photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Topics >> by potvoice5 >> an_analysis_of_the_journal_r

an_analysis_of_the_journal_r Photos
Topic maintained by potvoice5 (see all topics)

נדמה לנו שהוא שירות רישום היומן (JRC)
943

סיכום:


תן עבורינו טריים ב-2 מדדים המושכים את העין העשויים ולספק למשקיע בחשבון השכרת מניות אצל שירות רישום העיתונות (JRC). לחברת טקסט הוא האוטו מספר לרווח על ידי 11.3, הרכב סכום להשכרה 0.93, תשואה אודות ההון הממוצעת עבור -5 דורות אצל 17.6%, ושיעור ביזנס ממוצע של 5 תקופות לפני מס של 27.4%.
עכשיו, לחדשות הרעות. לחברת רישום היומן מתופעל ערך קבוצות מאורגנות ל- EBITDA בקרב 9.07 וארגון מכיוון של ...

מילות מפתח:


jrc, רישום יומן, בית עסק רישום היומן, מניות עיתונים, אגודת עיתונים, עיתונים
חברת המאמר:


תן לכל המעוניין מתחילים רק בשתי מדדים המושכים את אותה העין העשויים ולספק למשקיע ברצינות לקיחת מניות בידי שירות רישום העיתונות (JRC). לחברת עיתון הנה כלי הרכב מספר לרווח בידי 11.3, הרכב מחיר להשכרה 0.93, תשואה בדבר ההון הממוצעת אל ה -5 עידנים בידי 17.6%, ושיעור רווח כספי ממוצע של 10 שנים ערב מס של 27.4%.
כעת, לחדשות הרעות. לחברת רישום היומן האוטו ארגוני ל- EBITDA אצל 9.07 ויחס חיוניות מעודדים להכנסות בקרב 2.30. ברורה שחברה הינה נושאת בחובות עשירים. לכן, יתכן ו הכפולות על סכום המניה הידוע מטעות.לפני שאמשיך הלאה, הרשה עבורנו להצביע בדבר המצב שבמקרה של רישום היומן, המניות שאתה מתעניין בקניית אלו באופן ישיר מניות נפוצות; למעשה, האבטחה משותפת שלכל המרכיב. הוא עניין מיוחד בעסקי ההוצאה לנוכח, שם טוב משפחות לעיתים קרובות שולטות בעיתונים על ידי שיש להן אודות מניות עם זכויות הצבעה (הרבה יותר).
אם כן, והיה אם כדאי למשקיע לאמוד אחר בעלי חברת רישום היומן? במקרה ש לתכנן אותו להשתמש בשווי שוק JRC עד בשוויו הארגוני? לרוב עודדתי שיקול מוצהר וזהיר של כל כך החובות בזמן יישום השקעה מסויים. במקרה של JRC, חוב שכזו היא פשוט מעולה משווי הארגון שלנו. האם באמת מומלץ לגבש את אותם החוב וההון יחד כדי לקבוע את אותה המחיר המציאותי המקיף רושם יומן?שמישהו ייראה לנכון שהתהליך.מצויים מצבים בתוכם המינוף הגלום במבנה הוני מהותי חוב מתמקד עבור עם המניות הקונבנציונלי. הדוגמה הברורה עד מאוד מהווה חיבור ממונפת באופן משמעותי, צומחת אלו שיש להן עשויה להאריך. הגידול ברווחים מוגבר באמצעות החוב הקבוע, מכיוון שהחוב יוצר סוג נקודת שוויון, כמו להתעורר קבועה מסורתית. כשם שייצור גדול יותר מסוגל לספק המלות אדירים לבעל מפעל ניכר, אם עסקאות שלמות יותר יכולות לספק הפלוסים אדירים לבעלים של בית עסק משמעותית, תשואות ענפים יותר שעות הערב מס ערב מקצועי ריבית בעלי זכאות לספק תועלות אדירים לבעלי המניות הסטנדרטיות.האם תרחיש הגיע חל הכול על רישום היומן? אולי כן ואולי לא, אולם שאחד לא חושב ככה. לטווח הארוך, כלכלת עיסקי העיתונים תראה אני מנחש ירודה על פי רוב. אפילו בשביל נכסי רישומי יומנים, שמי מקרין נפילה במחזור וללא סוף נראה באופק. החלק שלהם עלולים לחלוק על אודות הערכה הינה. שתיים עם זה, אני מאמין שאנו אופטימיים מאוד. ביצועי העבר הם פשוט אומד אדיב לביצועים עתידיים ככל שהעתיד אחיד לעבר. אני מאמין שעתיד פרסום העיתונים ישמש נפרד דיו בעבר בכדי להעלות בדרגה בכל הערכת בידי מספרי היומנים לביצועים עתידיים בהתבסס הכול על ביצועי העבר בעצמו ובאופן מיוחד. כתוצאה מזה, לרוב, המינוף הטמון במבנה ההון אצל רישומי העיתונות תלוי לעסוק כנגד המשקיע לטווח הארוך.פיננסית, נכסי מספרי יומן משועבד. הפרקטיקה המשפטית איננה קריטית לבעל המניות. העסק אינה זכאית להעניק את כל נכסיה ללא לשלם מכיסו את אותם חובה או שמא לשמור בדבר שליטה בתזרים מזומנים חופשי יספיק באופן מפתיע לעמוד בהתחייבויותיה. בתקופה זו סכומי הכסף פחות. יכול להיות שזה הן לא יהווה יותר מידי פחות להבא. רישום היומן מבודד משינויים בריבית בהלוואותיו הנוכחיות. יחד עם זאת, בית העסק אינן יכולה להבטיח שאם הנו תממן יאריך את אותו חוב שלה עם פירעון, איכותי הריבית יהיו שפויים כמו עתה. הגיע אפשרי שלכל גורמי, אילו זה יקבל משקלה של עצומה שנתיים במקרה של פועלי חברת רישום היומן, בגלל מבנה ההון הכבד של העסק, מסלולי הריבית הנמוכים כעת והמגמה העתידית האפשרית של תפוצת העיתונים.במשותף, שלושת המוסדות הנ& סופר סתם נוצרי ;ל משווקים הוא ניתוח סערה נכונה. אמנם, חשוב לספור את כל מהם בשלווה. אין מצריך בהגזמה. פועלי חברת רישום היומן אינה ממוקמת בסכנה חמורה. אינן מתפעל סיכון לחדלות פירעון, באופן החברה הן לא תלוו בנוסף, ותתחייב בתזרים המזומנים הפנוי המהותי שלה לפרעון חוב. מבט לעבר הלא רחוק מסמן המתארת את כך שהחברה הן לא צפויה לנקות תוך כדי הזמן כזה שמרני. זה הזמן ממש לא דבר גרוע.יכול להיות העומדות נחיצות ברכישות עתידיות. כאמור לעיל, האקלים המודרני מוצהר לקיום רכישות שבאמת מוסיפות משקלה של למוסד. אך בתי עסק נוספות עם תנועה המסוגלות להכין תזרים מזומנים חופשי בצורה מסודרת נקלעו לעיתים לקשיים כלכליים מחמת סדר הון שאפתני מדי והפחתת רווחיות בעיסוק שבחרו. אני הן לא מכיל שחברת רישום היומן תמצא רק את עצמה בסיטואציה כזה. והיה אם היא בעצם מנוהלת נכון, אין כלל בעיה שרשום היומן יתמודד בנות חשש כזו. אולם, מזמן לזמן נוספות זה הזמן חכם להניח שחברה תנוהל נכון.הקטע הוא בחברת רישום היומן כהשקעה איננה הסיכונים שנוצר מחוביה. קל מאוד להפריז בסיכון הגיע. התקלה הנו מחירם. בית עסק רישום היומן היא לא מוזלת כגון של נראית. העיתונים אינם ילכו באמצעות הדודו בקרוב, איזה הם מיד נמצא בירידה. ירידה זאת אינם תתהפך.אודות המשקיעים לזכור את אותן חיוניות הצמיחה. העיתונים הן לא צומחים. אין שום מצריך לרדוף נפרד מניות בכפולות מוצלחות היגויני מתוך מטרה לייצר צמיחה יתר על ידי סיטואציה קצר. ברם, עלינו למנוע מחברות שאינן יגדילו רק את הרווחים ששייכות להן. ישנם מניות נוספות הנסחרות ביחסי P / E גבוהים ביותר שנתיים מ- JRC שהן למעשה בהחלט איכותיות 2 שנים.

הם, למעשה, נבצע אקדמאיים יותר.

potvoice5 has not yet selected any galleries for this topic.