photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
renelenting | profile | all galleries >> Galleries >> 2016 tree view | thumbnails | slideshow

2016

Op deze pagina vind je een impressie van de in 2016 door mij gefotografeerde vogels.


Buffelkopeend
Buffelkopeend
Kleine Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Zwarte Kraai
Zwarte Kraai
Zeekoet
Zeekoet
Kievit
Kievit
Fitis
Fitis
Smelleken
Smelleken
Roodhalsgans
Roodhalsgans
Roodhalsgans
Roodhalsgans
Velduil
Velduil
Velduil
Velduil
Ooievaar
Ooievaar
Wilde Eend ♂
Wilde Eend ♂
Tureluur
Tureluur
Staartmees
Staartmees
Taigaboomkruiper
Taigaboomkruiper
Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Kievit
Kievit
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Nonnetje ♂
Nonnetje ♂
Buizerd
Buizerd
Strandleeuwerik
Strandleeuwerik
Sneeuwgors ♂
Sneeuwgors ♂
Brandgans
Brandgans
Kleine Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Witkopgors
Witkopgors
Witkopgors
Witkopgors
Steenloper
Steenloper
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Houtduif
Houtduif
Heggenmus
Heggenmus
Grote Burgemeester
Grote Burgemeester
Witoogeend
Witoogeend
Ransuil
Ransuil
Smient
Smient
Roodborst
Roodborst
Kleine Rietgans
Kleine Rietgans
Grote Burgemeester
Grote Burgemeester
Roodkeelnachtegaal
Roodkeelnachtegaal
Roodkeelnachtegaal
Roodkeelnachtegaal
Bonte Kraai
Bonte Kraai
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Fuut
Fuut
Torenvalk
Torenvalk