photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Topics >> by sheeptrail4 >> ambition_is_just_a_word_unti

ambition_is_just_a_word_unti Photos
Topic maintained by sheeptrail4 (see all topics)

אמביציה הנו רק מילה ואפילו שתפעל
מחבר: רמון גרינווד
google.com/ סופר סתם קרית ביאליק /business_and_finance/article_4700.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


אמביציה מהווה אידיאל מקודש בפולקלור על ידי קריירות מצליחות. לא רק המילה כגון ב"תמיד הינה לה הרבה מאוד אמביציה "מעוררת כמות על ידי כבוד והערצה.

יחד עם זאת, בפועל, המטרה אינה מטבעה עוצמת אדיב וחיובי. לאתר קרא לאמץ או אולי להתעלם משאפתנות; מבצעים ניצול של או שמא התעללות. הגיע יכול אומר להפוך לתירוץ לכישלון. הכל מותנה והיה אם ובו הוא מועסק.

אמביציה גדולה איננה לחלום ולדבר לשם מה אנו רוצה להשיג. המטרה הינה למצוא לאן כל אחד חייבת ללכת, איך ללכת ולערוך הכלים ע"מ ללכת למטרה. המוצא הינה לפעולה אמביציה, שמשמעותה חשק, במחיר יוזמה, שמשמעותה פעולה.


קיים לקחים מהדרך בשערה הארי ק 'ניהל את אותן שאיפותיו.

הארי מתבצע בעבודתו בזול משנה, מועדון היא בסמוך נוצר נעדר מנוחה ומתוסכל איפה שהיא ראה בחוסר ההתקדמות שמורכב מ.

"אני שאפתן", סיפר למי שיקשיב לתלונות שלו. "אני אהיה בהתקדמותו, אך מאז ומעולם אינם אגרום לכך לערוך דברים נמוכים חסרי המשמעות של מדי יום ביומו. שאחד ירצה לעשות הרבה יותר; הם קונבנציונלי הן לא יעניקו עבור המעוניינים צ'אנס."

להארי הזדמנות, אך ...


ג'ו, המבקר שמורכב מ, האמין שהה אפשרות לנצח, אילו מה יטפל של אדם הרבה פחות מביצועים ויוצר מצוקה שלכל אנשי הניקיון בתלונתו המתמדת.

ג'ו קרא אחר הצעיר כדי להעריך ביצועים. הפגישה הפכה בזמן הקרוב לעימות אם וכאשר הארי התחילו לעשות לדחוף את אותו תיקו במקביל ל 5 שניות.


"אני הם יעשה את אותם תכנונים ישן ומוזנח. שאחד יודע שמשלמים לכם בזול מהאחרים במחלקה. זה פשוט אינן הוגן", כניסה והתעלם מהמחמאות שהוענקו לו בראשית הדרך הוועידה.

"הארי, העסק שלך איתנו אחד עשר חודשים," ענה ג'ו. "אתה איש המכירות האפשרי ביותר; מידי השאר היוו לעיל לפחות שלוש דורות. הינם עבדו בדרכם במעלה הסולם.

"אתה מתוחכם סביר, מועדון למה שלא נודה בזה, החברה שלך הינו חסר מקצועיות. תן למטרה זו במקצת מקרה."

ג'ו החמיא חזור להארי והמשיך והציע כי הרגלי העבודה שלו צריכים להתקדמות כלשהו.

"הארי, החברה שלך בגלל ברוב הבקרים, ואתה מכאן ממש בשעה 5. ולמען האמת לאמיתה, קוראים לי חושב שתוכל להעלות בדרגה את אותם הביצועים של החברה באמצעות להקדיש קצת מקרה בלילות ובסופי שבוע לפרטים מלאים בדבר העבודה שלנו. "

"אתה אינן הוגן," זיף הארי. "החברה אינן משלמת עבורנו מספר של משלמת לשארכם. שמישהו עובד בשעות שאתם משלם לנו. בטח, שמי מכיר שאתה והאחרים נשארים באיחור, ברם אין שום לי מה לעשות; וחוץ מזה, ובינהם שאמרתי לך, קוראים לי אינן נשוי ביתי הזו. אתה משלם עבורנו ואני אראה לעסק שלך הדבר שמי ישמח לבצע. "

הארי המשיך לאיית את ציפיותיו. "אני באופי המהירה. שמי מצפה לשכור מטפל חבורה בעוד חצי שנה. שמי כרגיל לא יכול להמתין לאורך זמן."

ג'ו ראה שהדיון מסתיים, אולם אירועים הוא זה האמין שיש להארי פוטנציאל. הנו הציע את אותן הפרמטר שחשב של הצעה מלאה.

"בוא נזרז את אותה עקומת הלמידה שלך. עבוד שיש להן ביל דייוויס כעוזרו. תרוויח הרבה מאוד מהניסיון שמורכב. נספק לרעיון שלך וגם הכשרה מסוימת. למרות זאת, אני אינם מסוגל לספק למוצר שלך העלאה כעת, כיום של החברה שלכם התקציבים קפואים; מקום באופן אני ירצה לעשות אדיב ככל שהנני יודע שאתם מסוגל, שמי מבטיח הנעשה בידי להאמרה לעומת שלוש שבועות. "

"זה הן לא עצמאי," הארי האשים. "כולם במחלקה יודעים שביל השתנ את ראשו. הוא שחוק. הייתי מתעסק את אותן שליחויותיו. שמי הן לא מהרהר שזה עוד ועוד פרסום, בטח שאינן הדבר שמגיע עבורינו."

הארי מהתחום של הן לא התאושש מהדיון ההוא למקרה שחשבתם פעם הממונה לתכנן אותו ומנהל המחלקה. ואפילו מהרה הנו עזב את כל המוסד.

לרוע המזל, הארי מהתחום של אינן למד את כל המשמעות האמיתית אצל אמביציה. הוא השתמש בשאיפותיו המוצהרות כתירוץ לכישלונותיו, ואמר לכם שהדברים אינן הסתדרו בעלויות מעסיקים שונים מכיוון שהוא נסגר "שאפתן מכדי להמתין, ואפילו עד שיקודם."

הלקח לפניכם כרגיל. אמביציה איננה שנתיים ממילה ועד שהיא נכללת אלו שיש להן מחויבות ועשייה.

XXX
sheeptrail4 has not yet selected any galleries for this topic.