell kroppsbyggnad och en speciell mentalitet, så valde man inte ut några särskilda färger och strök endast vit, vitfläckig och leverbrun ur rasstandarden. Någon särskild grund för att ta bort just dessa färger fanns egentligen inte. Den första Eurasiern kom till Sverige så sent som 1994.

Kön:Hanhund Höjd: 52-60 cm Vikt: 23-32 kg

Kön:Tik Höjd: 48-56 cm Vikt: 18-26 kg

Focus 001.jpg
Focus 001.jpg