photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Patrick Lönnberg | all galleries >> Kista, Stockholm >> Offentliga konstverk > Christine Ödlunds bronsspaljé "Lindarnas anatomi" i Kista gård parken
previous | next
25 september 2013 Patrick Lönnberg

Christine Ödlunds bronsspaljé "Lindarnas anatomi" i Kista gård parken

Träd kommer att planteras intill skulpturen och grenverken vävas in i varandra. Skulpturen är avgjutningar av fällda lindar och inspirerad av den lindberså som tidigare fanns lite parken. Lindarna där kallades "De tolv apostlarna".


other sizes: small medium large original auto
share