photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Bergen - RAF©UF - VSN - Roald Atle Furre-Christine Urquhart Furre | all galleries >> Galleries >> 2. VIKING SPIRIT of Norway 2005-WestCoast of Norway -Herdla > KNS Viking Spirit of Norway Sailing North MMSI 257899120 -LA6812 SelCall 32627-Captain C.Urquhart
previous | next
03-JUL-2005

KNS Viking Spirit of Norway Sailing North MMSI 257899120 -LA6812 SelCall 32627-Captain C.Urquhart


http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/mars/ship_search.sh

Write: Viking Spirit
Admin.Geo.Area : Norway

Ship Name : VIKING SPIRIT
Call Sign : LA6812
Selcal No.(s) : S 32627
MMSI No. : 257899120
Inmarsat No.(s) :
NTLX No.(s) :
Boats :
EPIRBs :
Ship class : PL YAT
Corresp. : CR Terr. Serv. :
Hours : HX
RTG Band :
RTF Band : V
AAIC : NO01
AAIC SAT :
AA info. :
Owner : FURRE ROALD ATLE,Bergen
Ex Ship Name : AMIGO
Ex Call Sign :

EPIRB Id. Code :
Vessel Id. No. :
Gross Tonnage : 0000000
Person Capacity :
Radio Installation : Shipmate 8110 VHF Radiotelephone


http://www.falmouthyachtbrokers.co.uk/mmsi/listings/listings-CG.html
http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/mars/ship_detail.sh?lng=en&1366064&VIKING+SPIRIT


http://www.signal.uu.se/Staff/el/pers/boats/sis.html

http://www.baat.aller.no/baatweb/bm.nsf/0/8973eacb707824bfc1256fc00043b005?OpenDocument


TURTIPS I SØR OG VEST
Veiviser til Vestlandet

Den indre leia fra Bergen til Statt er historisk og vakker. De neste sidene er viet vårt forslag, men alternativene i denne rike skjærgården står i kø. Man kan ferdes her i årevis, og likevel bare oppdage en flik.


TEKST: ATLE KNUTSEN

Bergen-Fedje (36 nm)
Den indre farleia

Vestlandets hovedstad Bergen er fantastisk når det ikke regner. På gode sommerdager er det lett å forstå hvorfor byen er et av Norges mest populære turistmål. For meg har det alltid vært et kjærkomment avbrekk fra lavmælte øysamfunn og stille fjorder å sige inn på Vågen. Bergen har uteliv og sjarmerende arkitektur i overflod, her fins Akvariet, Bryggen med Hanseatisk Museum og Fløybanen i gangavstand, for å nevne noe.
Innseilingen til Vågen er enkel, via Skoltegrunnskaien og Nordneslandet. Man passerer gamle rutebåter som har fått et nytt liv som partybåter, ved Strandkaien ligger hurtigbåtene som er blitt gammeldampens arvtaker. Vi fortøyer ved Zachariasbryggen ved Fisketorget, praktisk talt midt i sentrum. På Zachariasbryggen får man både vann og strøm, og man har tilgang til dusj, toalett, vaskemaskin og tørketrommel. Sommerstid kan det imidlertid være trangt om plassen, og mange er nødt til å legge seg langs kaien ved Bryggen på østsiden av Vågen. Her er man ekstra utsatt for svell fra hurtigbåtene som kommer og går. Men de er et sjarmerende innslag i havnebildet, og et historisk bindeledd til de båtene som beferdet leia gjennom Nordhordland mot Sogn. Denne indre farleia, også kalt Straumane, kaster vi loss for å oppleve.
Straks man runder Skoltegrunnskaien, der alle turistskipene legger til, er man ute på Byfjorden og kan sette kursen nordover med Askøy i vest. Du passerer Nordhordlandsbroen ved Salhus. Nå kan du enten følge hovedleia gjennom Hagelsund på nordøstsiden av Flatøy, med Isdalstø inn til styrbord. Eller du kan gå inn Korssnessundet mellom Holsnøy og Flatøy mot Litlebergen som ligger i Flatøyosen. Her ligger Litlebergen Marinastasjon hvor man får alle typer drivstoff. Så går vi videre vestover mens landet snevrer seg inn på alle kanter, og går inn Alversund og Alverstraumen som er selve innfallsporten til den indre kystleia mot Sogn.
Fra seilskutetiden, via dampbåttiden og frem til våre dagers hurtigbåter har denne leia vært en avgjørende samferdselsåre mellom Bergen og Sogn. Og den er et eldorado for båtturister. Vi går nordover det lange Radsundet, gjennom vakre Bruknappen til Feste (eller Festo), som ligger strategisk til. Stedet er kjent blant båtfolket og et viktig stoppested for oss som ferdes gjennom leia. Området rundt byr på mange fine naturhavner.
Når man har gått opp Lurosen på vestsiden av Lygra finnes det flere alternative leder. Vi har valgt en liten avstikker østover rundt Lurøykalven og krysser Lurefjorden (også kalt Lygrefjorden) mot saltvannsslusene i Lindås. I Lurefjorden kan Lyngheisenteret på Lygra være verdt et besøk. Det tar for seg kystlyngheienes betydning for fiskerbonden, og viser kulturlandskapet slik det har preget kysten i 5.000 år.
Lindåsslusene ble tatt i bruk i 1908 og er en av to slike sluser her i landet. Sluseanlegget ble nedlagt i 1963, men er nå under restaurering og skal være i drift igjen i 2006. Den eneste sikre innseilingen til Straumsosen er gjennom den nedlagte slusen på sørvestsiden av Spjotøyni. Hovedledene i farvannet innenfor er godt merket. Ved den gamle meierikaien på Lindås ligger Lindås Feriesenter med gjestebrygger, restaurant, vann, dusj WC m.v.
Vel ute av Lindåsstraumen går vi nordvestover mot Fosnstraumen og ut Hoplandsosen på østsiden av Fosnøy og ut i Fedjefjorden forbi Austrheim. (I dårlig vær kan man også gå Bakøysund mellom Bakøy og Keiløy, og opp Fonnesstraumen (hurtigbåtleia) og komme ut i Fensfjorden vest av Fonnes.)
På Fedje legger vi til på Kræmmerholmen midt i Kyrkjevågen, som er godt beskyttet. Tettstedet Fedje omkranser vågen (inkludert Vestervågen og Sørvågen). Et godt merket løp vest for Moldøy fører inn på vågen. På Kræmmerholmen er det gjestehavn med fasiliteter som dusj, ferskvann og strøm, tørketrommel og vaskemaskin. Kræmmerholmen byr dessuten på en riktig trivelig restaurant.Avstander og waypoints Bergen-Fedje
Avgang/Ankomst Posisjon Distanse i n.mil.
Bergen Havn 60º23'N, 005º18'E 0
Litlebergen 60º31'N, 005º15'E 9,5
Alversund 60º34'N, 005º13'E 2,6
Feste 60º40'N, 005º07'E 6,9
Lindåsstraumen 60º43'N, 005º04'E 5,0
Fedje 60º47'N, 004º43'E 11,7
Sammenlagt 35,7

Spisesteder underveis
Navn Sted Kontaktinformasjon
Lindås Brygge Lindås Telefon 56 36 09 99
Garveriet Restaurant Isdalstø Telefon 56 34 84 00
Kræmmerholmen Fedje Telefon 56 16 42 05

Vær oppmerksom!

- I Straumane nord for Alverstraumen og videre kan strømmen gå med opptil seks knop. (Kfr Den norske los)
- Strømmene mellom Lindåsslusene og farvannet innenfor og utenfor kan være meget sterk. Det lønner seg å gå inn ved strømstille ved flo eller fjære, som varer i ca 10 minutter.
- Hurtigbåtene mellom Bergen-Sogn og Bergen-Selje trafikkerer dette farvannet. Vær oppmerksom, og lytt på VHF kanal 16 hvor de som regel melder at de er i farvannet.

Fedje-Dingja (26 n.mil.)
Sogn i sikte!

Fra Fedje går ferden nordøstover gjennom Fensfjorden, mot Røytinga hvor det er en nydelig naturhavn i Rotevågane. Nå kan man enten velge å gå østover og den "sikre" leden Ånnelandssundet mellom Mjømna og Sandøy hvor hurtigbåtene går. Denne er godt merket og fin å seile under transportetapper. Langt artigere er imidlertid Svartesundet nord for tettstedet Byrkenes på vestsiden av Byrkenesøy. Sundet er delvis utdypet og på det grunneste er det 3,8 meter dypt. Vi skal videre mot det gamle handelsstedet Skjerjehamn i Gulen og følger derfor leia gjennom Nordre Grimesundet til man kommer ut i Bårøyosen. Her finnes det mange muligheter, men den leia vi følte var sikrest var nord om Lauvøy og på østsiden av Skorpa og østover Mjømnaosen til Skjerjehamn.
I Skjerjehamn er det en stor molo som gir godt ly. Havnen er grei å finne idet varden og lykten på Spafoten ligger like nord for havnen. Det er bra å fortøye bak holmen i innløpet og i bukta på østsiden av havna. Det er for øvrig fortøyningsringer flere steder, også på de fleste småholmene. Skjerjehamn ligger på nordvestpynten av Sandøyna. Det ligger noen skvalpeskjær rett øst for kaien. På det gamle handelsstedet har det vært virksomhet helt siden 1600-tallet, og det sier noe om dets sentrale plassering i leia mellom Bergen og Sogn. Hovedhuset i Sveitserstil fra 1891 er en attraksjon i seg selv.
Turen går videre fra Skjerjehamn til kommunesenteret Evindvik. Kommer vi sørfra pleier vi alltid å gå inn til Eivindvik gjennom Eivindviksundet på nordsiden av Fonna, hvor Gulen kirke kneiser om babord når vi seiler inn. Her står steinkorsene som Olav den hellige ettersigende fikk satt opp her i 1023.
Leia inn er godt merket. Gjestehavna ligger i tilknytning til butikken, i form av to flytebrygger i forlengelsen av dampskipskaien. Foruten Dingja litt lenger nord er Eivindvik en yndet ventehavn for de som tenker seg over Sognesjøen, og her får man blant annet diesel. I tilknytning til gjestehavna er det dusj- og toalettanlegg, og Eivindvik Hotell ligger et steinkast ovenfor kaia.
Ferden mot Sognesjøen går nordover gjennom Folafotsundet, hvor vi får Nyhamarvågen om babord. I Nyhamar fins det motorverksted og slipp. På Nyhamarnessets sydside er det en nydelig uthavn rett nord for Småholmene.
Siste stoppested før vi skal over Sognesjøen (Sognefjorden) er Dingja som ligger i Dingevågen. Dette er en meget populær havn med stor aktivitet og et godt tilbud til båtfolket. Utenfor Agnes Strand Landhandel er det gjestebrygge, og driftige sjeler sørger for butikken har det du trenger. Også på Dingja får du diesel og vann.

Avstander og waypoints Fedje-Dingja
Avgang/Ankomst Posisjon Distanse i n.mil.
Røytinga 60º52'N, 004º49'E 5,8
Skjerjehamn 60º56'N, 004º55'E 10,6
Eivindvik 60º59'N, 005º04'E 4,8
Nyhamar 61º00'N, 005º00'E 2,6
Dingja 61º02N, 005º02'E 2,1
Sammenlagt 61,6


Spisesteder underveis
Navn Sted Kontaktinformasjon
Eivindvik Fjordhotell Eivindvik Telefon 57 78 43 10

Vær oppmerksom!
- Sognesjøen kan være røff, særlig når vinden står fra sørvest.

Dingja-Bulandet (28 n.mil.)
Via Norges Venezia

Så tar vi fatt på Sognesjøen. Er det bra vær kan man gå lenger vest i Sognefjorden og inn til Hardbakke mellom Sula og Steinsundøy, som er en populær møteplass for båtfolket. Vi har imidlertid tenk oss til Korssundet i Fjaler, og går derfor hovedleia gjennom Krakhellesundet mellom Losna og Sula. Sundet er langt og med majestetiske, blankskurte klipper på hver side. Når vi kommer ut i Åfjorden, fortsetter vi nordover mellom Hasløy (Sakrisøy) og Skiveneset gjennom Skivenesosen og kommer ut i Korssundosen. Vi kommer inn i det gamle handelssstedet Korssundet på østsiden av Lutelandet. Her er det trangt. Minste seilingsdybde i sundet etter brua er 1,2 meter, og brua er syv meter høy. Vær derfor ekstra oppmerksom når du går inn, og ta eget dyptgående med i beregningen. Korssundet er et av stedene i leia som har gjestgivertradisjoner helt tilbake til 1600-tallet. Steinkorset, som har gitt stedet navnet, ble reist i 1030 i forbindelse med kristningen av landet. I Korssundet er det en ganske stor gjestebrygge, og her er det også landhandel med bunkers. Alle fasiliteter som dusj, WC, vaskemaskin m.v. er også på plass.
Når vi går ut vestover gjennom Lammetusundet, er det grunn til å ta det med ro og studere kartet nøye. Vi er nå ute i Vilnesfjorden og det fristende å legge turen til Bulandet i vest. Bulandet ligger vestenfor Værlandet og er et eldorado med i alt ca 365 øyer og skjær splittet opp av små, trange sund som har gitt området tilnavnet Norges Venezia. Om den saken er det delte meninger, men en oppdagelsesferd med lettbåten gjennom dette arkipelet er absolutt å anbefale. Mange veier fører som kjent til Rom, og antallet leder som fører til Nikjøyna (Nikøy) på Bulandet er også betydelig. Vi har fulgt den indre leia på sørsiden av Værøy, og den er sjarmerende og godt merket. Innseilingen til Nikjøyna skjer lettest via Hovden lykt.
Bulandet er et fiskerisamfunn og er faktisk det vestligste, bebodde fiskeværet i Norge. Nikøy er sentrum i øyriket, og her finnes blant annet forretning med bunkersanlegg og en liten gjestebrygge med toalett og strøm. Nord for Nikøy ligger Pernillestø, et overnattingssted med ti kaiplasser.


Avstander og waypoints Dingja-Bulandet

Avgang/AnkomstPosisjonDistanse i n.mil. Korssundet 61º15'N, 004º59'E 14,4
Nikøy 61º17'N, 004º38'E 13,1
Sammenlagt 89,1

Vær oppmerksom!
- I området rundt Nikøy og andre bebodde steder på Bulandet er det en rekke umerkede luftspenn og sjøkabler. Vær derfor ekstra oppmerksom når du ankrer.

Bulandet-Kalvåg (56 n.mil.)
Kalvåg obligatorisk

Returen fra Bulandet legger vi på nordsiden av Værøy, gjennom den godt merkede rutebåtleden. Over det lave øylandskapet ser du Alden (Den norske hesten) som kneiser 480 meter over havet. Gå på vestsiden av Alden, inn Vilnesfjorden forbi Møkkalasset til Askvoll, et knutepunkt i Ytre Sunnfjord og kommunesenter i Askvoll kommune. Her er det en flott gjestehavn med 30 plasser og mange tilbud på land. En badestrand ligger like ved havna.
Så setter vi kursen nordover gjennom Granesundet mot Stavenes hvor det fortsatt står igjen rester av et større tysk forsvarsverk. Vi går videre over Stavfjorden som er farvannet mellom Staveneslandet i sør og Askrova og Svanøya i nord. Det er fornuftig å gå den indre leia over Stavfjorden mot Florø siden farvannet lenger ut er svært urent og byr på navigasjonsmessige utfordringer.
Vi legger turen innom Svanøya som ligger sentralt til i leia på vei til Florø. Svanøybukt er det sentrale stedet på Svanøy, hvor gjestehavna ligger. Her er det kro, bakeri og landhandel. Svanøy har vært adelssete og er rik på historie. Det er flere større gårder på øya. Blant andre Svanøy Hovedgård som er fra 1600-tallet. Gården Norsk Hjortesenter ligger på sørsiden av øya. Her er det også gjestehavn, og gården byr på et variert tilbud som omfatter alt fra villkaniner, via utgangersau og hjort til påfugler.
Etter noen dager i utkantstrøkene, er det på tide med en kveld i byen. Vi går over Brufjorden mot Florø. Florø er en av våre favorittbyer på Vestlandet, og den har en av de beste gjestehavnene på strekningen mellom Bergen og Statt. Florø er en flott innfallsport til den rike skjærgården omkring. Gjestebrygga ligger midt i byen, og havnebetjenten møter deg med ferske rundstykker og avis hver morgen. Byen har mange tilbud, og er fremfor alt svært koselig. Derfor er gjestehavna også ofte propp full.
Så står vi foran et av høydepunktene på ferden. Vi legger ut fra Florø og følger hurtigbåtleia ut på Årebrotsfjorden, vestenfor Årebrotsneset over Frøysjøen mot Kalvåg. Det gamle fiskeværet er meget godt bevart, og den driftige eieren av Knutholmen har bidratt til å bevare sjøhusmiljøet i Kalvåg. Gjestehavna i Kalvåg, som ligger på Knutholmen, har alle fasiliteter og et flott sanitæranlegg i forbindelse med restauranten. Restauranten byr på et festbord som bugner av havets delikatesser. Anbefales!

Avstander og waypoints Bulandet-Kalvåg

Avgang/AnkomstPosisjonDistanse i n.mil. Askvoll 61º21'N, 005º04'E 18,7
Svanøya (Svanøybukta) 61º30'N, 005º08'E 16,0
Florø 61º36'N, 005º02'E 10,3
Kalvåg 61º46'N, 004º54'E 10,9
Sammenlagt 145

Spisesteder underveis

NavnStedKontaktinformasjon Svanøykroa Svanøy Telefon 57 74 00 29
Hjørnevikbua Restaurant Florø Telefon 57 74 01 22
Knutholmen Kalvåg Telefon 57 79 69 00

Vær oppmerksom!
- Over Stavfjorden står havet inn fra vest, og kan by på tøffe tak.

Kalvåg-Silda (36 n.mil.)
På historisk grunn

Den siste etappen i denne rutebeskrivelsen er til dels spektakulær. Turen over Frøysjøen kan være barsk om vinden står fra sørvest, men på flotte sommerdager er seilasen innover fjorden en nytelse. Frøysjøen snevrer seg sammen. Bremangerlandet ligger om babord, og snart er vi inne ved Hæleneset hvor vi brekker av mot babord. Og her reiser Hornelen seg steilt i været - med sine 850 meter er den Nord-Europas høyeste sjøklippe. Vi går ikke Skatestraumen vestover i dag, men går inn sundene i det nordøstre hjørnet av Hornelsfjorden, til den gamle handelsplassen Rugsund. Vi pleier alltid å gå Straumane på sør- og østsiden av Storøy. Dette sundet forbinder Frøysjøen med Nordfjorden, og strømmen her kan gå helt opp i fire knop.
Rugsund er et fredet handelssted med en historie tilbake til 1600-tallet. Her er det ingen biler, og forholdene ligger vel til rette for barna. Flytebrygger er lagt ut fra butikken. På land finnes alle fasiliteter og den sjarmerende landhandelen har det mest nødvendige, inklusive ferskt brød. Bak disken finner du ofte Harald Skaar. Han har arvet stedet fra foregående generasjoner.
Fra Rugsund går vi ut i Nordfjorden og følger den til Måløy som er kommunesenteret i Vågsøy kommune. Måløy er en sjarmerende by, men tilbudet til båtfolket har ikke vært det beste. I forbindelse med at byen skal være hovedhavn for Tall Ships Race i 2008 er det imidlertid igangsatt store arbeider for å bedre gjestehavna i byen. Måløy er en av de betydeligste fiskerihavnene langs kysten, og tilgangen på bunkers er meget god. Redningsselskapets stasjon i Måløy tilbyr eskortetjeneste over Statt om sommeren. Måløy er et godt utgangspunkt for turer til attraksjoner som Kråkenes fyr og den berømte Kannesteinen.
Ferden går mot veis ende. Vi setter kursen nordover Ulvesundet mot Silda, som er en sjarmerende ventehavn for de som tenker seg rundt Statt. Det er ca femti båtplasser ved flytebryggene innenfor den store moloen. Herfra kan man spasere gjennom trivelig bebyggelse til Sørhavna hvor det drives pub og restaurant i en gammel saltebu. Silda er også et utmerket utgangspunkt for avstikkere inn til Selje (som har alle sentrumsfunksjoner), og til øya Selja hvor du finner ruinene av Selja kloster og St. Sunnivakirken fra 1000- og 1100-tallet.

Avstander og waypoints Kalvåg-Silda

Avgang/AnkomstPosisjonDistanse i n.mil. Hornelen 61º51'N, 005º16'E 13,4
Rugsund 61º53'N, 005º20'E 2,9
Måløy 61º56'N, 005º07'E 8,7
Silda 62º01'N, 005º13'E 5,6
Selje 62º03'N, 005º20'E 3,9
Sammenlagt 180

Spisesteder underveis

Navn Sted Kontaktinformasjon
Skjærbuda Pub & Kafé Silda Telefon 90599502

Vær oppmerksom!
- Strømmen kan gå stri i Straumane sør for Rugsund og i Skatestraumen.

Noen nyttig internettsider:

På disse nettsidene kan du finne mer informasjon om stedene vi har beskrevet i denne artikkelen. Sidene kan være til god hjelp under planleggingen av en ferietur i dette området.

www.visitnordhordland.no
www.visitbergen.no
www.vestkysten.no
www.lindaasbrygge.no
www.fedje.org/reiseliv
www.visitbremanger.no
www.nordfjord.no
www.fjordnorway.com
www.jensbua.no
www.silda.com

Steder du kan lese mer om i Båtmagasinet

I tidligere utgaver av Båtmagasinet har vi presentert større reportasjer fra blant annet disse stedene:

Fedje (BM 1/2003)
Rugsund (BM 8/2004)
Bulandet (BM 10/2002)
Silda (BM 8/2003)
Kalvåg (BM 7/2003)


OBS: Posisjon- og distanseangivelser i tabellene er omtrentlige, for å lette planleggingen i kartet. Dataene må sammenholdes med sjøkart og andre hjelpemidler. Båtmagasinet tar ikke ansvar for eventuelle feil i tabellene.

Merknad: Kart og posisjoner er hentet fra kartprogrammet Admiral som bruker C-Map CM93/Professional kart.

Kilder

Den norske los, Jærens Rev-Stad, bind 3, femte utgave 2001
Ferie og fritidshavner, Utgave 3, Gunnar Steen Iversen
Norges Sjøatlas, Nautisk Forlag AS, 1987
Kyst-guiden 2003, Vestkysten Reiseliv AS

--------------------------------------------------------------------------------

Bestill en kopi av denne artikkelen | Tilbakemelding til journalisten

Tips en venn!!
Ditt navn:

Din e-post adresse:

Din venns E-post adresse:

Dine kommentarer:

Motta kopi:

--------------------------------------------------------------------------------

FujiFilm FinePix S5000Z
1/750s f/6.3 at 8.4mm iso400 full exif

other sizes: small medium large original auto
previous | next
share
bob 16-Dec-2006 14:33
[url=][/url]
Commenting on this page requires full PBase membership.
Please login or register.