photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
ragnarandren | profile | all galleries >> Galleries >> Planteringsvännerna i Ystad tree view | thumbnails | slideshow

Planteringsvännerna i Ystad

Under flera hundra år hade man problem med flygsand i Ystad. Det fanns stora flygsandfält öster om staden, och sanden blåste in i Ystad. Redan Carl von Linné tyckte 1749 i samband med sin skånska resa, att man skulle plantera området för att binda sanden.

1812 bildades en Planteringsdirektion som började försöka åtgärda problemet. 1838 tillkallades en dansk expert och han gav råd om hur man skulle göra för att få ett effektivt skydd mot flygsanden. Redan några decennier därefter hade en stor förbättring ägt rum.

Planteringsdirektionen ersattes i slutet av 1800-talet av en Planteringsstyrelse som skulle ta hand om skötsel, tillsyn och ekonomisk förvaltning av stadens skogar, planteringar och alléer.
Den 31 december 1954 upphörde Planteringsstyrelsen och uppgifterna överfördes till Drätselkammaren. Den avgående Planteringsstyrelsens medlemmar bestämde då, att de skulle bilda en ideell förening i den gamla Planteringsstyrelsens anda och vid årsmötet 1956 antog man namnet Planteringsvännerna.

Planteringsvännerna har sedan dess förskönat staden med mer än 100 nyplanterade träd. Detta galleri visar vilka träd som Planteringsvännerna i Ystad har planterat genom åren. Några träd har dött av sjukdomar eller har "försvunnit" genom åren. Där finns naturligtvis inga foton:

Samtliga bilder är initialt tagna i maj månad 2018. Bilderna kommer att kompletteras med tiden, exempelvis då blad ändrat sig, blomning inträffat eller frukter har utvecklats hos de olika träden. Kolla datum på bilden, står under bilden till vänster.

För att se en större bild ska du klicka på de små bilderna. Du kan välja storlek under den större bilden du får, large eller original passar oftast bäst. Växla till nästa bild genom att klicka på "Next" eller bläddra med piltangenterna. Genom att klicka på den större bilden kommer du tillbaks till översikten med alla små bilderna. Är det något Du undrar över, skriv en kommentar på den bilden du funderar över. Kommentaren kan du skriva efter att du har klickat på "comment" som står under bilden till vänster.

FOR ENGLISH: copy the Swedish text above and use Google translate! With "machine-translation" you will probably at least get a hint of what it's all about... I have tried and it actually delivers a rather good translation!

001_2asflw.jpg
001_2asflw.jpg
001_7asflmw.jpg
001_7asflmw.jpg
001text.jpg
001text.jpg
002 Detta Gudaträd höggs ned 2020 då ny lagstiftning betecknade trädet som invasivt
002 Detta Gudaträd höggs ned 2020 då ny lagstiftning betecknade trädet som invasivt
002 (12)-asflw.jpg
002 (12)-asflw.jpg
002-20200917_153556-Gudaträd.jpg
002-20200917_153556-Gudaträd.jpg
003_1asflw.jpg
003_1asflw.jpg
003_3asflw.jpg
003_3asflw.jpg
003_7asflw.jpg
003_7asflw.jpg
006_2sfw.jpg
006_2sfw.jpg
006_5asflw.jpg
006_5asflw.jpg
006._ny_skrift.jpg
006._ny_skrift.jpg
007_2asflw.jpg
007_2asflw.jpg
007_6asflw.jpg
007_6asflw.jpg
007text.jpg
007text.jpg
008_2asfw.jpg
008_2asfw.jpg
008_4asfw.jpg
008_4asfw.jpg
008_5asflw.jpg
008_5asflw.jpg
009_3asfw.jpg
009_3asfw.jpg
009_8sfprecistw.jpg
009_8sfprecistw.jpg
009_5asflw.jpg
009_5asflw.jpg
010_2asfw.jpg
010_2asfw.jpg
010_5asflw.jpg
010_5asflw.jpg
010text.jpg
010text.jpg
011_2asflw.jpg
011_2asflw.jpg
011_6asflw.jpg
011_6asflw.jpg
011_10asflw.jpg
011_10asflw.jpg
012_2asfumw.jpg
012_2asfumw.jpg
012_4asfw.jpg
012_4asfw.jpg
012_3asflw.jpg
012_3asflw.jpg
013_6asfw.jpg
013_6asfw.jpg
013_7asflw.jpg
013_7asflw.jpg
013_9asflukw.jpg
013_9asflukw.jpg
014_1asflw.jpg
014_1asflw.jpg
014_4asflw.jpg
014_4asflw.jpg
014_8asflw.jpg
014_8asflw.jpg
015_4asflw.jpg
015_4asflw.jpg
015_14asfsflw.jpg
015_14asfsflw.jpg
0153.jpg
0153.jpg
016_1asflw.jpg
016_1asflw.jpg
016_2asfw.jpg
016_2asfw.jpg
016text.jpg
016text.jpg
017(8)asfw.jpg. Detta träd borttaget 2019-07-02 pga nyupptäckt angrepp av röta
017(8)asfw.jpg. Detta träd borttaget 2019-07-02 pga nyupptäckt angrepp av röta
017_2asflw.jpg
017_2asflw.jpg
017_5asflw.jpg
017_5asflw.jpg
018_1asflw.jpg
018_1asflw.jpg
018_3sflw.jpg
018_3sflw.jpg
018text.jpg
018text.jpg
020_7asfl.jpg
020_7asfl.jpg
020_11asflw.jpg
020_11asflw.jpg
020_9asfw.jpg
020_9asfw.jpg
021_7asflw.jpg
021_7asflw.jpg
021_11sflw.jpg
021_11sflw.jpg
021_13asflw.jpg
021_13asflw.jpg
023_3asflw.jpg
023_3asflw.jpg
023_7asflw.jpg
023_7asflw.jpg
023text.jpg
023text.jpg
025_1asfw.jpg
025_1asfw.jpg
025_5asflmw.jpg
025_5asflmw.jpg
025_11asflmw.jpg
025_11asflmw.jpg
026_4asflw.jpg
026_4asflw.jpg
026_15alsfw.jpg
026_15alsfw.jpg
026_18asflw.jpg
026_18asflw.jpg
028_KANSKE_2asfw.jpg
028_KANSKE_2asfw.jpg
028_KANSKE_5asflw.jpg
028_KANSKE_5asflw.jpg
028text.jpg
028text.jpg
029_3asflw.jpg
029_3asflw.jpg
029_4asfw.jpg
029_4asfw.jpg
029_5asfw.jpg
029_5asfw.jpg
030_1asflw.jpg
030_1asflw.jpg
030_2asfw.jpg
030_2asfw.jpg
030text.jpg
030text.jpg
031_5asfw.jpg
031_5asfw.jpg
031_2asfw.jpg
031_2asfw.jpg
031text.jpg
031text.jpg
033_8asfw.jpg
033_8asfw.jpg
033_11asflw.jpg
033_11asflw.jpg
033_12asflw.jpg
033_12asflw.jpg
034_2afhplw.jpg
034_2afhplw.jpg
034_6asflw.jpg
034_6asflw.jpg
034_7asflw.jpg
034_7asflw.jpg
035_3asflw.jpg
035_3asflw.jpg
035_8asflVw.jpg
035_8asflVw.jpg
035_10alsfw.jpg
035_10alsfw.jpg
036_15asfw.jpg
036_15asfw.jpg
036_20asfw.jpg
036_20asfw.jpg
036_23asfw.jpg
036_23asfw.jpg
037_1ahpsfluw.jpg
037_1ahpsfluw.jpg
037_6ahpsfluw.jpg
037_6ahpsfluw.jpg
037text.jpg
037text.jpg
038_3alsfw.jpg
038_3alsfw.jpg
038_5asfw.jpg
038_5asfw.jpg
038_8asflw.jpg
038_8asflw.jpg
039_6asfluw.jpg
039_6asfluw.jpg
039_7asfw.jpg
039_7asfw.jpg
039_10asflw.jpg
039_10asflw.jpg
040_4asfw.jpg
040_4asfw.jpg
040_5asfw.jpg
040_5asfw.jpg
040_6asfw.jpg
040_6asfw.jpg
041_8asffw.jpg
041_8asffw.jpg
041_4asflw.jpg
041_4asflw.jpg
041_7asflw.jpg
041_7asflw.jpg
042_1assflw.jpg
042_1assflw.jpg
042_4asfsflw.jpg
042_4asfsflw.jpg
042_14asflw.jpg
042_14asflw.jpg
043_2asflw.jpg
043_2asflw.jpg
043_1alsfw.jpg
043_1alsfw.jpg
043text.jpg
043text.jpg
044_4asflw.jpg
044_4asflw.jpg
044_2asflw.jpg
044_2asflw.jpg
044text.jpg
044text.jpg
045_4alsffuw.jpg
045_4alsffuw.jpg
045_9asflw.jpg
045_9asflw.jpg
045_18asflw.jpg
045_18asflw.jpg
046_1sflw.jpg
046_1sflw.jpg
046_5asfmw.jpg
046_5asfmw.jpg
046_10asflmw.jpg
046_10asflmw.jpg
047_3asflw.jpg
047_3asflw.jpg
047_6asflw.jpg
047_6asflw.jpg
047text.jpg
047text.jpg
048_1asflw.jpg
048_1asflw.jpg
048_4asflw.jpg
048_4asflw.jpg
048_7asflw.jpg
048_7asflw.jpg
049_4asflw.jpg
049_4asflw.jpg
049_6asflw.jpg
049_6asflw.jpg
049_10assllshw.jpg
049_10assllshw.jpg
050_1asfw.jpg
050_1asfw.jpg
050_4asfw.jpg
050_4asfw.jpg
050_8asflw.jpg
050_8asflw.jpg
051_1sflw.jpg
051_1sflw.jpg
051_4sflw.jpg
051_4sflw.jpg
051_5asflw.jpg
051_5asflw.jpg
052_9sfluw.jpg
052_9sfluw.jpg
052_3asfsflw.jpg
052_3asfsflw.jpg
052_5alsfw.jpg
052_5alsfw.jpg
053_1alsfw.jpg
053_1alsfw.jpg
053_3alsw.jpg
053_3alsw.jpg
054_kanskeasfluw.jpg
054_kanskeasfluw.jpg
054text.jpg
054text.jpg
055_3asflw.jpg
055_3asflw.jpg
055asflw.jpg
055asflw.jpg
056_8asflw.jpg
056_8asflw.jpg
056_6ssfflw.jpg
056_6ssfflw.jpg
056_7aflw.jpg. Nyplanterat 2019 efter att det ursprungliga trädet dött 2018.
056_7aflw.jpg. Nyplanterat 2019 efter att det ursprungliga trädet dött 2018.
0565_2asfw.jpg
0565_2asfw.jpg
0565_5asfw.jpg
0565_5asfw.jpg
0565text.jpg
0565text.jpg
057_2asflw.jpg
057_2asflw.jpg
057_11asflw.jpg
057_11asflw.jpg
057_17asflw.jpg
057_17asflw.jpg
058_3asflw.jpg
058_3asflw.jpg
058asfw.jpg Mandelträdet börjar blomma!
058asfw.jpg Mandelträdet börjar blomma!
058text.jpg
058text.jpg
059_1asfw.jpg
059_1asfw.jpg
059_13asfw.jpg
059_13asfw.jpg
059_12text.jpg
059_12text.jpg
060_4asfmw.jpg
060_4asfmw.jpg
060_2asflw.jpg
060_2asflw.jpg
60text.jpg
60text.jpg
0601_9alsfmw.jpg
0601_9alsfmw.jpg
0601_4lsfw.jpg
0601_4lsfw.jpg
0601_8asflw.jpg
0601_8asflw.jpg
0602_1asflw.jpg
0602_1asflw.jpg
0602_4asflw.jpg
0602_4asflw.jpg
0602_6alsfwtext.jpg
0602_6alsfwtext.jpg
0603_3asflw.jpg
0603_3asflw.jpg
0603_6alsfw.jpg
0603_6alsfw.jpg
0603_9alsfw.jpg
0603_9alsfw.jpg
0604_2asflw.jpg
0604_2asflw.jpg
0604_5alsfw.jpg
0604_5alsfw.jpg
0604_7alsfw.jpg
0604_7alsfw.jpg
061_3alsfw.jpg
061_3alsfw.jpg
061_5alsfw.jpg
061_5alsfw.jpg
061_10asf.jpg
061_10asf.jpg
062_2asflw.jpg
062_2asflw.jpg
062_6alsfw.jpg
062_6alsfw.jpg
062_7asflw.jpg
062_7asflw.jpg
063_3asflw.jpg
063_3asflw.jpg
063_7asfw.jpg
063_7asfw.jpg
063_9asfw.jpg
063_9asfw.jpg
064_4asflw.jpg
064_4asflw.jpg
064_19asfw.jpg
064_19asfw.jpg
064_21asflw.jpg
064_21asflw.jpg
065_2asflw.jpg
065_2asflw.jpg
065_4276asfluw.jpg
065_4276asfluw.jpg
065_9asflw.jpg
065_9asflw.jpg
066_2asfw.jpg
066_2asfw.jpg
Mullbären börjar långsamt mogna och blir då svarta (och goda!).    066_4279asfw.jpg
Mullbären börjar långsamt mogna och blir då svarta (och goda!). 066_4279asfw.jpg
066_7asflw.jpg
066_7asflw.jpg
067_1asf.jpg
067_1asf.jpg
067_6asflw.jpg
067_6asflw.jpg
067text.jpg
067text.jpg
068_2asfw.jpg
068_2asfw.jpg
068_4asfw.jpg
068_4asfw.jpg
068_5asfw.jpg
068_5asfw.jpg
069_1asfw.jpg
069_1asfw.jpg
069_2asflw.jpg
069_2asflw.jpg
069_4asflmw.jpg
069_4asflmw.jpg
070_4assfflw.jpg
070_4assfflw.jpg
070_5asflw.jpg
070_5asflw.jpg
070_11asflw.jpg
070_11asflw.jpg
071_5asflw.jpg
071_5asflw.jpg
071_9alsffw.jpg
071_9alsffw.jpg
071_11asflw.jpg
071_11asflw.jpg
072_2amsflw.jpg
072_2amsflw.jpg
072_4asflw.jpg
072_4asflw.jpg
072_8asflw.jpg
072_8asflw.jpg
073-Kejsarträd-asflw.jpg
073-Kejsarträd-asflw.jpg
073-2 Kejsarträd-asfw.jpg
073-2 Kejsarträd-asfw.jpg
073-4 Kejsarträd text.jpg
073-4 Kejsarträd text.jpg
074_1asfmluw.jpg
074_1asfmluw.jpg
074_5asflw.jpg
074_5asflw.jpg
074_6asflw.jpg
074_6asflw.jpg
075_12alsfw.jpg
075_12alsfw.jpg
075_9asflw.jpg
075_9asflw.jpg
075_5asflw.jpg
075_5asflw.jpg
076_5asfw.jpg
076_5asfw.jpg
076_6asfw.jpg
076_6asfw.jpg
076_7asflw.jpg
076_7asflw.jpg
077_2asfw.jpg
077_2asfw.jpg
077_13asfw.jpg
077_13asfw.jpg
077_15asfw.jpg
077_15asfw.jpg
078_1asw.jpg
078_1asw.jpg
078_12asflw.jpg
078_12asflw.jpg
078_16asfw.jpg
078_16asfw.jpg
079_3asflw.jpg
079_3asflw.jpg
079_5asfw.jpg
079_5asfw.jpg
079_6asflw.jpg
079_6asflw.jpg
080_4asfw.jpg
080_4asfw.jpg
080_7asfw.jpg
080_7asfw.jpg
080_9asflw.jpg
080_9asflw.jpg
081_1asflw.jpg
081_1asflw.jpg
081_4asflw.jpg
081_4asflw.jpg
081_7asflw.jpg
081_7asflw.jpg
0815_2asflw.jpg
0815_2asflw.jpg
0815_3asfllw.jpg
0815_3asfllw.jpg
0815_6asflw.jpg
0815_6asflw.jpg
082_2asflw.jpg
082_2asflw.jpg
082_7asffw.jpg
082_7asffw.jpg
082_5asflw.jpg
082_5asflw.jpg
083_2asflw.jpg
083_2asflw.jpg
083_4asflw.jpg
083_4asflw.jpg
083_6asflmw.jpg
083_6asflmw.jpg
084_2asflmw.jpg
084_2asflmw.jpg
084_5asflw.jpg
084_5asflw.jpg
084_10asflw.jpg
084_10asflw.jpg
085_1asflmw.jpg
085_1asflmw.jpg
085_2asflw.jpg
085_2asflw.jpg
085_3asflmw.jpg
085_3asflmw.jpg
085_4asflw.jpg
085_4asflw.jpg
085_5asflmw.jpg
085_5asflmw.jpg
085_6asflmw.jpg
085_6asflmw.jpg