photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Bergen - RAF©UF - VSN - Roald Atle Furre-Christine Urquhart Furre | all galleries >> Galleries >> Johan Wilhelm Normann Munthe - Bergen - Beijing - Peking - China - Kina > Iver Munthe Daae etter Johanne Huitfeldts artikkel
previous | next

Iver Munthe Daae etter Johanne Huitfeldts artikkel

http://www.lp.no/nyheter/skjulte-skatter-i-museet-1.582515
http://www.wikiwand.com/no/Iver_Munthe_Daae
http://www.lillesandmuseet.com/uploads/9/6/3/9/9639668/lill1-1607-181.pdf
http://no.wikipedia.org/wiki/Iver_Munthe_Daae
http://kodebergen.no/artikkel/samleren-og-generalen-fra-norge
https://www.bonhams.com/auctions/20393/lot/2/
You can read about Daae in the diary of Hart
http://digitalcollections.qub.ac.uk/digital-image-gallery/hart/

Iver Munthe Daae (født 23. september 1845 i Bergen, død 10. februar 1924 Kristiania) var en norsk tolldirektør, forretningsmann og kunstsamler.[1] Foreldrene var presten Hans Daae (1808–1865) og Anne Johanne Christie (1812–1893). Daae arbeidet over 20 år i Kinas tollvesen, blant annet som generalinspektør 1885–1888 - på denne tiden ble også hans yngre slektning Johan Wilhelm Normann Munthe ansatt i det kinesiske tollvesenet trolig med Daaes hjelp.[2] Etter hjemkomsten til Norge i 1888 utga han The landtax in China.[3] I Norge drev han så Kalvild Træsliperi ved Lillesand. Fra Kina hadde Daae med seg en samling kunst, kunsthåndverk og antikviteter, halvparten ble solgt til Kunstindustrimuseet i Kristiania.[4]
Daae ble i 1892 tildelt kong Oscar 2s fortjenstemedalje i gull og han ble innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi.


other sizes: small medium original auto
share
Commenting on this page requires full PBase membership.
Please login or register.