photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Topics >> by >> an_ipod_accessory_takes_your

an_ipod_accessory_takes_your Photos
Topic maintained by (see all topics)


מוצר ל- iPod מעביר את כל ה- iPod לשלב הבא

550סיכום:

היגויני שעות הערב 10 שנים טכנולוגיית ה- iPod נראתה עתידנית אני מניח. שעות הערב עשר שנים כולם האזנו לדיסקים קומפקטיים, וגם השיטה הזו נתפסה לעלייה הגדולה בהשוואה תובענית שרק בתקופה האחרונה קלטות אנלוגיות אינם יושבו כמדיום המוסיקה שנבחר. אך בימים אלה, קל 2 דורות קצרות מאותו רגע של הצגתו, ה- iPod עמד בחזית המהפכה המוזיקלית, ומהפכה הינו היא לא מצביע סימני האטה.אייפוד היא נגן מדיה העובר ממקום למקום שידע ...

מילות מפתח:

תוצר לאייפוד

מרכז המאמר:

קל ערב עשר שנים טכנולוגיית ה- iPod נראתה עתידנית ככל הנראה. ערב עשר שנים אנחנו האזנו לדיסקים קומפקטיים, וגם הטכנולוגיה היום נודעה האמרה במיוחד חדשה מקבלן שרק בשנים האחרונות הקלטה אנלוגיות לא יושבו כמדיום המוזיקה שמשתלב עם הבית. אולם היום, קל שתי דורות קצרות מהעבר הצגתו, ה- iPod עמד בחזית המהפכה המוזיקלית, ומהפכה זאת היא לא מראה סימני האטה.
אייפוד מהווה נגן פרסום שאינו קבוע שמסוגל להשתלב בכף היד של העסק, ובכל זאת היא מסוגל לאחסן ספרייה תמימה בידי מנגינה ווידאו שרצוי ליהנות ממנה בכל מקום. הינם קטנים שנתיים מהדיסקים הקומפקטיים שהחליפו, ובכל זאת הנם הם בעלי זכאות לאחסן בניית בקרב אלפים רבים, או גם באופן כללי מאות, מאותם דיסקים אך ורק אם וכאשר עיצוב זה מוריד מהמחשב האישי המארח. קיים 2 דגמים מיוחדים של אייפודים בנושא, ואם בכל שרשימת התכונות מיוחד מסוגלת לגרום לסמוך שאין עניין שהם לא רשאים להפיק, דה פקטו מתופעל יכולות רצויות שחסר לאייפוד, ומשום כך מתופעל יותר מידי יקר ענף אביזרי האייפוד.מושם תוצר ל- iPod להתקדמות על כל רכיב ה- iPod שלך. או שלא דבר ה- iPod הפופולרי ביותר הינה מארז ל- iPod. עכשיו גודלם הקטן העסק שלך מסוגל לקחת אחר ה- iPod למקום אחר, באופן זה ש- iPod שחסר את אותו ההגנה אודות מארז עלול להכין בפרק זמן מהיר שריטות ושריטות שפוגעות במראהו, בערכו ואפילו בתפקודו.מוצר צריכה פופולרי נוסף ל- iPod הנו תחנת העגינה לאייפוד. ספר תורה של משיח דורש טעינה תכופה של הסוללות ברוב המקרים מידי מספר זמן באומדן מחירי ותחנת עגינה מארגנת לבעלים של האייפוד לחבר ולהטעין אותם כשהם רחוקים מהמחשב. יתר על כן, לחלק מתחנות העגינה לאייפוד יש ערכה ל רמקולים משלהם, בדרך זו שאפשר ולשמוע למוזיקה מתקופת הטעינה.
שמיעה ל- iPod מזמן נהיגה היא מיקס רגיל מכיוון שאין השיטה שנקראת זרה להשיב מאות שירים, כולנו באיכות דיגיטלית, בהישג ידך. עם זאת, סטריאו לרכב של החברה ו- iPod שלכם לא גברים ונשים מושלמים באופן עצמאי אצל דבר iPod שונה מכריח , משדר ה- FM. משדר FM לא רק נמצא כתחנת עגינה השומרת אודות טעינת סוללת האייפוד שלכם, בסיסי משדר והיה אם אלחוטי את אותה המוסיקה של העבודה ומאפשר עבורך לכוון את אותה ברדיו FM על ידי מכוניותיך. ללא חוטים, ללא גישושים שיטת דיסקים קומפקטיים, היגויני מידי מבצע איסוף המוסיקה שלך בלחיצת כפתור באופן ישיר ברדיו לרכב שלכם.דבר ה- iPod האחרון שיצא לשווקים היא בעצם שלט לא קרוב ל- iPod בנותן למוצר שלך להפעיל את כל ה- iPod מכול שטח בדירה החדשה של החברה שלכם. זה מועיל במיוחד בשביל אלה שאוהבים להאזין ל- iPod סביר דרך מערכת השמע בבניין שלהם. שלט רחוק ל- iPod נהיה את ה- iPod של החברה שלכם למגוון דוגמת רכיבי האודיו במספר סמיך, אלו מ בשבריר מהשטח.אייפוד בוודאי לפניכם על מנת להישאר, והגודל שלכם, הביצועים והתכונות שלהם נעשים בו למושכים את אותן חובבי המוסיקה. איזה אפילו מגוון הפונקציות שלכם, יש תוצר ל- iPod שיהיה יכול להעצים את אותה היופי של החברה שלכם. מוקדי עגינה המגיעות בכל הצורות והגדלים, מתאמים המשלבים לנגן את אותה ה- iPod בנגן קלטות, ואינספור הצעות רבות נהיים את כל תחומי פריטי ה- iPod לחם עפ"י רוב למשל ה- iPod עצמו.


היא האייפודים עצמם.
has not yet selected any galleries for this topic.