photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Marcin Krakowiak | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Lorenzo 07-Oct-2009 21:26
Very nice pictures,loved the way you captured the mood of Torino

Said by a Turinese citizen
posadzki 09-Apr-2009 23:13
Super stronka :)
Nikon'owiec 07-Jan-2009 18:28
Szacun! Wspania³a robota :) Mo¿na siê od Ciebie wiele nauczyæ!
Pozdrawiam,
Qba
kot 02-Nov-2008 16:54
Krak, tyle fajnych fotek i pozytywnych komentarzy, ¿e ¿al siê nie dopisaæ;)
Anka 14-Sep-2008 16:31
Jeste¶ dobrym obserwatorem i zg³êbiaczem rzeczywisto¶ci.super ujêcia:)pozdrawiam
Adam Maciejewski 08-Aug-2008 13:15
Interesujê siê fotografi± od d³ugiego czasu, ale Twój profil mnie po prostu zachwyci³. Je¶li mo¿esz, odezwij siê na tryiton0501@gmail.com, mogê zaproponowaæ ciekaw± wspó³pracê. Pozdrawiam i serdecznie gratulujê.
Elo 09-Jun-2008 10:22
Really nice pics, I live in Anhui and even if it's a beautiful place, your pictures makes it look really amazing
Guest 26-Mar-2008 09:20
Beautiful work, Marcin. I look forward to many more visits to your galleries to see even more of your great work.
adam 21-Nov-2007 11:18
Bardzo dobra strona, gratulujê. Pozdrawiam wszystkich.

www.wyniki-na-zywo.pl
Piotr Matusiewicz 13-Dec-2006 21:29
Marcinie, twoje zdjêcia bardzo mi siê podobaj±. Masz diskona³e oko i umiejêtno¶æ oddania uczuæ, jakie musia³y ci towarzyszyæ w tych miejscach, które fotografowa³e¶. A to jest w fotografii jest najwa¿niejsze... Gratulujê!
i3sia 04-Nov-2006 23:40
To fantastyczne zdjêcia, takie,nad którymi chce siê na d³ugo zatrzymaæ, by jedynie pozazdro¶ciæ miejsc i pogratulowaæ spojrzenia na nasz ¶wiat...prze¶liczny w Twoich zdjêciach.Bardzo ciep³ych i ³adnych. Jestem pod wra¿eniem, bo mocno chce siê do nich wracaæ.
Tyle wra¿eñ tkwi w szczegó³ach, jaka to sztuka odpowiednio to uchwyciæ. Pozdrawiam i na prawdê nie rozumiem udzia³u w "sympatii".iza
Asia 24-Oct-2006 15:22
Panie Marcinie, ogl¹daj¹c Pañskie zdjêcia utwierdzam sie w przekonaniu, ¿e œwiat jest cudownym i wspania³ym miejscem. Sposób w jaki Pan patrzy przez obiektyw idealnie wspó³gra z moj¹ wra¿liwoœci¹. Dziêkujê za wiele zachwytów! Szczêœliwsza jestem teraz po prostu! :)
Pozdrawiam serdecznie!
Guest 27-Jul-2006 11:40
jestem zachwycony twoja fotografia podziwialem wiele ujec.
Zasylam pozdrowienia z Australii
Tad Janocinski
Greg Little15-Jun-2006 19:12
You have some very nice galleries. You have a good eye for great images that are easily not seen by many. Very creative. Nice work.
jose 30-Apr-2006 14:55
Your Klitmoller gallerie is beautiful. I like Klitmoller.
Very good work and sport
Jose
Tekla 27-Mar-2006 21:11
Moje gratulacje (za udane fotki) i pozdrowienia:)
Agnieszka 18-Mar-2006 11:54
Bez Ciebie i Twoich zdjec chyba bym nie wiedziala ze taki swiat istnieje. Piekne zdjecia cudowne ujecia !
Alex 07-Feb-2006 14:26
Very good job young man :),just give feeling like being there while you are taking those photos...
Jan Van Gaever 26-Oct-2005 15:39
Wauw!!!
Keep up the good work!!!
Robert Kitay12-Jun-2005 17:40
Your galleries are about the best I have run across on pbase in a long, long time. I am adding you to my favorite artists and am coming back when I have some more time. Very nice work!
Guest 12-Jun-2005 07:57
Hi!! Im Kata, we met on Boracay (Im on one of your pictures). Remember Mat, the kitesurfer? He is my boyfriend.
I just wanted to tell you that your pictures are great, really!!
Monika 05-Jun-2005 17:12
Piêkne, malownicze zdjêcia. Uczta dla oczu.Dodane do ulubionych:-)
Leeloo 03-Mar-2005 15:53
Przepiêkne kite'owe fotki....genialne...
Wojak 03-Mar-2005 13:10
Fajne zdjecia :-)
Richard Haas 06-Feb-2005 14:16
Could you please contact me. Thanks in advance
Guest 29-Jun-2004 19:59
I can't understand why I am the first to write in your Guestbook. Your galleries are wonderful! I looked at a few, and have added you to my Favorites. I loved the pictures of Croatia. I had no idea it was so charming!