photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
hachotrim | profile | all galleries >> Galleries >> פרצופים ופרצופות - מאז ועד עתה tree view | thumbnails | slideshow

פרצופים ופרצופות - מאז ועד עתה

בגלריה מוצגים פורטרטים של חברינו, בודדים, ובקבוצות, כשהם מסודרים בסדר אלפאבתי ע"פ השמות הפרטיים, וכל תצוגה פרטית מסודרת בסדר כרונולוגי עולה - הציצו ותהנו
זיוה ורותי אחרי 50 שנה
זיוה ורותי אחרי 50 שנה
רותי וזיוה - כאז כן עתה - מאום לא השתנה
רותי וזיוה - כאז כן עתה - מאום לא השתנה
אבי שוורץ מקבל טיפול בדואי בזרזיר - 1.2012
אבי שוורץ מקבל טיפול בדואי בזרזיר - 1.2012
אבי שוורץ מקבל טיפול בדואי בזרזיר - 1.2012
אבי שוורץ מקבל טיפול בדואי בזרזיר - 1.2012
אהובה ואבי - 5.03
אהובה ואבי - 5.03
אבי ונעמי - יוני 2014
אבי ונעמי - יוני 2014
אבי ונעמי - יוני 2014
אבי ונעמי - יוני 2014
אבי שוורץ_2003
אבי שוורץ_2003
אבי בתערוכת מיכל 12.2013
אבי בתערוכת מיכל 12.2013
אבי שוורץ בוייטנאם
אבי שוורץ בוייטנאם
אברמלה ואילי - כבר אז זה התחיל
אברמלה ואילי - כבר אז זה התחיל
אהובה סרפר - על מצדה
אהובה סרפר - על מצדה
אהובה סרפר - עם בובת תצוגה
אהובה סרפר - עם בובת תצוגה
אהובה סרפר וגילי הירש - על המצדה
אהובה סרפר וגילי הירש - על המצדה
אהובה (באוזבקיסטאן) - מאי 2004
אהובה (באוזבקיסטאן) - מאי 2004
טיול לגליל - 1953 - אורה רגב, ומירה לביא
טיול לגליל - 1953 - אורה רגב, ומירה לביא
אורה רגב ואילנה אוסטרובסקי
אורה רגב ואילנה אוסטרובסקי
אורה חפץ (זל)  ורולי (זל) - טיול בגליל
אורה חפץ (ז"ל) ורולי (ז"ל) - טיול בגליל
אורי, נעמי, ואבטיח - מ. ע. ברוחמה - קיץ 50
אורי, נעמי, ואבטיח - מ. ע. ברוחמה - קיץ 50
 במגן - 1953 - אורי וחבר
ב"מגן" - 1953 - אורי וחבר
אורי - 1956
אורי - 1956
אהובה, אורי, וינר - 5.03
אהובה, אורי, וינר - 5.03
אורי (באוזבקיסטאן) - מאי 2004
אורי (באוזבקיסטאן) - מאי 2004
אוריאל עם קרחת
אוריאל עם קרחת
שווד - שנות ה 50
שווד - שנות ה 50
אוריאל ווינר
אוריאל ווינר
שווד - 98
שווד - 98
(אוריאל (מחזיק את העמוד, כשאיה תולה כביסה
(אוריאל (מחזיק את העמוד, כשאיה תולה כביסה
אוריאל - 5.03
אוריאל - 5.03
שווד - יוני 2004
שווד - יוני 2004
אורי - שווד - מאי 2006
אורי - שווד - מאי 2006
גילי, איה ושרה
גילי, איה ושרה
איגוש - 53
איגוש - 53
נודדים בדרכים - איגוש מנסה לתפוס טרמפ - 1953
נודדים בדרכים - איגוש מנסה לתפוס טרמפ - 1953
רותי ויגאל במחנה ימי בקיסריה
רותי ויגאל במחנה ימי בקיסריה
איגוש וחבר - נירים - 53
איגוש וחבר - נירים - 53
ימי הגרעין הקטן - רותי ואיגוש - סער - 53
ימי "הגרעין הקטן" - רותי ואיגוש - סער - 53
רותי ויגאל מלקקים גלידה מעל נהר הגעתון, בנהריה - הגרעין הקטן - 53
רותי ויגאל מלקקים גלידה מעל "נהר" הגעתון, בנהריה - הגרעין הקטן - 53
הגרעין הקטן - רותי ואיגוש - סער - 53
הגרעין הקטן - רותי ואיגוש - סער - 53
איגוש - 1956
איגוש - 1956
יגאל בתנוחה אופינית - על המצדה - ב 1998
יגאל "בתנוחה אופינית" - על המצדה - ב 1998
איגוש - בהדרכה, באשקלון
איגוש - בהדרכה, באשקלון
איגוש בהדרכה, בקיסריה - 5.03
איגוש בהדרכה, בקיסריה - 5.03
איגוש בהדרכה - טיול לירקון 6.04
איגוש בהדרכה - טיול לירקון 6.04
יגאל מצלם - 5.2011
יגאל מצלם - 5.2011
יגאל מצלם- 5.2011
יגאל מצלם- 5.2011
יגאל מצלם - 5.2011
יגאל מצלם - 5.2011
יגאל מרים כוסית
יגאל מרים כוסית
יגאל ודובלה
יגאל ודובלה
אילי
אילי
אילי, ציונה, ונעמי - בגבעת חביבה
אילי, ציונה, ונעמי - בגבעת חביבה
הגדולות והקטנים - כניראה בגבעת חביבה
הגדולות והקטנים - כניראה בגבעת חביבה
אילי - נוב' 02
אילי - נוב' 02
אילנה אוסטרובסקי
אילנה אוסטרובסקי
אילנה עולה לשמור - במגן
אילנה עולה לשמור - במגן
אילנה עולה לשמור - במגן
אילנה עולה לשמור - במגן
(?אילנה - צדודית עם רובה (במגן
(?אילנה - צדודית עם רובה (במגן
אילנה (אוסטרובסקי לשעבר) ואיציק כץ
אילנה (אוסטרובסקי לשעבר) ואיציק כץ
איציק קורלנדר - בימי הבלורית והסער
איציק קורלנדר - בימי הבלורית והסער
היכן הם ימי הנעורים - רות ויצחק - 51
היכן הם ימי הנעורים - רות ויצחק - 51
איציק
איציק
איציק - יוני 2014
איציק - יוני 2014
אלי לוי, עם מכנסיים קצרים
אלי לוי, עם מכנסיים קצרים
אלי לוי עם סוס - מזרע - 49
אלי לוי עם סוס - מזרע - 49
אלי לוי, מוטלה, ישראל
אלי לוי, מוטלה, ישראל
אלי - בן 70
אלי - בן 70
אמהלה
אמהלה
אמהלה - המעפיל - יוני 54
אמהלה - המעפיל - יוני 54
אמלה בכובע טמבל - 98
אמלה בכובע טמבל - 98
אמלה ודב אופיר
אמלה ודב אופיר
אמלה בהסברה
אמלה בהסברה
אמלה - כל כך שקט
אמלה - כל כך שקט
(אמלה ואיגוש (אצל צ'פאי
(אמלה ואיגוש (אצל צ'פאי
אמהלה ורולי - של מי יותר גדול/ה
אמהלה ורולי - של מי יותר גדול/ה
אמהלה
אמהלה
אמלה עם לובסטר בוייטנאם
אמלה עם לובסטר בוייטנאם
אמנון בחול
אמנון בחול
אמלה ושפרה - בתורכיה
אמלה ושפרה - בתורכיה
אמלה ומירה
אמלה ומירה
אמלה ו
אמלה ו
אמהלה - 5.03
אמהלה - 5.03
אמלה וזיוה - 6.2005
אמלה וזיוה - 6.2005
רותי אסתר וחמור
רותי אסתר וחמור
אסתר ועמי - מה יפים הנעורים
אסתר ועמי - מה יפים הנעורים
אסתר נתן בפוזה אימהית
אסתר נתן בפוזה אימהית
אסתר ורינה ס
אסתר ורינה ס
אסתר (קליג) קרפ
אסתר (קליג) קרפ
דליק ואסתר קליג - 98
דליק ואסתר קליג - 98
אריק - שנות ה 50
אריק - שנות ה 50
אריק בטיול בטנטורה - 2002
אריק בטיול בטנטורה - 2002
אריק ומשקפת
אריק ומשקפת
אריק מתאושש מניתוח - 12.2005
אריק מתאושש מניתוח - 12.2005
אהובה ואריק 2003
אהובה ואריק 2003
אבדאי בובלק - בירקון
אבדאי בובלק - בירקון
בובלק וברומטר - בקומונה
בובלק וברומטר - בקומונה
פורטרט של בובלק - 52
פורטרט של בובלק - 52
בובלק בגבעת חביבה
בובלק בגבעת חביבה
בובלק
בובלק
 בובלק - 1956
בובלק - 1956
חנינא ובובלק על סיפון ספינת האורחים באליפות העולם בשייט - בסנדהם - שבדיה - 1969
חנינא ובובלק על סיפון ספינת האורחים באליפות העולם בשייט - בסנדהם - שבדיה - 1969
בובלק דואג להנציחנו
בובלק דואג להנציחנו
בובלק ובתיה בחוות חפציבה - 11.2011
בובלק ובתיה בחוות חפציבה - 11.2011
בובלק - 1.2012
בובלק - 1.2012
בתיה וחסידה - 2005
בתיה וחסידה - 2005
בתיה מנגנת ועוד
בתיה מנגנת ועוד
דליק, אסתר, ושפרה
דליק, אסתר, ושפרה
דליק מתאפרת
דליק מתאפרת
דליק ובתיה באשקלון
דליק ובתיה באשקלון
דבלה בן 80 - 11.2011
דבלה בן 80 - 11.2011
דבלה בן 80 - 11.2011
דבלה בן 80 - 11.2011
דבלה בן 80 - 11.2011
דבלה בן 80 - 11.2011
דבלה בן 80 - 11.2011
דבלה בן 80 - 11.2011
דליה הורנר - הבוצרת - 1952
דליה הורנר - הבוצרת - 1952
 במגן - 1953 - דליה ל. עם כיסאות וחיוך
ב"מגן" - 1953 - דליה ל. עם כיסאות וחיוך
דליה לרנר
דליה לרנר
דליה ונכדים - 2008
דליה ונכדים - 2008
דליה ונכד - 2008
דליה ונכד - 2008
דן פ., חנינא , ישראל
דן פ., חנינא , ישראל
רותי ודן - 52
רותי ודן - 52
דן ומרלה תופסים פיקוד על היאכטה
דן ומרלה "תופסים פיקוד" על היאכטה
דן על הגה היאכטה
דן על הגה היאכטה
דן יונתי - 1956
דן "יונתי" - 1956
משפ' רוזנצבייג - 5.03
משפ' רוזנצבייג - 5.03
דן רוזנצביג - 4.2013
דן רוזנצביג - 4.2013
דן רוזנצביג - 4.2013
דן רוזנצביג - 4.2013
דן רוזנצביג - 4.2013
דן רוזנצביג - 4.2013
שרה רוזנצביג - 4.2013
שרה רוזנצביג - 4.2013
שרה רוזנצביג - 4.2013
שרה רוזנצביג - 4.2013
שרה רוזנצביג 2002
שרה רוזנצביג 2002
הדסקה ורותי - ינואר 52
הדסקה ורותי - ינואר 52
הדסה ואיש בטחון - תורכיה
הדסה ואיש בטחון - תורכיה
הדסקה
הדסקה
(הדסה ואוריאל (עם טוטם
(הדסה ואוריאל (עם טוטם
הדסה,שפרה וספיבק
הדסה,שפרה וספיבק
הדסה ורותי - 5.03
הדסה ורותי - 5.03
וינר - פורטרט - שנות ה 50
וינר - פורטרט - שנות ה 50
וינר ואורי
וינר ואורי
וינר ומתי על ראס זועירה - טיול מצדה - 1950
וינר ומתי על ראס זועירה - טיול מצדה - 1950
וינר - עם הגיעו לגיל פרישה - מאי 2000
וינר - עם הגיעו לגיל פרישה - מאי 2000
וינר ואבי - 5.03
וינר ואבי - 5.03
נואם בכנס רפואי
נואם בכנס רפואי
עם דרורה - 2008
עם דרורה - 2008
רותי נעמי ודרורה - בסין
רותי נעמי ודרורה - בסין
דרורה , רותיות, ונדחפים נוספים, בתצוגת פולקעס - באלונה - 5.03
דרורה , רותיות, ונדחפים נוספים, בתצוגת פולקעס - באלונה - 5.03
זאב ומרלה
זאב ומרלה
זאב - 5.03
זאב - 5.03
זיוה פרל - התאמינו? מ. ע. כ. מסריק - 49
זיוה פרל - התאמינו? מ. ע. כ. מסריק - 49
.זיוה ב. ש
.זיוה ב. ש
זיוה במלוא מבסוטותה
זיוה במלוא מבסוטותה
שלמה וזיוה ב.ש - בצדודית - 98
שלמה וזיוה ב.ש - בצדודית - 98
זיוה וגילי - 6.05
זיוה וגילי - 6.05
זיוה בקריינות
זיוה בקריינות
זיוה - יוני 2014
זיוה - יוני 2014
זיוה - יוני 2014
זיוה - יוני 2014
שלמה ב.ש. ודן מרום
שלמה ב.ש. ודן מרום
חנינא - בפוזה הכי אופינית שרק אפשר
חנינא - בפוזה הכי אופינית שרק אפשר
חנינא, רות ג., רולי ו
חנינא, רות ג., רולי ו
חנינא ובובלק בקורס צלילה - בקיסריה ב 1965
חנינא ובובלק בקורס צלילה - בקיסריה ב 1965
נירה, חסידה, וחנינא - סער 1955
נירה, חסידה, וחנינא - סער 1955
חנינא במשחק כדור עף - שנות ה 50
חנינא במשחק כדור עף - שנות ה 50
חנינא (וגרא) בעמידת ידיים - 1957
חנינא (וגרא) בעמידת ידיים - 1957
חנינא בחנוכת המרינה בתא
חנינא בחנוכת המרינה בת"א
חסידה - בשנות החמישים
חסידה - בשנות החמישים
חסידה ודן בסער - ליד צריף מגוריהם
חסידה ודן בסער - ליד צריף מגוריהם
חסידה ונירה
חסידה ונירה
חסידה - 1998
חסידה - 1998
חסידה ואמלה
חסידה ואמלה
חסידה ושיפרה - בקפריסין
חסידה ושיפרה - בקפריסין
בטיפול כימוטראפי עם דלית
בטיפול כימוטראפי עם דלית
חסידה ודן
חסידה ודן
ינה ורותי
ינה ורותי
(?יפה (איזו
(?יפה (איזו
.מחנה עבודה בעין דור - 1953 - רגע של מנוחה - יפקה ורות ג
.מחנה עבודה ב"עין דור" - 1953 - רגע של מנוחה - יפקה ורות ג
יפקה בהופעה שומרית
יפקה בהופעה שומרית
יפקה - 2004
יפקה - 2004
כושונת
כושונת
כושי וצמתה - ינואר 53 - פוטו אהרונסון
כושי וצמתה - ינואר 53 - פוטו אהרונסון
מחנה עבודה בעין דור - 1953 - כושי מגלה כשרונות
מחנה עבודה ב"עין דור" - 1953 - כושי מגלה כשרונות
במגן - 1953 - ברפת, כושי ורינה הירשפלד
ב"מגן" - 1953 - ברפת, כושי ורינה הירשפלד
כושי
כושי
כושי, הדסה, וסלי - 6.05
כושי, הדסה, וסלי - 6.05
כושי (ודנה) באמת קיסריה הנמוכה
כושי (ודנה) באמת קיסריה הנמוכה
רות ג. ומאיה
רות ג. ומאיה
מאיה רן
מאיה רן
מאיה ואיציק רן ברגע אינטימי
מאיה ואיציק רן ברגע אינטימי
מאיה
מאיה
מאיה ואיציק
מאיה ואיציק
עם איציק
עם איציק
עם הבן - ישראלי
עם הבן - ישראלי
מאיה ואיציק במזכרת בתיה
מאיה ואיציק במזכרת בתיה
איציק וחבר - במזכרת בתיה
איציק וחבר - במזכרת בתיה
משפ' מסר
משפ' מסר
מוטלה - 1956
מוטלה - 1956
מוטלה עם כנפי צניחה
מוטלה עם כנפי צניחה
מוטלה - 2004
מוטלה - 2004
מיכה
מיכה
מיכה ורות ג
מיכה ורות ג
מיכה אוכל להנאתו
מיכה אוכל להנאתו
 מיכה ועוד
מיכה ועוד
משפחות כשדאי וגולן, עם כושי ונעמי - בסער
משפחות כשדאי וגולן, עם כושי ונעמי - בסער
החים הטובים - גילי ומנחם, ואסתר ועמי
החים הטובים - גילי ומנחם, ואסתר ועמי
מנחם - 5.03
מנחם - 5.03
מרים פלון - במלוא עוצמתה
מרים פלון - במלוא עוצמתה
מרלה - חוזר מלבנון - 54
מרלה - חוזר מלבנון - 54
מאיר ורותי רהש תשיז
מאיר ורותי ר"הש תש"יז
רותי ומרלה - חנוכה תשטז
רותי ומרלה - חנוכה תש"טז
מרלה וטל הרופא - 1958
מרלה וטל הרופא - 1958
מי הוא מי - מרלה ואבנר
מי הוא מי - מרלה ואבנר
מרלה (עם מבט של ערס) - 98
מרלה (עם מבט של ערס) - 98
מרלה (באוזבקיסטאן) - מאי 2004
מרלה (באוזבקיסטאן) - מאי 2004
מרלה - יום הולדת 70
מרלה - יום הולדת 70
מרלה על הגה היאכטה
מרלה על הגה היאכטה
מנחם ומרלה
מנחם ומרלה
 במגן - 1953 - משה לץ, רותי... ואנשובי
ב"מגן" - 1953 - משה לץ, רותי... ואנשובי
משה לץ ובישיץ - מ. ע. מזרע - 49
משה לץ ובישיץ - מ. ע. "מזרע" - 49
משה בשנות ה 50
משה בשנות ה 50
משה בעבודה בפרדס סער
משה בעבודה בפרדס סער
משה ואביב התינוק
משה ואביב התינוק
משה, שרה והתינוק - אביב
משה, שרה והתינוק - אביב
משה ואביב
משה ואביב
משה שרה ואביב הצעיר
משה שרה ואביב הצעיר
משה שרה ואביב מעל כולם
משה שרה ואביב מעל כולם
משה שרה ואביב מעל כולם
משה שרה ואביב מעל כולם
משה שרה ואביב מעל כולם
משה שרה ואביב מעל כולם
משה ושרה
משה ושרה
משה - בשנים האחרונות
משה - בשנים האחרונות
מתי ובלה קלמוס
מתי ובלה קלמוס
מתי ובלה - 6.05
מתי ובלה - 6.05
בנות שכ' שטיל - רותי דליק נירה - 51
בנות "שכ' שטיל" - רותי דליק נירה - 51
בנות שכ' שטיל - רותי דליק נירה לפני נסיעת שוש לשמיר - מרץ 51
בנות "שכ' שטיל" - רותי דליק נירה לפני נסיעת שוש לשמיר - מרץ 51
נירה פוטשניק - מחנה עבודה ברוחמה - קיץ 52
נירה פוטשניק - מחנה עבודה ברוחמה - קיץ 52
נירה ודבלה - ביום הולדתו ה 70 - אשקלון נוב' 2001
נירה ודבלה - ביום הולדתו ה 70 - אשקלון נוב' 2001
נירה וספייק - 5.03
נירה וספייק - 5.03
נעמי רכס - שנות ה 50
נעמי רכס - שנות ה 50
נעמי רכס ורות גוניונסקי
נעמי רכס ורות גוניונסקי
שמואל ונעמי - 54
שמואל ונעמי - 54
משפחות רכס דיכס - 54
משפחות רכס דיכס - 54
נעמי, רותי, וכושי - מאי 54
נעמי, רותי, וכושי - מאי 54
נעמי - פסח 84
נעמי - פסח 84
נעמי, רותי, ועמי - מרץ 2000
נעמי, רותי, ועמי - מרץ 2000
נעמי ורותי - באילת 84
נעמי ורותי - באילת 84
יום הולדת 65 לנעמי - מרץ 2000
יום הולדת 65 לנעמי - מרץ 2000
רותי נעמי ודרורה - בסין
רותי נעמי ודרורה - בסין
בתיה ונעמי
בתיה ונעמי
עזי צוקר
עזי צוקר
מחנה עבודה בעין דור - עזי צוקר משקיע מחשבה - 1953
מחנה עבודה ב"עין דור" - עזי צוקר משקיע מחשבה - 1953
עלי ה. - 1956
עלי ה. - 1956
עליזה הקטנה - מאי 52
עליזה הקטנה - מאי 52
עמוס עמיר מקריא מטיוטת ספרו, שאוטוטו יוצא לדפוס - כנס מצדה 98
עמוס עמיר מקריא מטיוטת ספרו, שאוטוטו יוצא לדפוס - כנס מצדה 98
עמוס וצבי ד. בהתמודדות מוחות
עמוס וצבי ד. בהתמודדות מוחות
מחנה עבודה בעין דור - 1953 - עבודה במחסן התבואות
מחנה עבודה ב"עין דור" - 1953 - עבודה במחסן התבואות
עמי - חוזר למקורותיו
עמי - חוזר למקורותיו
(אסתר ועמי (בירדן
(אסתר ועמי (בירדן
עמי בפעולה ערב פרישה לגימלאות - יוני 99
עמי בפעולה ערב פרישה לגימלאות - יוני 99
עמי דוחף יד - ונהנה עד הגג - יוני 99
עמי דוחף יד - ונהנה עד הגג - יוני 99
עמי ערב היציאה לגימלאות - מתכנן את שעות הפנאי
עמי ערב היציאה לגימלאות - מתכנן את שעות הפנאי
עמי - יוני 2014
עמי - יוני 2014
עמי - יוני 2014
עמי - יוני 2014
עמנואל - 1956
עמנואל - 1956
צפאי
צפאי
פורים בקן - 1951 - צ'פאי
פורים בקן - 1951 - צ'פאי
צפאי, נירה, חסידה, ויגאל - בטיול לגליל
צפאי, נירה, חסידה, ויגאל - בטיול לגליל
צ'פאי ואילי - נוב' 2002
צ'פאי ואילי - נוב' 2002
מחנה עבודה בעין דור - צבי דיסטלר עם חיוך ניצחון - 1953
מחנה עבודה ב"עין דור" - צבי דיסטלר עם חיוך ניצחון - 1953
צבי אלמוג - פורטרט
צבי אלמוג - פורטרט
צבי אלמוג על שפת הירקון
צבי אלמוג על שפת הירקון
קסדו (אמנון) - 2018
קסדו (אמנון) - 2018
רולי - בנעוריו
רולי - בנעוריו
הקדשה של רולי לאוריאל - על גב התמונה הקודמת
הקדשה של רולי לאוריאל - על גב התמונה הקודמת
רולי ועמוס בתצפית אל העתיד
רולי ועמוס בתצפית אל העתיד
גלבוש, אלכס, ורולי - יום גדוד - סתיו 50
גלבוש, אלכס, ורולי - יום גדוד - סתיו 50
שפרה ורולי במדי ייצוג - טורונטו - 74
שפרה ורולי במדי ייצוג - טורונטו - 74
(רולי ואמהלה - של מי יותר גדול(ה
(רולי ואמהלה - של מי יותר גדול(ה
שפרה, רולי, ועמי
שפרה, רולי, ועמי
רותי אסתר וחמור
רותי אסתר וחמור
רות ג. שותה ממצקת - בטיול למצדה
רות ג. שותה ממצקת - בטיול למצדה
רותי - מרץ 52
רותי - מרץ 52
רותי - פורים 52
רותי - פורים 52
רותי - כנס הפ' הימיות - חיפה 3.51
רותי - כנס הפ' הימיות - חיפה 3.51
רותי מיכה מרלה
רותי מיכה מרלה
משפ' גולן ואריק - 5.03
משפ' גולן ואריק - 5.03
רות ג. בצבע
רות ג. בצבע
רותי, מרלה, והרופא - באוזבקיסטאן - 2005
רותי, מרלה, והרופא - באוזבקיסטאן - 2005
רות ורותה - 6.05
רות ורותה - 6.05
חיוך זוהר - של רות ספיבק
חיוך זוהר - של רות ספיבק
רות ורותה
רות ורותה
רות ורותי - בציר במ. ע. ברוחמה - 52
רות ורותי - בציר במ. ע. ברוחמה - 52
ספיבק - 5.03
ספיבק - 5.03
רותי ניר וגוגשוילי בגרוזיה
רותי ניר וגוגשוילי בגרוזיה
ספיבק 2 - 1.2012
ספיבק 2 - 1.2012
ספיבק - 1.2012
ספיבק - 1.2012
רותי - יוני 52
רותי - יוני 52
מן יופי שכזה
מן יופי שכזה
רותי ונירה על חוף הים - 51
רותי ונירה על חוף הים - 51
רותיות בריקוד - ינואר 53
רותיות בריקוד - ינואר 53
רותי ואיה
רותי ואיה
רותי נעמי ודרורה - בסין
רותי נעמי ודרורה - בסין
רותי דייכס
רותי דייכס
 רותי בחממת הסחלבים - 6.04
רותי בחממת הסחלבים - 6.04
ריבה
ריבה
?רינה ב. ד(טמפלמן, באותם ימים), הזכרתם
?רינה ב. ד(טמפלמן, באותם ימים), הזכרתם
רינה - 1954
רינה - 1954
רינה - 1957
רינה - 1957
רינה עם שי - 2008
רינה עם שי - 2008
שוש מוצ'ניק
שוש מוצ'ניק
שלמהלה בלש זל
שלמהלה בלש ז"ל
שמוליק - 1956
שמוליק - 1956
שמוליק, אמהלה, שפרה, ויפה - 2005
שמוליק, אמהלה, שפרה, ויפה - 2005
שמוליק ושלמה ב.ש - 5.03
שמוליק ושלמה ב.ש - 5.03
שמוליק בבית הכנסת הטוניסאי בעכו
שמוליק בבית הכנסת הטוניסאי בעכו
שמוליק ודרורה
שמוליק ודרורה
סימון - דיוקן עצמי
סימון - דיוקן עצמי
שמעון רביב - שנות ה 50
שמעון רביב - שנות ה 50
שמעון (ביברמן) בימי הגדנע העליזים
שמעון (ביברמן) בימי הגד"נע העליזים
שמעון ביברמן ורינה הירשפלד
שמעון ביברמן ורינה הירשפלד
שמעון ושרה רביב
שמעון ושרה רביב
שמעון וזיוה ברלקס
שמעון וזיוה ברלקס
שפרה במנוגט - תורכיה
שפרה במנוגט - תורכיה
שולה, רותי, ושפרה
שולה, רותי, ושפרה
דבלה ושפרה
דבלה ושפרה
שפרה 1955
שפרה 1955
שפרה 2003
שפרה 2003
שפרה 1993
שפרה 1993
הדסה, אסתר, נעמי, כושי, רינה
הדסה, אסתר, נעמי, כושי, רינה
גברברים וגברברות (נבחרות החתירה של החותרים) על שפת הירקון - 1950
גברברים וגברברות (נבחרות החתירה של החותרים) על שפת הירקון - 1950
חבורה שכזאת - עליזה, אורה, הדסה, איציק, מירה, מרלה, ואסתר
חבורה שכזאת - עליזה, אורה, הדסה, איציק, מירה, מרלה, ואסתר
שיחת רעים - כושי, עמוס, מתי, דליה ל., ואיגוש - מחנה ע. ברוחמה - 1950
שיחת רעים - כושי, עמוס, מתי, דליה ל., ואיגוש - מחנה ע. ברוחמה - 1950
מקבץ פורטרטים מקרי
מקבץ פורטרטים מקרי
חבורה עם מיכה בחזית
חבורה עם מיכה בחזית
הורים צעירים
הורים צעירים
בסער - בימים רחוקים
בסער - בימים רחוקים
תמונת מחזור - החותרים
"תמונת מחזור - "החותרים
imanuel
imanuel