photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Apostolis Kalliakmanis | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Guest 22-Apr-2009 20:29
great gallery, magic photos
Guest 10-Nov-2008 20:18
H anhcia -jadelfh einai koykla. Perimenoyme perissoteres kai kalyteres fvtografiaes.
na mas zhsei.
filia
Acilleas-Vicky-minas
Guest 09-Nov-2008 21:21
ÐÏËÕ ÊÁËÇ ÄÏÕËÅÉÁ. Å×ÅÉÓ ÊÁÐÏÉÏ ÃÑÁÖÅÉÏ? ÓÅ ÐÏÉÁ ÐÅÑÉÏ×Ç? ÖÅÔÏÓ ÄÅÍ Å×Ù ÂÑÅÉ ÊÁÐÏÉÁ ÖÙÔÏ ÃÓÁÁ. ÌÅ ÐÁÉÊÔÅÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÅÓ ÃÕÌÍÁÓÔÇ Ê ÔÏ ÕÐÏËÏÉÐÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ. ÐÅÑÉÌÅÍÙ ÔÇÍ ÕÐÅÑÏ×Ç ÄÏÕËÅÉÁ ÓÏÕ ÅÊ ÌÅÑÏÕÓ ÊÁÉ ÔÙÍ ÖÉËÙÍ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ. ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ
Manos Kardasis 05-Sep-2008 07:07
My frienf Apostolis I was astoned while watching your marvelous images!I like imaging too but you are far beyond in classic photography...
Guest 22-Apr-2008 21:57
Mr. Kalliakmanis,

You have an array of awesome galleries. From animals, landscapes to portraitures, you've shown a diversified talent. There is so much to learn from your work.

Happy shooting.
Guest 24-Jan-2008 20:20
Hey enjoyed your galleries..especially your street photography...hope to see more..regards..Lorraine
melina 04-Dec-2007 09:07
...keep walking!!!!
Guest 20-Oct-2007 23:57
Thank you for taking the time to comment on my photo, I am glad you liked it!

-dolfo
wildoat11-Jun-2007 20:19
Have had a quick look, really excellent work, voted for a few, will check back very soon and look at more.
Regards Tony.
Guest 14-Jan-2007 13:01
Amazing galleries. I loved the black and white, but all are amazing.

Mike

www.pbase.com/mjeas
Emad Omar23-Jul-2006 15:53
I am always so impressed with your work .
Such excellent work. Keep it up!
please check out my gallery
Steve 09-Jan-2006 21:10
I like your images of Budapest, great shots and exposures, Nice work.
John Hastings09-Jan-2006 19:04
I enjoyed my visit to this impressive range of work. Thanks for sharing and please continue – even if Santa does not oblige next year.
Richard Haas 02-Jan-2006 13:13
could you please contact me. Thanks in advance
Kropot 09-Jul-2004 22:35
Beutifull works here. I have enjoyed my visit. Keep shooting.

Kropot
www.kropot.nl
Apostolis Kalliakmanis03-May-2004 10:53
Nai, xrisimopoiw Photoshop , ligo USM, Levels, gia na dior8wsw ateleies.
Yiannis Pavlis29-Apr-2004 13:38
ÏÑÁÉÅÓ ÅÉÍÁÉ ÌÅÃÁËÅ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÓ ÔÏ ÖÏÔÏÓÏÐ ÊÁÈÏËÏÕ.