photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Topics >> by legalcarp19 >> посетете сайта

посетете сайта Photos
Topic maintained by legalcarp19 (see all topics)

Ежедневно управление на етажната собственост (ЕС) и поддържане на документация. Организиране и провеждане на Общи събрания на ЕС. Изготвяне на Правилата за вътрешния ред на ЕС и контрол върху неговото спазване от всички жители. Създаване и поддържане на Книга на собствениците и потребителите. Всички процедури и действия за регистрация в ЕС в общината. щракнете върху тази връзка
legalcarp19 has not yet selected any galleries for this topic.