photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Maciek Nowakowski | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Z.Walczak 19-Sep-2006 23:13
Czeœæ Maciejku!Choæ g³êboka noc ogl¹dam Twojepiêkne zdjêcia.Nie zna³am zupe³nie tej Twojej pasji. W niedzielê lecimy na Majorkê, nie wiem czy to dobry wybór o tej porze roku. Zafundowa³a nam Agnieszka na 40 rocznice slubu, a by³o to juz w zesz³ym roku.U nas te¿ piêknie i ciep³o. U nas nic nowego, czas szybko leci. Masz piêkn¹ wnuczkê, a i kobiety te¿ niezle siê trzymaja. Pozdrawiamy i œciskamy. Zoœka i Grzegorz
Guest 10-Aug-2006 13:04
Panie Maciek!
Jestem mile oczarowany twoja fotografia
Masz duzo ciekawych zdjec
Pozdrowienia z dalekiej Australii
Klania sie Tad Janocinski
Kasia 28-Jul-2004 12:42
czeœæ wujku, jestem pod wra¿eniem wszystkich zdjêæ. Sama te¿ poszukujê dobrego aparatu, choæ wybór jest ogromny. szkoda, ¿e ciebie nie ma na choæ 1 fotce. Pozdrawiam
Guest 17-Oct-2003 07:35
hello Mr Maciek Nowakowski
i cometo visit your galleries . i link your picture. your country very far from me.
i stay at Thailand [land of smile] Bangkok.
i invite you to see my galleries. i just open this in 1 /10/03. just for try.
wellcome you
janny
Matikk 20-Aug-2003 14:29
Swietne zdjecia, full profesjonalizm :)
janusz 23-Aug-2002 21:57
hey maciek,zdjecia sa swietne,ale tez twoj aparat pracuje bezblednie,moj s30 jest na poziomiekodaka 360 lub podobnego tyle ze koszt jest dwukrotnie wyzszy.moj elan2 , nikon 120 ed albo nawet practica jest duzo pewniejsza.
von Olewitz 26-Jan-2002 11:28
Bylem i widzialem. Pretty szpanerskie. A gdzie muszelki?