photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
MK | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Peggy Cingle 22-Aug-2010 21:40
I really enjoyed your photos of Trybsz and I am assuming your family. My grandmother was born in Trybsz and I enjoy any and all photos from the area. Do you live in Trybsz or have family in Trybsz? Thanks for all of the wonderful photos--loved seeing the traditional dress in some of the photos in 2008. Peggy Cingle
krysia 24-Jan-2010 00:27
Witam Marku... zdjecia masz super, jak to milo ze tak daleko za woda a jednak moge sobie obejrzec strony w ktoych sie urodzilam.......jeszcze raz dziekuje.....naprawde sa swietne
toeko16-Mar-2009 07:36
Witam! Na zdjêciach z Tartu (Estonia) widzê dwa zdjêcia zatyty³owane "Ko¶ció³ ¶w. Jana". Otó¿ jest to katedra ¶w. Piotra i Paw³a na wzgórzu Toompea, zburzona chyba w 17 wieku i nie odbudowana. Ko¶ció³ ¶w. Jana znajduje siê w pobli¿u placu Ratuszowego i przez ostatnie kilkadziesi±t lat by³ odbudowywany. Jak siê dowiadujê, odbudowa siê zakoñczy³a w ub. roku (2008). Gdy tam by³em ostatnio w 2000 r. - prace jeszcze trwa³yhttp://www.ipernity.com/doc/32594/4056227/in/album/103849 - to w³a¶nie ko¶ció³ ¶w Jana (Jaanikirik).
Pozdrawiam - Toeko, Wroc³aw
Guest 24-Oct-2006 12:35
Hi Marek K
I found your gallery and I really enjoyed your photos - especially those from Esbjerg, where I was born many years ago - and those from Ribe - one of my favorite Danish towns.
Ingerlise