photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Stichting JWC | profile | guestbook | all galleries | recent tree view | thumbnails
Welkom op de website van de Stichting Jumelage Warmond Champigné (Stichting JWC)
Warmond, is een dorp aan de rand van de Kagerplassen en heeft een stedenband met Champigné, een dorp in het Loire gebied in Frankrijk, nabij Angers.

JWC is een vrijwilligers organisatie die zich vooral bezig houdt met het ontwikkelen en bevorderen van vriendschapsbanden voor alle groepen van de bevolking. Om dat te bewerkstelligen werken wij samen met verenigingen, bedrijven, scholen en, het allerbelangrijkste, met mensen.

Voor de jeugd is er een aparte plek, niet alleen omdat velen in Warmond geïnteresseerd zijn maar ook omdat de Europese Unie in de jaren 50 de Jumelages in het leven heeft geroepen voor de Europese jeugd. De achterliggende gedachte was dat, als de jeugd elkaar en elkaar’s cultuur zou kennen, er nooit meer zoiets als een Tweede Oorlog zou voorkomen.


Bestuur Stichting Jumelage Warmond Champigné
Link naar foto's 5-jarig bestaan: https://pbase.com/jwc/5jaar2008
Stichting Jumelage Warmond - Champigné
:: Stichting Jumelage Warmond - Champigné ::
Het bestuur van de Stichting Jumelage Warmond - Champigné, september 2003
:: Het bestuur van de Stichting Jumelage Warmond - Champigné, september 2003 ::
Nieuws
:: Nieuws ::
Bezoek aan Champigné van 16 tot 19 october 2008
:: Bezoek aan Champigné van 16 tot 19 october 2008 ::
Ondertekening van de Jumelage-overeenkomst tussen de gemeenten Warmond en Champigné, 9 october 2004
:: Ondertekening van de Jumelage-overeenkomst tussen de gemeenten Warmond en Champigné, 9 october 2004 ::
Ondertekening van de Jumelage-overeenkomst tussen de gemeenten Champigné en Warmond, 23 april 2005
:: Ondertekening van de Jumelage-overeenkomst tussen de gemeenten Champigné en Warmond, 23 april 2005 ::
Gemeentehuis van Champigné / Le mairie de Champigné
:: Gemeentehuis van Champigné / Le mairie de Champigné ::
Basisschool projecten
:: Basisschool projecten ::
Bezoek van een franse delegatie aan de firma W.F. Leenen te Sassenheim en Keukenhof, 24 april 2004
:: Bezoek van een franse delegatie aan de firma W.F. Leenen te Sassenheim en Keukenhof, 24 april 2004 ::
 Doop van de narcis Champigné, 26 april 2004
::  Doop van de narcis Champigné, 26 april 2004 ::
Werkbezoek van Els en Marjan aan Champigné---La visite de Els et Marjan à Champigné le 11 au 15 juin 2004
:: Werkbezoek van Els en Marjan aan Champigné---La visite de Els et Marjan à Champigné le 11 au 15 juin 2004 ::
Activiteiten van JWC
:: Activiteiten van JWC ::
Bezoek uit Champigné aan Warmond - La visite de Champigné à Warmond, april 2005
:: Bezoek uit Champigné aan Warmond - La visite de Champigné à Warmond, april 2005 ::
Warmond, Zondagochtend ontbijt op de Kagerplassen, 24 april 2005
:: Warmond, Zondagochtend ontbijt op de Kagerplassen, 24 april 2005 ::
Opening van de Franse hoek - Le coin français in de Warmondse bibliotheek
:: Opening van de "Franse hoek - Le coin français" in de Warmondse bibliotheek ::
Slagwerkgroep Drumfire bezoekt Champigné, 7 - 9 october 2005
:: Slagwerkgroep Drumfire bezoekt Champigné, 7 - 9 october 2005 ::
Deelname van enkele Warmondse ondernemers aan de A.C.A.L. in Champigné, 6 en 7 mei 2006
:: Deelname van enkele Warmondse ondernemers aan de A.C.A.L. in Champigné, 6 en 7 mei 2006 ::
La Ruaudière, ferme pédagogique
:: La Ruaudière, ferme pédagogique ::
Bezoek aan de Cointreaufabriek
:: Bezoek aan de Cointreaufabriek ::
Frans café - Café français
:: Frans café - Café français ::
Bezoek van inwoners van Champigné aan (Warmond)Teylingen van 23 tot 25 maart 2007
:: Bezoek van inwoners van Champigné aan (Warmond)Teylingen van 23 tot 25 maart 2007 ::
Schoonmaken van de oevers langs Koudenhoorn en de Kaag 2007
:: Schoonmaken van de oevers langs Koudenhoorn en de Kaag 2007 ::