photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
hachotrim | profile | all galleries >> טיולים ומפגשים לאורך השנים >> מפגשים וארועים בשנים 2006/7 tree view | thumbnails | slideshow

מפגשים וארועים בשנים 2006/7

טיול לציפורי ולבית שערים
טיול לציפורי ולבית שערים
בציפורי - מול דגם האתר
בציפורי - מול דגם האתר
בציפורי - באמפיתיאטרון
בציפורי - באמפיתיאטרון
ציפורי - פסיפס הנילוס
ציפורי - פסיפס הנילוס
ציפורי - פסיפס - הקנטאור
ציפורי - פסיפס - הקנטאור
ציפורי - פסיפס פולחן דיוניסוס
"ציפורי - פסיפס "פולחן דיוניסוס
ציפורי - פסיפס פולחן דיוניסוס - יפהפיית הגליל
"ציפורי - פסיפס "פולחן דיוניסוס - יפהפיית הגליל
ציפורי - במאגר המים
ציפורי - במאגר המים
ציפורי - במאגר המים
ציפורי - במאגר המים
בית שערים - חזית מערת הארונות
בית שערים - חזית מערת הארונות
בית שערים - פנים מערת הארונות
בית שערים - פנים מערת הארונות
בית שערים - פנים מערת הארונות
בית שערים - פנים מערת הארונות
בית שערים - פנים מערת הארונות
בית שערים - פנים מערת הארונות
בית שערים - מערת הארונות - סרקופג מעוטר
בית שערים - מערת הארונות - סרקופג מעוטר
בית שערים - מערת הארונות - סרקופג מעוטר
בית שערים - מערת הארונות - סרקופג מעוטר
בית שערים - מערת הארונות - שווד לוקח מידה
"בית שערים - מערת הארונות - שווד "לוקח מידה
טיול החותרים למרחביה / ב. אלפא - 5.5.06
טיול "החותרים" למרחביה / ב. אלפא - 5.5.06
החותרים במצפור שמיר - על הגלבוע
החותרים ב"מצפור שמיר" - על הגלבוע
השדה המצויר - מבט מכתף שאול
השדה המצויר - מבט מכתף שאול
עם נתן שחם - ב. אלפא
עם נתן שחם - ב. אלפא
בית הקואופרציה - מרחביה
בית הקואופרציה - מרחביה
פסל יערי - בבית הקואופרציה - מרחביה
פסל יערי" - בבית הקואופרציה - מרחביה"
טיול החותרים לגליל המערבי - מאי  2006
טיול "החותרים" לגליל המערבי - מאי 2006
בבית הכנסת הטוניסאי בעכו
בבית הכנסת הטוניסאי בעכו
בבית הכנסת הטוניסאי בעכו
בבית הכנסת הטוניסאי בעכו
בגן אל מונה - ג'וליס
בגן אל מונה - ג'וליס
בגן אל מונה - ג'וליס
בגן אל מונה - ג'וליס
בגן אל מונה - ג'וליס
בגן אל מונה - ג'וליס
בגן אל מונה - ג'וליס
בגן אל מונה - ג'וליס
בגן של מאירקה דוידזון באילון
בגן של מאירקה דוידזון באילון
בגן של מאירקה דוידזון באילון
בגן של מאירקה דוידזון באילון
בגן של מאירקה דוידזון באילון
בגן של מאירקה דוידזון באילון
בביתו של מאירקה דוידזון באילון
בביתו של מאירקה דוידזון באילון
במערת קשת - על רכס הסולם
במערת קשת - על רכס הסולם
במערת קשת - על רכס הסולם
במערת קשת - על רכס הסולם
במערת קשת - על רכס הסולם
במערת קשת - על רכס הסולם
בביתו של מאירקה דוידזון באילון
בביתו של מאירקה דוידזון באילון
טיול לגרוזיה וארמניה
טיול לגרוזיה וארמניה
החבר'ה בלוד לפני הטיסה הלילית
החבר'ה בלוד לפני הטיסה הלילית
מדריכותינו
מדריכותינו
טביליסי
טביליסי
טביליסי
טביליסי
דבל'ה
דבל'ה
דבל'ה
דבל'ה
כוחותינו
כוחותינו
מנוחת לוחמות
מנוחת לוחמות
כוחותינו
כוחותינו
דיון
דיון
ועדת הקניות בפעולה
ועדת הקניות" בפעולה"
מקומי
מקומי
שיר נשיר בגשם
שיר נשיר בגשם
ללא מילים
ללא מילים
עיר המערות - וורדיציה
עיר המערות - וורדיציה
עיר המערות - וורדיציה
עיר המערות - וורדיציה
עיר המערות - וורדיציה
עיר המערות - וורדיציה
(רותי וג'וגשווילי (סטאלין
(רותי וג'וגשווילי (סטאלין
?
?
 רוסטאבאלי - המשורר הלאומי
רוסטאבאלי - המשורר הלאומי
אררט
אררט
פיקיניק בארמניה
פיקיניק בארמניה
בדרך לארמניה
בדרך לארמניה
בנין האופרה בטבליסי
בנין האופרה בטבליסי
בגשם
בגשם
הארה אלוהית במנזר
הארה אלוהית במנזר
החברה ליד המנזר
החברה ליד המנזר
הכנסיה במצ'חטה
הכנסיה במצ'חטה
הפעמון במצ'חטה
הפעמון במצ'חטה
הצלם
הצלם
השוק בטבליסי
השוק בטבליסי
השתקפות
השתקפות
מיסד גאורגיה - גורגאסאלי
מיסד גאורגיה - גורגאסאלי
מלוננו - אמסדורי
מלוננו - אמסדורי
מנזר  קורביראק
מנזר קורביראק
מנזר הגרסטיין
מנזר הגרסטיין
מפגש הנהרות ליד מצ'חטהמטאקי
מפגש הנהרות ליד מצ'חטהמטאקי
מקדש רומי
מקדש רומי
מקומית
מקומית
משכנו של הקתוליקוס
משכנו של הקתוליקוס
שוק בארמניה ירוואן
שוק בארמניה ירוואן
מוכרת בשוק
מוכרת בשוק
שירת המקהלה
שירת המקהלה
פסל בטיבליסי
פסל בטיבליסי
בית העיריה בירוון בירת ארמניה
בית העיריה בירוון בירת ארמניה
בית העיריה בירוון בירת ארמניה
בית העיריה בירוון בירת ארמניה
פיקניק במערה
פיקניק במערה
בדרך לבית הקברות היהודי
בדרך לבית הקברות היהודי
שרידי מצבה יהודית
שרידי מצבה יהודית
אנדרטה לזכר הטבח בארמניה
אנדרטה לזכר הטבח בארמניה
 ???משלנו או משלהם
???משלנו או משלהם
אם ובנה בדרך למנזר בקוקז הגבוה
אם ובנה בדרך למנזר בקוקז הגבוה
חמישים שנות נישואים למרלה ורותי
חמישים שנות נישואים למרלה ורותי
חמישים שנה לנישואי רותי ומרלה - חנוכה 2006
חמישים שנה לנישואי רותי ומרלה - חנוכה 2006
חמישים שנה לנישואי רותי ומרלה - חנוכה 2006
חמישים שנה לנישואי רותי ומרלה - חנוכה 2006
מסיבת חנוכה אצל משפ' גולן - 11.06
מסיבת חנוכה אצל משפ' גולן - 11.06
מסיבת חנוכה אצל משפ' גולן - 11.06
מסיבת חנוכה אצל משפ' גולן - 11.06
מסיבת חנוכה אצל משפ' גולן - 11.06
מסיבת חנוכה אצל משפ' גולן - 11.06
מסיבת חנוכה אצל משפ' גולן - 11.06
מסיבת חנוכה אצל משפ' גולן - 11.06
מסיבת חנוכה אצל משפ' גולן - 11.06
מסיבת חנוכה אצל משפ' גולן - 11.06
טיול לקובה וקוסטה ריקה
טיול לקובה וקוסטה ריקה
קובה - למרגלות אנדרטת צ'ה גוורה
קובה - למרגלות אנדרטת צ'ה גוורה
קובה - למרגלות אנדרטת צ'ה גוורה
קובה - למרגלות אנדרטת צ'ה גוורה
קובה - ליד אנדרטת צ'ה גוורה
קובה - ליד אנדרטת צ'ה גוורה
בהבנה
בהבנה
באוטובוס
באוטובוס
באוטובוס
באוטובוס
משייטים בלגונת דל טסורו - קובה
משייטים בלגונת דל טסורו - קובה
על גשר העץ בשמורת - לגונת דל טסורו - קובה
על גשר העץ בשמורת - לגונת דל טסורו - קובה
חבורה שכזאת
חבורה שכזאת
קובה - בשדה טבק
קובה - בשדה טבק
בדרך לשמורת פארק אל קובנו - קובה
בדרך לשמורת פארק אל קובנו - קובה
בשמורת פארק אל קובנו - קובה
בשמורת פארק אל קובנו - קובה
בשמורת פארק אל קובנו - קובה
בשמורת פארק אל קובנו - קובה
קובה - במערת הנטיפים
קובה - במערת הנטיפים
מסביב לשולחן
מסביב לשולחן
מסביב לשולחן
מסביב לשולחן
מסביב לשולחן
מסביב לשולחן
קוסטה ריקה - נשים בצהוב
קוסטה ריקה - נשים בצהוב
קוסטה ריקה - בשמורת הגשרים
קוסטה ריקה - בשמורת הגשרים
קוסטה ריקה - בשמורת הגשרים
קוסטה ריקה - בשמורת הגשרים
קוסטה ריקה - בשמורת הגשרים
קוסטה ריקה - בשמורת הגשרים
קוסטה ריקה - בשמורת הגשרים
קוסטה ריקה - בשמורת הגשרים
קוסטה ריקה - בשמורת הגשרים
קוסטה ריקה - בשמורת הגשרים
ביערות הגשם של קוסטה ריקה
ביערות הגשם של קוסטה ריקה
ביערות הגשם של קוסטה ריקה
ביערות הגשם של קוסטה ריקה
ביערות הגשם של קוסטה ריקה
ביערות הגשם של קוסטה ריקה
ביערות הגשם של קוסטה ריקה
ביערות הגשם של קוסטה ריקה
ביערות הגשם של קוסטה ריקה
ביערות הגשם של קוסטה ריקה
מודעות ישראליות במשרד אינטרנט במונטה ורדה
מודעות ישראליות במשרד אינטרנט במונטה ורדה
טיול לארצות הבלטיות
טיול לארצות הבלטיות
החבר'ה בחזית ביהכנ הגדול בוילנה - ליטא
החבר'ה בחזית ביהכ"נ הגדול בוילנה - ליטא
אתר פסלי המכשפות בליטא - כוחותינו ונציגיהם
אתר פסלי המכשפות בליטא - כוחותינו ונציגיהם
 אתר פסלי המכשפות בליטא - כוחותינו ונציגיהם
אתר פסלי המכשפות בליטא - כוחותינו ונציגיהם
אתר פסלי המכשפות בליטא - כוחותינו ונציגיהם
אתר פסלי המכשפות בליטא - כוחותינו ונציגיהם
באתר המכשפות בליטא
באתר המכשפות בליטא
באתר המכשפות בליטא
באתר המכשפות בליטא
באתר המכשפות בליטא
באתר המכשפות בליטא
באתר המכשפות בליטא
באתר המכשפות בליטא
פונאר - אתר השמדה נאצי ענק
פונאר - אתר השמדה נאצי ענק
בפונאר
בפונאר
גבעת הצלבים בלטביה
גבעת הצלבים בלטביה
חמבולה - אתר קבורה וזכרון לאלפי ניספים יהודיים - לטביה
חמבולה - אתר קבורה וזכרון לאלפי ניספים יהודיים - לטביה
אתר ההריגה בסלפליס - לטביה
אתר ההריגה ב"סלפליס" - לטביה
פארק סיגולדה - לטביה
פארק "סיגולדה" - לטביה
מבנה בסגנון אר נבו - ריגה
מבנה בסגנון אר נבו - ריגה
ביהכנ החדש בטאלין - אסטוניה
ביהכ"נ החדש בטאלין - אסטוניה
קבר הגאון מוילנה
קבר הגאון מוילנה
פרטיזנית יהודייה בת 82
פרטיזנית יהודייה בת 82
ביהכנ הגדול בעיירה ז'ז'מיר
ביהכ"נ הגדול בעיירה ז'ז'מיר
יד זיכרון ל 25000 יהודים - יער רומבולה
יד זיכרון ל 25000 יהודים - יער רומבולה
חוף הים פלנגה בליטא
חוף הים "פלנגה" בליטא
מנחם מדגים כישורי רכיבה
מנחם מדגים כישורי רכיבה
הטירה הקסומה בליטא
הטירה הקסומה בליטא
השגריר היפני צוגיהארה - חסיד אומות העולם
השגריר היפני צוגיהארה - חסיד אומות העולם
המבצר התשיעי - מקום הריגתם של אלפי עצירים
המבצר התשיעי - מקום הריגתם של אלפי עצירים
קמע בדמות עכבר בעיר הנמל קליאפדה - ליטא
קמע בדמות עכבר בעיר הנמל קליאפדה - ליטא
מפגש לזכר האמהות הפולניות - 7.9.07
מפגש לזכר האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
אצל ספיבק - מפגש האמהות הפולניות - 7.9.07
עשרים וחמש שנים לנפילתו של עלי
עשרים וחמש שנים לנפילתו של עלי
קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
על קיברו של עלי - זיוה מקריאה שיר
על קיברו של עלי - זיוה מקריאה שיר
על קיברו של עלי - זיוה מקריאה שיר
על קיברו של עלי - זיוה מקריאה שיר
החותרים סביב קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
החותרים סביב קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
החותרים סביב קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
החותרים סביב קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
החותרים סביב קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
החותרים סביב קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
החותרים סביב קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
החותרים סביב קברו של עלי - 25 שנה לנפילתו
עשרים וחמש שנה לנפילתו של עלי - החותרים אצל זיוה
עשרים וחמש שנה לנפילתו של עלי - החותרים אצל זיוה
עשרים וחמש שנה לנפילתו של עלי - החותרים אצל זיוה
עשרים וחמש שנה לנפילתו של עלי - החותרים אצל זיוה
עשרים וחמש שנה לנפילתו של עלי - החותרים אצל זיוה
עשרים וחמש שנה לנפילתו של עלי - החותרים אצל זיוה
עשרים וחמש שנה לנפילתו של עלי - החותרים אצל זיוה
עשרים וחמש שנה לנפילתו של עלי - החותרים אצל זיוה
טיול למרוקו
טיול למרוקו
רבט - מתחם מואוזולאום מוחמד ה 5
רבט - מתחם מואוזולאום מוחמד ה 5
בני מלל - בעין אסרדון
בני מלל - בעין אסרדון
בני מלל - בעין אסרדון
בני מלל - בעין אסרדון
קזבלנקה - המסגד הגדול - חוץ
קזבלנקה - המסגד הגדול - חוץ
קזבלנקה - במסגד הגדול
קזבלנקה - במסגד הגדול
קזבלנקה - המסגד הגדול - החמאם
קזבלנקה - המסגד הגדול - החמאם
קזבלנקה - מול ארמון המלך
קזבלנקה - מול ארמון המלך
בסהרה
בסהרה
בסהרה
בסהרה
עם הג'יפים - בסהרה
עם הג'יפים - בסהרה
עם הג'יפים בהרי האטלס הגבוה
עם הג'יפים בהרי האטלס הגבוה
במרומי הרי האטלס
במרומי הרי האטלס
מרקש - בבית הכנסת 1
מרקש - בבית הכנסת 1
עם הג'יפים בהרי האטלס הגבוה
עם הג'יפים בהרי האטלס הגבוה
מרקש - ארמון המושל
מרקש - ארמון המושל
מרקש - בבית המרקחת
מרקש - בבית המרקחת
מרקש - אל מנרה והמינרט
מרקש - אל מנרה והמינרט
א' סווירה - בבית הקברות היהודי
א' סווירה - בבית הקברות היהודי
א' סווירה - קבר ר' חיים פינטו
א' סווירה - קבר ר' חיים פינטו
א' סווירה - חומה
א' סווירה - חומה
ביקור במפעל קדרות
ביקור במפעל קדרות
מעל מפלי אוזוד
מעל מפלי אוזוד
מפלי אוזוד
מפלי אוזוד