photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Jaume Soler Zurita. Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat | profile | all galleries >> Galleries >> Camps de Voluntariat Ambiental a Aigüestortes tree view | thumbnails | slideshow

Camps de Voluntariat Ambiental a Aigüestortes

Dàurica Serveis Ambientals i Biodiversitat

Aquests camps de voluntariat estan organitzats per SEO/Birdlife, en coordinació amb els tècnics del Parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Les principals tasques que es duen a terme són censos per avaluar l'exit reproductor del gall fer (Tetrao urogallus) i la perdiu blanca (Lagopus mutus).
Voluntariat Ambiental a Aigüestortes (2008)
Voluntariat Ambiental a Aigüestortes (2008)
Voluntariat Ambiental Aigüestortes 2008
Voluntariat Ambiental Aigüestortes 2008