photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Langedijk | profile | guestbook | all galleries | recent tree view | thumbnails
Welkom bij het BEELDARCHIEF van de Stichting Langedijker Verleden
Deze site vormt als het ware een verlengstuk van de site www.langedijkerverleden.nl met het doel om onze foto's publiekelijk te maken. De stichting beschikt over veel historische foto's van de huidige gemeente Langedijk en de vroegere afzonderlijke dorpen Broek op Langedijk, Noord- en Zuid-Scharwoude en Oudkarspel.
  • Hieronder bevinden zich de ongeveer 1500 foto's met bijschriften, die indertijd door de grondleggers van de stichting zijn verzameld en beschreven. Deze serie, die wij gemakshalve het "Gemeentearchief" zijn gaan noemen (omdat ze daar lang zijn bewaard), worden op deze website gepubliceerd. Vrijwel alle aspecten van het vroegere leven in de gemeente worden belicht.
  • Daarnaast bezitten wij veel eigen foto's en foto's afkomstig uit familie- en persoonlijke-archieven, alsmede uit de archieven van enkele fotografen. Deze vindt u hier nog maar ten dele. Wij zijn altijd nog druk bezig met het digitaliseren en het rubriceren in logische collecties. Het is wel de bedoeling deze collecties t.z.t. met inachtneming van eventuele auteursrechten en toestemming te publiceren
Wanneer u interessante foto's van vroeger heeft en deze ons wilt schenken of uitlenen, zullen wij ze digitaliseren en graag aan ons archief toevoegen. Neem in dat geval even contact op met ons via info@langedijkerverleden.nl
De auteursrechten van deze foto's berusten bij de stichting. U bent echter vrij om ze voor eigen gebruik te downloaden. Wanneer u een foto wenst te ontvangen, waarvan ook een goede tot redelijke afdruk kan worden gemaakt, kunt u deze per mail bij ons aanvragen info@langedijkerverleden.nl.
Klik op de "thumbnail" hieronder om een niveau dieper te komen.
Beeldarchief SLV
:: Beeldarchief SLV ::