photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Langedijk | profile | all galleries >> Beeldarchief SLV >> Gemeentearchief tree view | thumbnails | slideshow

Gemeentearchief

Foto's van de gemeente, de dorpen en de bewoners uit het Gemeentearchief
De foto's staan in de overzichten zoals ze door de samenstellers zijn genummerd en over de dorpen en de gemeente zijn verdeeld. De samenstellers hebben destijds wel geprobeerd om enige orde in de opeenvolging van foto's aan te houden (de latere tussenvoegingen met de nummers voorzien van een letter uit het alfabet wijzen daar op). Desondanks lopen de zaken toch nog wel behoorlijk door elkaar en moet men om iets speciaals te vinden behoorlijk door de bestanden gaan. Dat kan dan weer tot positief gevolg hebben dat men dingen tegenkomt die men niet wist of vermoedde.
Over de volgorde in de foto's van de afzonderlijke dorpen kan grofweg worden gezegd dat ongeveer de eerste helft bestaat uit dorpsgezichten en personen die daar min of meer toevallig op voorkomen. Daarna volgen de foto's met betrekking tot de maatschappelijke organisaties, het verenigingsleven, de kerken en religies, het openbaar bestuur en het bedrijfsleven (niet noodzakerlijkerwijs in die volgorde).
Klik op een van de "thumbnails" hieronder om naar het dorp van uw keuze te gaan, of klik op "Beeldarchief SVL"  in het pad hierboven om terug te keren naar het vorige scherm.
Langedijk
:: Langedijk ::
Oudkarspel
:: Oudkarspel ::
Noord-Scharwoude
:: Noord-Scharwoude ::
Zuid-Scharwoude
:: Zuid-Scharwoude ::
Broek op Langedijk
:: Broek op Langedijk ::