photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Henk Binnendijk | profile | all galleries >> Groningen Stad en Ommeland >> Toornwerd tree view | thumbnails | slideshow

Toornwerd

Toornwerd in de gemeente Loppersum ligt ten westen van het Boterdiep, tussen Middelstum en Kantens.
Vroeger was het wierdedorp onderdeel van het Oosterambt, het oostelijk deel van Hunsingo.
De plaats wordt al vermeld in de 10e eeuw als 'Thornvurd' (met doornen begroeide wierde).
De wierde is tussen 1893 en 1906 deels afgegraven, en met behulp van een speciaal daarvoor gegraven watergang
en een spoorlijn naar het Boterdiep afgevoerd naar de arme Drentse zandgronden en naar laagveengebieden.
Oorspronkelijk had het dorp een eigen kapel, gebouwd in 1487. Het torentje daarvan brandde in 1796 af
na een blikseminslag, waarna de kapel langzaam verviel. De restanten werden in 1818 opgeruimd.
Het oude kerkhof is wel bewaard gebleven en hierbij is in 1894 de huidige toren gebouwd,
naar een ontwerp van E. de Jonge. De toren is in 1981 is gerestaureerd.
.
Toornwerd - toren
Toornwerd - toren
Toornwerd - toren
Toornwerd - toren
Toornwerd - Toornwerderweg
Toornwerd - Toornwerderweg
Toornwerd - boerderij
Toornwerd - boerderij
Toornwerd - dorpsgezicht
Toornwerd - dorpsgezicht
Toornwerd - Boterdiep
Toornwerd - Boterdiep