photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Patrick Goossens | profile | all galleries >> Windmolen foto database >> Belgische windmolens >> Windmolens in de provincie Vlaams-Brabant >> Focus on postmill the Heimolen in Keerbergen tree view | thumbnails | slideshow

Focus on postmill the Heimolen in Keerbergen

Deze staakmolen is gebouwd in 1706. In 1722 werd hij verplaatst naar een betere plek in hetzelfde dorp. De wind was beter op de nieuwe plek en makkelijker te bereiken. In 2017-2018 is de molen gerenoveerd. Na enkele jaren van inactiviteit, staat de molen vandaag trots en is ze elke eerste zaterdag van de maand te bewonderen. Er wordt een nieuwe molenaar aangesteld, de bijna 18-jarige Alexander. Het is op vrijwillige basis. In deze galerij laat ik je deze molen van binnen en van buiten zien. Geniet en als je er langskomt, bezoek dan de molen en kijk naar de oude technieken.

This postmill was built in 1706. In 1722 he was moved to a better spot in the same village. Wind was better in the new spot and easier to reach. In 2017-2018 the mill was renovated. After several years of inactivity, today the mill stands proud and can be admired on every first saterday of the month. A new miller is appointed, the nearly 18 year old Alexander who works on 2 other mills too. It's on a voluntary base. In this gallery I will show you this mill inside out. Enjoy and if you are passing there visit the mill and gaze at the old techniques.
001 De Heimolen in Keerbergen
001 De Heimolen in Keerbergen
002 opgezeild
002 opgezeild
003 Molenaar Alexander
003 Molenaar Alexander
004 Een inscriptie op de staak
004 Een inscriptie op de staak
005 Het onderstel
005 Het onderstel
006 kikvorsperspectief
006 kikvorsperspectief
007 eerste werkdag
007 eerste werkdag
008 afkoppelen van de bliksembeveiliging
008 afkoppelen van de bliksembeveiliging
009 Het insteken van de windborden
009 Het insteken van de windborden
010 insteken windbord
010 insteken windbord
011
011
012 het opgerolde zeil wordt met een zwier vanachter de wiek naar voor gebracht
012 het opgerolde zeil wordt met een zwier vanachter de wiek naar voor gebracht
013
013
014
014
015 Even klimmen om het zeil vast te haken
015 Even klimmen om het zeil vast te haken
016 Opspannen van het zeil
016 Opspannen van het zeil
017 even de wieken naar beneden trekken met de pierhaak.
017 even de wieken naar beneden trekken met de pierhaak.
018 even de wiek doorduwen
018 even de wiek doorduwen
019 het verkruien van de molen ( normaal gebruikt men het kruirad)
019 het verkruien van de molen ( normaal gebruikt men het kruirad)
020 Het kruien op de juiste manier
020 Het kruien op de juiste manier
021 inschakelen van de lantaarn
021 inschakelen van de lantaarn
022 Staakijzer met lantaarn van de voormolen
022 Staakijzer met lantaarn van de voormolen
023 de lange vangbalk
023 de lange vangbalk
024 De vang( bandvang), ankerpunt en beweeglijk deel
024 De vang( bandvang), ankerpunt en beweeglijk deel
025 Het penlager
025 Het penlager
026 Het halslager met bovenas en insteekkop
026 Het halslager met bovenas en insteekkop
027 trap naar het halslager
027 trap naar het halslager
028 Borging van de kammen op het vangwiel
028 Borging van de kammen op het vangwiel
029 Het vangwiel
029 Het vangwiel
030 Het gaffelwiel van het luiwerk
030 Het gaffelwiel van het luiwerk
031 sterrewiel van de luias
031 sterrewiel van de luias
032 Zicht op voorwiel en vangwiel
032 Zicht op voorwiel en vangwiel
033 2 paar molenstenen
033 2 paar molenstenen
034 Molenaar posseert
034 Molenaar posseert
035 Lichtvlegel voor de regeling van de molenstenen
035 Lichtvlegel voor de regeling van de molenstenen
036 steenkist met opbouw
036 steenkist met opbouw
037 Mas op het schuddebakje
037 Mas op het schuddebakje
038 Controleren van de kwaliteit
038 Controleren van de kwaliteit
039 Trimmer voor het schuddebakje
039 Trimmer voor het schuddebakje
040 meelschep
040 meelschep
040 gewicht om de zak op te houden
040 gewicht om de zak op te houden
041 de meelschuif
041 de meelschuif
042 de molenaar bij zijn werkpost
042 de molenaar bij zijn werkpost
043 vangtouw netjes opgeborgen
043 vangtouw netjes opgeborgen
044 gewicht in ruststand
044 gewicht in ruststand
045 ook soms nodig
045 ook soms nodig
046 de oude manier van verlichten
046 de oude manier van verlichten
047 knopen, belangrijk bij molens
047 knopen, belangrijk bij molens
048 meelzolder met trap naar de steenzolder
048 meelzolder met trap naar de steenzolder
049 meelzolder met standaard en meelschuif
049 meelzolder met standaard en meelschuif
050 inscripties in de standaard
050 inscripties in de standaard
051 inscripties in balk
051 inscripties in balk
052 meer inscripties
052 meer inscripties
053 inscripties op de meelschuif
053 inscripties op de meelschuif
054
054
055
055
056 bouwjaar in een bovenwiel
056 bouwjaar in een bovenwiel
057 inscripties op de trap
057 inscripties op de trap
058 inscriptie van een gedicht
058 inscriptie van een gedicht
059 Meelkist ontmantelen
059 Meelkist ontmantelen
060
060
061
061
062
062
063
063
064
064
065
065
066 gat naar de meelpijp
066 gat naar de meelpijp
067 Lantaarn verwijderen
067 Lantaarn verwijderen
068
068
069
069
070 Lopersteen optakelen
070 Lopersteen optakelen
071 Molensteen rechtop vijzelen met de steenkraan
071 Molensteen rechtop vijzelen met de steenkraan
072
072
073
073
074 Klaar voor het scherpen
074 Klaar voor het scherpen
075
075
076
076
077
077
078
078
079
079
080 Askop
080 Askop
082 op de meelschuif
082 op de meelschuif
084 De meelschuif
084 De meelschuif
085
085