photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
hachotrim | profile | all galleries >> טיולים ומפגשים לאורך השנים >> מפגשים וארועים בשנים 2004 - 2005 tree view | thumbnails | slideshow

מפגשים וארועים בשנים 2004 - 2005

טיול לטבריה
טיול לטבריה
טיול החותרים לטבריה ואתריה - בביתניה עילית
טיול "החותרים" לטבריה ואתריה - בביתניה עילית
בביתניה עילית
בביתניה עילית
בביתניה
בביתניה
טיול החותרים לטבריה ואתריה (עם איגוש) - 9.1.04 - החבר'ה והאוטובוס
טיול "החותרים" לטבריה ואתריה (עם איגוש) - 9.1.04 - החבר'ה והאוטובוס
בקרדו של חמת טבריה - הסברים
ב"קרדו" של חמת טבריה - הסברים
מעל ריצפת הפסיפס בחמת
מעל ריצפת הפסיפס בחמת
בחמת טבריה - צופים בפסיפס
בחמת טבריה - צופים בפסיפס
אחד מאריות הפסיפס בחמת טבריה
אחד מאריות הפסיפס בחמת טבריה
חמת טבריה - ליד מרחצאות עתיקים
חמת טבריה - ליד מרחצאות עתיקים
בחמת טבריה - שווד במרחצאות
בחמת טבריה - שווד במרחצאות
בבית דונה גרציה - מסביב לשולחן הענק
בבית דונה גרציה - מסביב לשולחן הענק
בבית דונה גרציה - מסביב לשולחן הענק
בבית דונה גרציה - מסביב לשולחן הענק
טיול החותרים לטבריה - 9.1.04 - בבית דונה גרציה
טיול "החותרים" לטבריה - 9.1.04 - בבית דונה גרציה
בבית דונה גרציה - מסכות - אמלה, יפה, רותי, ולריסה
בבית דונה גרציה - מסכות - אמלה, יפה, רותי, ולריסה
אצל דונה גרציה - תלבושות - ספיבק, ושווד
אצל דונה גרציה - תלבושות - ספיבק, ושווד
בבית דונה גרציה - תלבושות - רותי
בבית דונה גרציה - תלבושות - רותי
בבית דונה גרציה - תלבושות - רותי גולן
בבית דונה גרציה - תלבושות - רותי גולן
אצל דונה גרציה - אהובה ואריק
אצל דונה גרציה - אהובה ואריק
אצל דונה גרציה - רותי שווד ויגאל
אצל דונה גרציה - רותי שווד ויגאל
(יגאל - כרבי מלובביץ (עפ בובלק
(יגאל - כרבי מלובביץ (ע"פ בובלק
בבית דונה גרציה - חסידה ודן
בבית דונה גרציה - חסידה ודן
בבית דונה גרציה - מסבים בסלון ונציה
"בבית דונה גרציה - מסבים ב"סלון ונציה
בגן הארכיאולוגי - 2
בגן הארכיאולוגי - 2
בבית של דונה גרציה - ציור השוק
בבית של דונה גרציה - ציור השוק
בבית דונה גרציה - מסבים לקפה בסלון ונציה
"בבית דונה גרציה - מסבים לקפה ב"סלון ונציה
שולחן הקפה אצל דונה גרציה
שולחן הקפה אצל דונה גרציה
מחלקים קפה אצל דונה גרציה
מחלקים קפה אצל דונה גרציה
במצפור יער שוייץ - עם מטריות
במצפור יער שוייץ - עם מטריות
טיול החותרים לטבריה (עם איגוש) - 9.1.2004 - מטריות
טיול "החותרים" לטבריה (עם איגוש) - 9.1.2004 - מטריות
(המגדל הנטוי של טבריה (שהגשם מנעו מאיתנו
(המגדל הנטוי של טבריה (שהגשם מנעו מאיתנו
(המסגד המשומר של טבריה (שהגשם מנעו מאיתנו
(המסגד המשומר של טבריה (שהגשם מנעו מאיתנו
(טבריה - מבט ממצפור יער שוייץ (ביום יפה יותר
(טבריה - מבט ממצפור יער שוייץ (ביום יפה יותר
(חמי וחמת טבריה - מבט ממצפור יער שוייץ (ביום יפה יותר
(חמי וחמת טבריה - מבט ממצפור יער שוייץ (ביום יפה יותר
טיול לבית שאן
טיול לבית שאן
טיול החותרים לעתיקות בית שאן - האמפיתיאטרון
טיול " החותרים" לעתיקות בית שאן - האמפיתיאטרון
החברה על רקע אמפיתיאטרון ב. שאן - תמונת פנורמה של צביצ'קו
החברה על רקע אמפיתיאטרון ב. שאן - תמונת פנורמה של צביצ'קו
ב. שאן - האמפיתיאטרון כולו, על כניסותיו - במבט ממזרח
ב. שאן - האמפיתיאטרון כולו, על כניסותיו - במבט ממזרח
מקבלים הסבר על מבנה העיר העתיקה - מול הדגם שבכניסה
מקבלים הסבר על מבנה העיר העתיקה - מול הדגם שבכניסה
עתיקות בית שאן - דגם מרכז העיר הרומית / ביזנטית
עתיקות בית שאן - דגם מרכז העיר הרומית / ביזנטית
טיול החותרים לעתיקות בית שאן - עם איגוש - 26.3.04 - דגם העיר כולה
טיול "החותרים" לעתיקות בית שאן - עם איגוש - 26.3.04 - דגם העיר כולה
(בית שאן - העיר כולה במבט מן מהתל (המבט שלא הבטנו
(בית שאן - העיר כולה במבט מן מהתל (המבט שלא הבטנו
עתיקות בית שאן - הקארדו - רח' פלאדיוס
עתיקות בית שאן - הקארדו - רח' פלאדיוס
מקבלים הסבר על מבנה בית המרחץ
מקבלים הסבר על מבנה בית המרחץ
מקבלים הסבר על מבנה בית המרחץ
מקבלים הסבר על מבנה בית המרחץ
עתיקות בית שאן - עמוד שקרס ברעידת האדמה, ב 747 לספירה
עתיקות בית שאן - עמוד שקרס ברעידת האדמה, ב 747 לספירה
עתיקות בית שאן - המפולת באזור מקדש דיוניסוס
עתיקות בית שאן - המפולת באזור מקדש דיוניסוס
מפולת העמודים ברח' הגיא - בעקבות רעידת האדמה של שנת 749
מפולת העמודים ברח' הגיא - בעקבות רעידת האדמה של שנת 749
עתיקות בית שאן - אזור האגורה
עתיקות בית שאן - אזור האגורה
עתיקות בית שאן - מושבי ב. השימוש הציבורי
עתיקות בית שאן - מושבי ב. השימוש הציבורי
יגאל מדגים את השימוש, בבית השימוש הציבורי של בית שאן
יגאל מדגים את השימוש, בבית השימוש הציבורי של בית שאן
בוחנים בעיון את הדגמת השימוש בבית השימוש
בוחנים בעיון את הדגמת השימוש בבית השימוש
 בית השימוש באפסוס - תורכיה, שימו לב למבנה המושבים השונה
בית השימוש באפסוס - תורכיה, שימו לב למבנה המושבים השונה
עתיקות בית שאן -הכניסה לתיאטרון
עתיקות בית שאן -הכניסה לתיאטרון
מנחם שר... על במת התיאטרון
מנחם שר... על במת התיאטרון
והחברה עונים
והחברה עונים
החותרים בתיאטרון בית שאן
החותרים" בתיאטרון בית שאן"
תיאטרון אספנדוס -תורכיה - הקלעים בעורף הבמה השתמרו למלוא גבהם
תיאטרון אספנדוס -תורכיה - הקלעים בעורף הבמה השתמרו למלוא גבהם
תיאטרון אספנדוס -תורכיה - הקלעים השתמרו למלוא גבהם
תיאטרון אספנדוס -תורכיה - הקלעים השתמרו למלוא גבהם
עתיקות בית שאן - הגשר הקטוע מעל נחל חרוד, בהמשך רח' הגיא
עתיקות בית שאן - הגשר הקטוע מעל נחל חרוד, בהמשך רח' הגיא
החברה במנוחה - בניר דויד
החברה במנוחה - בניר דויד
החברה באר' צהרים, על הדשא בניר דויד - תמונת פנורמה של צביצ'קו
החברה באר' צהרים, על הדשא בניר דויד - תמונת פנורמה של צביצ'קו
האסי במרכז קבוץ ניר דויד
האסי במרכז קבוץ ניר דויד
טיול החותרים לבית שאן - 26.3.04 - ביקור בק. ניר דויד
טיול "החותרים " לבית שאן - 26.3.04 - ביקור בק. ניר דויד
השדה המצויר -בקבוץ מעוז - בטיולנו לבית שאן
השדה "המצויר" -בקבוץ מעוז - בטיולנו לבית שאן
פריחת אירוס הגלבוע
פריחת אירוס הגלבוע
אירוס הגלבוע
אירוס הגלבוע
משטח פרחים בכל צבעי הקשת, ליד בית השיטה
משטח פרחים בכל צבעי הקשת, ליד בית השיטה
חמישים שנה לגיוסנו
חמישים שנה לגיוסנו
אצל ספיבק בחצר, 50 לגיוס / יום העצמאות - 4.04
אצל ספיבק בחצר, 50 לגיוס / יום העצמאות - 4.04
מפגש 50 שנה לגיוסנו / יום העצמאות - 4.04
מפגש 50 שנה לגיוסנו / יום העצמאות - 4.04
מפגש 50 שנה לגיוסנו / יום העצמאות - 4.2004
מפגש 50 שנה לגיוסנו / יום העצמאות - 4.2004
מפגש 50 שנה לגיוסנו / יום העצמאות - 4.2004
מפגש 50 שנה לגיוסנו / יום העצמאות - 4.2004
טיול לאוזבקיסטאן
טיול לאוזבקיסטאן
טיול החותרים וחוצנים לאוזבקיסטן
טיול "החותרים" ו"חוצנים" לאוזבקיסטן
מצלמים (בובלק) את האוזבקיסטנים
"מצלמים (בובלק) את ה"אוזבקיסטנים
והרי התוצאות - החבר'ה על מדרגות המוזיאון בטשקנט
והרי התוצאות - החבר'ה על מדרגות המוזיאון בטשקנט
מוזיאון טימור בטשקנט
מוזיאון טימור בטשקנט
אוזבקיסטאן - טשקנט - הבזאר הגדול
אוזבקיסטאן - טשקנט - הבזאר הגדול
אוזבקיסטאן - בכניסה לבזאר - טשקנט
אוזבקיסטאן - בכניסה לבזאר - טשקנט
 אוזבקיסטאן - טשקנט - מכירת ירקות קצוצים בבזאר
אוזבקיסטאן - טשקנט - מכירת ירקות קצוצים בבזאר
פינה בבזאר - טשקנט
פינה בבזאר - טשקנט
בבית הספר היהודי בבוכרה
בבית הספר היהודי בבוכרה
 אוזבקיסטאן - המואוזוליאום בסמרקנד
אוזבקיסטאן - המואוזוליאום בסמרקנד
 אוזבקיסטאן - נוף כפרי בין סמרקנד לשחריזאד
אוזבקיסטאן - נוף כפרי בין סמרקנד לשחריזאד
 אוזבקיסטאן - נוף כפרי בין סמרקנד לשחריזאד
אוזבקיסטאן - נוף כפרי בין סמרקנד לשחריזאד
 אוזבקיסטאן - נוף כפרי בין סמרקנד לשחריזאד - הכנות לחתונה
אוזבקיסטאן - נוף כפרי בין סמרקנד לשחריזאד - הכנות לחתונה
 אוזבקיסטאן - בוכרה - ספריית ארבעת הבנות - צ'ור מינר
" אוזבקיסטאן - בוכרה - ספריית ארבעת הבנות - "צ'ור מינר
 אוזבקיסטאן - המגדל הגבוה (47 מ') בבוכרה
אוזבקיסטאן - המגדל הגבוה (47 מ') בבוכרה
 אוזבקיסטאן - בוכרה - תנור במפעל קדרות
אוזבקיסטאן - בוכרה - תנור במפעל קדרות
 אוזבקיסטאן - בוכרה - חנות כלי נגינה
אוזבקיסטאן - בוכרה - חנות כלי נגינה
אוזבקיסטאן - מוכרות קני סוף - שוק טשקנט
אוזבקיסטאן - מוכרות קני סוף - שוק טשקנט
(אהל אוזבקי - יורטה (אי שם בין בוכרה לחיווה
(אהל אוזבקי - יורטה (אי שם בין בוכרה לחיווה
על רקע חומותיה של חיווה
על רקע חומותיה של חיווה
הכניסה לעיר חיווה
הכניסה לעיר חיווה
ארמון ביבי חנום
ארמון ביבי חנום
החברה על רקע ארמון ביבי חנום
החברה על רקע ארמון ביבי חנום
החבר'ה  על רקע ארמון הסולטן בחיווה
החבר'ה על רקע ארמון הסולטן בחיווה
החבר'ה והמדריך המקומי על רקע ארמון הסולטן בחיווה
החבר'ה והמדריך המקומי על רקע ארמון הסולטן בחיווה
חברים על רקע עיטורים ב
חברים על רקע עיטורים ב
חתונה לרגלי אמיר טמור
חתונה לרגלי אמיר טמור
בובלק על כוס תה
בובלק על כוס תה
רותי ומקומיות
רותי ומקומיות
אוזבקיסטאן - עם עם הארץ בבוכרה
אוזבקיסטאן - עם עם הארץ בבוכרה
אוזבקיסטאן - טשקנט - רותי על רקע האנדרטה לזכר רעידת האדמה
אוזבקיסטאן - טשקנט - רותי על רקע האנדרטה לזכר רעידת האדמה
אוזבקיסטאן - רותי ונעמי על רקע מצפה הכוכבים בסמרקנד
אוזבקיסטאן - רותי ונעמי על רקע מצפה הכוכבים בסמרקנד
אוזבקיסטאן - מקומיים
אוזבקיסטאן - מקומיים
אוזבקיסטאן - דמות טטרית אופינית
אוזבקיסטאן - דמות טטרית אופינית
אוזבקיסטאן - הכנות לאימוץ
אוזבקיסטאן - הכנות לאימוץ
 אוזבקיסטאן - טיפוס מקומי
אוזבקיסטאן - טיפוס מקומי
 אוזבקיסטאן - טיפוס מקומי
אוזבקיסטאן - טיפוס מקומי
כנס הפלוגות
כנס הפלוגות
כנס הפלוגות הימיות של הפועל - 5.04
כנס הפלוגות הימיות של "הפועל" - 5.04
 המרינה בשדות ים, והים המלא סירות
ה"מרינה" בשדות ים, והים המלא סירות
כנס הפ' הימיות של הפועל - מאי 04 - נציגות החותרים
כנס הפ' הימיות של "הפועל" - מאי 04 - נציגות החותרים
נציגי החותרים ואחרים בכנס הפלוגות הימיות
נציגי "החותרים" ואחרים בכנס הפלוגות הימיות
נציגי החותרים ואחרים בכנס הפלוגות הימיות
נציגי "החותרים" ואחרים בכנס הפלוגות הימיות
טיול לירקון
טיול לירקון
טיול החותרים למערב הירקון - בגן הטרופי - סחלב לילך
טיול "החותרים" למערב הירקון - בגן הטרופי - סחלב לילך
בגן הטרופי - תצפית בריכת הברבורים
בגן הטרופי - תצפית בריכת הברבורים
משוטטים בג'ונגל - בגן הטרופי
משוטטים בג'ונגל - בגן הטרופי
משוטטים בג'ונגל - בגן הטרופי
משוטטים בג'ונגל - בגן הטרופי
בגן הטרופי - ראש תמר מעוצב
בגן הטרופי - ראש תמר מעוצב
בגן הטרופי - סחלב לבן
בגן הטרופי - סחלב לבן
דולמן בגן הסלעים
דולמן בגן הסלעים
טיול החותרים למערב הירקון - יוני 2004 - בגן הסלעים
טיול "החותרים" למערב הירקון - יוני 2004 - בגן הסלעים
טיול החותרים (עם איגוש) למערב הירקון - באמפי גן הסלעים
טיול "החותרים" (עם איגוש) למערב הירקון - באמפי גן הסלעים
החבר'ה באמפי גן הסלעים
החבר'ה באמפי גן הסלעים
בגן הטרופי - סחלב צהב
בגן הטרופי - סחלב צהב
על שפת אמת המים - הגן המעוצב
על שפת אמת המים - הגן המעוצב
פסיפס המזלות בגן המעוצב
פסיפס המזלות בגן המעוצב
בגן הקקטוסים
בגן הקקטוסים
בגן הטרופי - פריחה
בגן הטרופי - פריחה
מול אתר 7 טחנות - בובלק בהסבר
מול אתר 7 טחנות - בובלק בהסבר
מעל 7 טחנות
מעל 7 טחנות
אל מול 7 הטחנות
אל מול 7 הטחנות
 בגן הטרופי - סחלב ורדרד
בגן הטרופי - סחלב ורדרד
משייטים בירקון
משייטים בירקון
 החבר'ה בסירה
החבר'ה בסירה
שווד ויגאל בסירת הצלמים
"שווד ויגאל ב"סירת הצלמים
טיול החותרים למערב הירקון - יוני 2004 - משייטים בירקון
טיול "החותרים" למערב הירקון - יוני 2004 - משייטים בירקון
משייטים בירקון
משייטים בירקון
הסירה על רקע אולם אוסישקין = מחסני סירותינו לשעבר
הסירה על רקע אולם אוסישקין = מחסני סירותינו לשעבר
הסירה על רקע גשר האופניים החדש, וארובת תח' רידינג
הסירה על רקע גשר האופניים החדש, וארובת תח' רידינג
גן הבנים - אתר ההנצחה לנופלים במערכות ישראל - בני תל אביב
גן הבנים - אתר ההנצחה לנופלים במערכות ישראל - בני תל אביב
יום הולדת 70
יום הולדת 70
חתני השמחה מדושני העונג
חתני השמחה מדושני העונג
יום הולדת 70 - ההתכנסות בבית משפ' לוי - 25.6.04
יום הולדת 70 - ההתכנסות בבית משפ' לוי - 25.6.04
יום הולדת 70 - מתכנסים בהמונים
יום הולדת 70 - מתכנסים בהמונים
יום הולדת 70 - ההתכנסות
יום הולדת 70 - ההתכנסות
על כוס משקה וחטיפים
על כוס משקה וחטיפים
מתחילים לטעום מהמבחר
מתחילים לטעום מהמבחר
וכרגיל - פוצחים בזמר - בהנהגת בתיה
וכרגיל - פוצחים בזמר - בהנהגת בתיה
מזמרים...ובתיה בראש... כרגיל
מזמרים...ובתיה בראש... כרגיל
השירה קולחת.על רקע צילומיה של המארחת
השירה קולחת.על רקע צילומיה של המארחת
העם בזמר
העם בזמר
הברכות, הפירגונים, וכל השאר
הברכות, הפירגונים, וכל השאר
כשוך הסערה
כשוך הסערה
מפגש בנות
מפגש בנות
בנות החותרים במפגש סודי - אוגוסט 2004
בנות "החותרים" במפגש סודי - אוגוסט 2004
ויש גם המשך, מסתבר
ויש גם המשך, מסתבר
u43/hachotrim/medium/33632165.PICT0006.jpg u43/hachotrim/medium/33632166.PICT0007.jpg u43/hachotrim/medium/33632161.PICT0004.jpg טיול לארצות הבלקן
טיול לארצות הבלקן
טיול החותרים לבלקן - אוק' 2004 - הקבוצה כולה תחת דולב בן כ 400 שנה
טיול "החותרים" לבלקן - אוק' 2004 - הקבוצה כולה תחת דולב בן כ 400 שנה
דוברובניק - התצפית
דוברובניק - התצפית
 דוברובניק - מהתצפית
דוברובניק - מהתצפית
 דוברובניק - מבט מן התצפית
דוברובניק - מבט מן התצפית
 דוברובניק - הפלאצה - רח' העיר העתיקה - מבט מהחומה
דוברובניק - הפלאצה - רח' העיר העתיקה - מבט מהחומה
 דוברובניק - מזרקת אונפוריו כולה
דוברובניק - מזרקת אונפוריו כולה
 דוברובניק  ארמון המושל
דוברובניק ארמון המושל
 דוברובניק - על חומות העיר
דוברובניק - על חומות העיר
 מונטנגרו - מבט על מפרץ קוטור
מונטנגרו - מבט על מפרץ קוטור
מונטנגרו - הקתרלה בקוטור
מונטנגרו - הקתרלה בקוטור
 מונטנגרו - ניגושי - קתלי חזיר בייבוש
מונטנגרו - ניגושי - קתלי חזיר בייבוש
מונטנגרו - קתלי חזירים בניגושי
מונטנגרו - קתלי חזירים בניגושי
סטון הקטנה - רציף הנמל
סטון הקטנה - רציף הנמל
 סטון - מיון צדפות
סטון - מיון צדפות
 סטון הגדולה - החומה הסינית
" סטון הגדולה - "החומה הסינית
סטון הגדולה החומה
סטון הגדולה החומה
 סטון - העיר ובריכות המלח - מבט מהחומה
סטון - העיר ובריכות המלח - מבט מהחומה
 ספליט - בארמון דיוקלטיאנוס
ספליט - בארמון דיוקלטיאנוס
 ספליט - בארמון דיוקלטיאנוס
ספליט - בארמון דיוקלטיאנוס
 ספליט - גן והמטילים מאחורי הארמון
ספליט - גן והמטילים מאחורי הארמון
 חוואר - כיכר העיר כולה
חוואר - כיכר העיר כולה
 חוואר - העיר והמפרץ - מהמצודה
חוואר - העיר והמפרץ - מהמצודה
פליטויצה - רחל מסבירה על האתר
פליטויצה - רחל מסבירה על האתר
פליטויצה - אגם ושלכת
פליטויצה - אגם ושלכת
 פליטויצה
פליטויצה
פליטויצה - החבר'ה
פליטויצה - החבר'ה
החבר'ה בפליטויצה
החבר'ה בפליטויצה
 פליטויצה - מפל
פליטויצה - מפל
 פליטויצה - מפל
פליטויצה - מפל
 סלון - כפר על פלגי מים
סלון - כפר על פלגי מים
 זאגרב - הכיכר המרכזית - ילציצה
זאגרב - הכיכר המרכזית - ילציצה
 זאגרב - בכניסה לבית הקברות
זאגרב - בכניסה לבית הקברות
 בלד - כנסיה
בלד - כנסיה
 בלד - שייט באגם
בלד - שייט באגם
בלד - שייט באגם
בלד - שייט באגם
 בלד - בכנסיה - פעמון המשאלות
בלד - בכנסיה - פעמון המשאלות
 בלד - בכנסיה - פעמון המשאלות
בלד - בכנסיה - פעמון המשאלות
 בלד - בכנסיה - המזמרות
בלד - בכנסיה - המזמרות
 בקניון וינטגאר
בקניון וינטגאר
בקניון ויטגאר
בקניון ויטגאר
בקניון ויטגאר
בקניון ויטגאר
 בקניון וינטגאר
בקניון וינטגאר
מעבר ההרים וורסיץ
מעבר ההרים וורסיץ
 מעבר וורסיץ
מעבר וורסיץ
 מעבר ההרים וורסיץ
מעבר ההרים וורסיץ
פיראן - אל מול המגדלור
פיראן - אל מול המגדלור
מטובון - בעליה למצודה
מטובון - בעליה למצודה
פורץ' - סימטא
פורץ' - סימטא
פיראן - מעגן היאכטות
פיראן - מעגן היאכטות
פוסטוינה - נערכים לנסיעה
פוסטוינה - נערכים לנסיעה
פוסטוינה - קיר נטיפים
פוסטוינה - קיר נטיפים
פוסטוינה - נטיפים
פוסטוינה - נטיפים
רחל מרצה בכנסיה בבובץ
רחל מרצה בכנסיה בבובץ
 לובליאנה - סוף סוף מטריות
לובליאנה - סוף סוף מטריות
 לובליאנה - טיול בגשם
לובליאנה - טיול בגשם
לובליאנה - בטרמינל - בדרך הביתה
לובליאנה - בטרמינל - בדרך הביתה
 לובליאנה - בטרמינל בדרך הביתה
לובליאנה - בטרמינל בדרך הביתה
שבעים לנעמי
שבעים לנעמי
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות החותרים בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות "החותרים" בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות החותרים בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות "החותרים" בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות החותרים בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות "החותרים" בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות החותרים בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות "החותרים" בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות החותרים בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות "החותרים" בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות החותרים בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות "החותרים" בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות החותרים בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות "החותרים" בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות החותרים בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות "החותרים" בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות החותרים בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות "החותרים" בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות החותרים בסער - מרץ 2005
יום הולדת 70 לנעמי רכס - מפגש נשות "החותרים" בסער - מרץ 2005
טיול לירושלי
טיול לירושלי
טיול החותרים לירושלים - יגאל עם החבר'ה מול הר הבית
טיול "החותרים" לירושלים - יגאל עם החבר'ה מול הר הבית
החבר'ה בהקשבה
החבר'ה בהקשבה
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 1
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 1
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 3
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 3
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 4
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 4
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 7
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 7
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 6
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 6
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 7
החותרים למרגלות מעלות חולדה - 7
על מעלות חולדה, בדרך להר הבית
על מעלות חולדה, בדרך להר הבית
במרכז המבקרים עש דוידסון
במרכז המבקרים ע"ש דוידסון
דגם ירושלים במרכז דוידסון
דגם ירושלים במרכז דוידסון
במרכז המבקרים עש דוידסון
במרכז המבקרים ע"ש דוידסון
בגן הארכיאולוגי - 1
בגן הארכיאולוגי - 1
פינת הכותל הדרום מערבית, לרגלי קשת רובינסון
פינת הכותל הדרום מערבית, לרגלי קשת רובינסון
במיקווה - אלה שיורדים, ואלה שעולים
במיקווה - אלה שיורדים, ואלה שעולים
(במיקווה - אלה שרוחצים (המלוכלכים
(במיקווה - אלה שרוחצים (המלוכלכים
קברי נחל קידרון - קבר זכריה (מימין) וקבר בני חזיר
קברי נחל קידרון - קבר זכריה (מימין) וקבר בני חזיר
קברי נחל קידרון - יד אבשלום
קברי נחל קידרון - יד אבשלום
(בצלי כנסית מריה מגדלנה (מרים המגדלית - תלמידת ישו
(בצלי כנסית מריה מגדלנה (מרים המגדלית - תלמידת ישו
...שער הרחמים - בו יבוא משיח צידקנו
...שער הרחמים - בו יבוא משיח צידקנו
כנסית גת שמנא - מקום הסגרת ישו לנציגי הסנהדרין
כנסית גת שמנא - מקום הסגרת ישו לנציגי הסנהדרין
במצפה גליק - על הר הצופים
במצפה גליק - על הר הצופים
במצפה גליק - על הר הצופים
במצפה גליק - על הר הצופים
באודיטוריום של האוניברסיטה המורמונית
באודיטוריום של האוניברסיטה המורמונית
באודיטוריום של האוניברסיטה המורמונית
באודיטוריום של האוניברסיטה המורמונית
בצילו של העוגב - באוניברסיטה המורמונית
בצילו של העוגב - באוניברסיטה המורמונית
מקשיבים לעוגב - אצל המורמונים
מקשיבים לעוגב - אצל המורמונים
על מרפסת האוניברסיטה המורמונית
על מרפסת האוניברסיטה המורמונית
אל מול הבית המצויר ברח' אגריפס
אל מול הבית המצויר ברח' אגריפס
אל מול הבית המצויר ברח' אגריפס
אל מול הבית המצויר ברח' אגריפס
אל מול הבית המצויר ברח' אגריפס
אל מול הבית המצויר ברח' אגריפס
רותי קונה פלאפל
רותי קונה פלאפל
שרה מושכת בננה
שרה מושכת בננה
 יוצאים מהארון
יוצאים מהארון
חיי יום יום בקרדו ההרודיאני
חיי יום יום בקרדו ההרודיאני
רותי באחד מגילגוליה הקודמים
רותי באחד מגילגוליה הקודמים
...אמלה ועמית צופים אל פני העתיד
...אמלה ועמית צופים אל פני העתיד
...אמלה ועמית - והשאלה מי ינהיג אותנו כשעמית ייצא לפנסיה - נישארה פתוחה
...אמלה ועמית - והשאלה מי "ינהיג" אותנו כשעמית ייצא לפנסיה - נישארה פתוחה
טיול לכרתים
טיול לכרתים
 איה גליני
איה גליני
הפסקת קפה
הפסקת קפה
 זנב הלויתן באיוס ניקולאוס
זנב הלויתן באיוס ניקולאוס
עזרת נשים בביהכ בחניה
עזרת נשים בביהכ בחניה
אורי כחזן בהניה
אורי כחזן בהניה
 על הספסל בצהרי יום
על הספסל בצהרי יום
כנסיות במבנים מרשימים
כנסיות במבנים מרשימים
מאות כפרים והיופי הפשוט מדהים
מאות כפרים והיופי הפשוט מדהים
מזכיר משהו
מזכיר משהו
עיירה חביבה
עיירה חביבה
שיחת רעים
שיחת רעים
היה לנו נחמד ביחד
היה לנו נחמד ביחד
טיול לאוקראינה
טיול לאוקראינה
בניה סוציאליסטית
בניה סוציאליסטית
המנורה בכניסה לביהכנ בקייב
המנורה בכניסה לבי"הכנ בקייב
ליד המנורה בבאבי יאר
ליד המנורה בבאבי יאר
המנורה בבאבי יאר
המנורה בבאבי יאר
ליד המנורה בבאבי יאר
ליד המנורה בבאבי יאר
באבי יאר - תמי ספיבק מקריאה יזכור
באבי יאר - תמי ספיבק מקריאה יזכור
אחד מכלי הקודש באומן
אחד מ"כלי הקודש" באומן
ציון קבר ר' נחמן מאומן
ציון קבר ר' נחמן מאומן
מבני האיכלוס של עולי הרגל לאומן
מבני האיכלוס של עולי הרגל לאומן
אודסה - בית העיריה
אודסה - בית העיריה
אודסה - בנין האופרה
אודסה - בנין האופרה
אודסה - למרגלות פוטיומקין
אודסה - למרגלות פוטיומקין
אודסה - מדרגות פוטיומקין
אודסה - מדרגות פוטיומקין
צבעים וריחות בשוק ברבסקיה
צבעים וריחות בשוק ברבסקיה
שוק הירקות
שוק הירקות
אודסה - שוק הפרחים
אודסה - שוק הפרחים
אודסה - שוק התבלינים
אודסה - שוק התבלינים
הגולנים למרגלות פסל שלום עליכם
הגולנים למרגלות פסל שלום עליכם
ערימת יפהפיות
ערימת יפהפיות
כוחותינו בהשתוללות.
כוחותינו בהשתוללות.
(מתכוננים לעליה למרומי הר פטרוס הקדוש (1600 מ' מעל פני הים
(מתכוננים לעליה למרומי הר פטרוס הקדוש (1600 מ' מעל פני הים
ארוחה (חמה) במרומי הכפור
ארוחה (חמה) במרומי הכפור
צילום קבוצתי לאחר הירידה (בשלום) ממרומי הר פטרוס
צילום קבוצתי לאחר הירידה (בשלום) ממרומי הר פטרוס
צילום קבוצתי לאחר הירידה (בשלום) ממרומי הר פטרוס
צילום קבוצתי לאחר הירידה (בשלום) ממרומי הר פטרוס
קן הסנונית - בחצי האי קרים
קן הסנונית - בחצי האי קרים
התעמלות אירובית של האגן
התעמלות אירובית של האגן
רחלי
רחלי
טיול לקיסריה
טיול לקיסריה
 קיסריה - ההיפודרום הביזנטי והאובליסק
קיסריה - ההיפודרום הביזנטי והאובליסק
קיסריה - בכניסה לאתר
קיסריה - בכניסה לאתר
קיסריה - השער הצלבני
קיסריה - השער הצלבני
קיסריה - שרידי מבנים צלבניים
קיסריה - שרידי מבנים צלבניים
 קיסריה - חפיר דרומי
קיסריה - חפיר דרומי
 קיסריה - שרידי הכפר הבוסני - המסגד והמבנים שסביבו
קיסריה - שרידי הכפר הבוסני - המסגד והמבנים שסביבו
הנמל - כל כולו
הנמל - כל כולו
 קיסריה - החברה על רקע אתר המחנה הימי ב - 1951
קיסריה - החברה על רקע אתר המחנה הימי ב - 1951
 קיסריה - החברה על רקע אתר המחנה הימי ב 1951
קיסריה - החברה על רקע אתר המחנה הימי ב 1951
קיסריה - החברה על רקע אתר המחנה הימי ב - 1951
קיסריה - החברה על רקע אתר המחנה הימי ב - 1951
קיסריה - החברה על רקע אתר המחנה הימי ב - 1951
קיסריה - החברה על רקע אתר המחנה הימי ב - 1951
קיסריה - ממתינים לכניסה לתצוגה
קיסריה - ממתינים לכניסה לתצוגה
המטיילים
המטיילים
המטיילים
המטיילים
המטיילים
המטיילים
קיסריה הרומית - שטח החפירות החדש
קיסריה הרומית - שטח החפירות החדש
 קיסריה הרומית - היפודרום החוף - מבט כללי מצפון לדרום
קיסריה הרומית - היפודרום החוף - מבט כללי מצפון לדרום
קיסריה הרומית - היפודרום החוף - דגם מרכבת מרוץ
קיסריה הרומית - היפודרום החוף - דגם מרכבת מרוץ
 קיסריה - שחזור פרסקאות בהיפודרום
קיסריה - שחזור פרסקאות בהיפודרום
 קיסריה - מתבוננים בפסיפס
קיסריה - מתבוננים בפסיפס
 קיסריה הרומית - ארמון השונית כולו
קיסריה הרומית - ארמון השונית כולו
 קיסריה הרומית - התיאטרון כולו מלמטה
קיסריה הרומית - התיאטרון כולו מלמטה
 קיסריה - סוף המסלול - עיפים, אך מרוצים
קיסריה - סוף המסלול - עיפים, אך מרוצים
70 לשמעון רביב
70 לשמעון רביב
פלקט תערוכת הצילום
פלקט תערוכת הצילום
חלק מתצוגת תצלומי שמעון במפגש
חלק מתצוגת תצלומי שמעון במפגש
חלק מתצוגת תצלומי שמעון במפגש
חלק מתצוגת תצלומי שמעון במפגש
יוהל שמעון - עם שרה
יו"הל שמעון - עם שרה
יוהל שמעון - עם שווד ומרלה
יו"הל שמעון - עם שווד ומרלה
יוהל שמעון - עם חברים
יו"הל שמעון - עם חברים
יוהל שמעון - עם זיוה
יו"הל שמעון - עם זיוה
יוהל שמעון - עם אורי
יו"הל שמעון - עם אורי
יוהל שמעון - אורי עם האלבום
יו"הל שמעון - אורי עם האלבום
יוהל שמעון - בובלק עם המיקרופון
יו"הל שמעון - בובלק עם המיקרופון
יום הולדת 70 לשישיית החברים - 17.6.05
יום הולדת 70 לשישיית החברים - 17.6.05
דן פותח את הערב
דן פותח את הערב
חתני המסיבה
חתני המסיבה
חתני המסיבה
חתני המסיבה
חתני המסיבה
חתני המסיבה
חסידה
חסידה
רותי כמנהלת
רותי כמנהלת
רותי כמספרת
רותי כמספרת
וסוף סוף גם מחיכת
וסוף סוף גם מחיכת
כושי
כושי
אסתר
אסתר
דן
דן
אהובה ואריק
אהובה ואריק
נשיקות וחיבוקים
נשיקות וחיבוקים
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
אוכל, קדימה אוכל
אוכל, קדימה אוכל
אוכלים
אוכלים
 17.5.05 - החותרים בטיול עוטף ירושלים עם שאול אריאלי
17.5.05 - החותרים" בטיול "עוטף ירושלים" עם שאול אריאלי"
 נבי סמואל - העליה אל הגג
נבי סמואל - העליה אל הגג
 נבי סמואל - הגג
נבי סמואל - הגג
על גג נבי סמואל - קשובים להסבר של שאול - עמי נ
על גג נבי סמואל - קשובים להסבר של שאול - עמי נ
 כיפת הסלע מהר הזיתים
כיפת הסלע מהר הזיתים
כיפת הסלע והכותל - עמי נ
כיפת הסלע והכותל - עמי נ
נוגעים בחומה - אבו דיס
נוגעים בחומה" - אבו דיס"
שאול מסביר לרגלי חומת אבו דיס - עמי נ
שאול מסביר לרגלי חומת אבו דיס - עמי נ
החומה באבו דיס
החומה באבו דיס
בקרדו
בקרדו
בקרדו - עם שאול
בקרדו - עם שאול
 ירושלים במפת מידבא - בקרדו
ירושלים במפת מידבא - בקרדו
מנורת המקדש - תצוגה בקרדו - דן מרום
מנורת המקדש - תצוגה בקרדו - דן מרום
טיול מזכרת בתיה
טיול מזכרת בתיה
נאספים למרגלות מוזיאון המושבה
נאספים למרגלות מוזיאון המושבה
 בבוקר - לפני מוזאון המושבה
בבוקר - לפני מוזאון המושבה
ללא מילים
ללא מילים
בחצר ביתו של אבינועם ארקין
בחצר ביתו של אבינועם ארקין
בחצר ביתו של אבינועם ארקין
בחצר ביתו של אבינועם ארקין
אצל מאלר הזקן
אצל מאלר הזקן
אצל מלר הזקן
אצל מלר הזקן
 בבית משפחת מאלר
בבית משפחת מאלר
לזכר השיירות לירושלים
לזכר השיירות לירושלים
לי באר האנטיליה
לי באר האנטיליה
בחצר ביתו של אבינועם ארקין
בחצר ביתו של אבינועם ארקין
באר האנטיליה
באר האנטיליה
שווד מניע את באר האנטיליה
שווד מניע את באר האנטיליה
ליד הבאר
ליד הבאר
בבית משק הברון
בבית משק הברון
בבית הקברות
בבית הקברות
איציק מנסה להתידד עם תושב מקומי
איציק מנסה להתידד עם תושב מקומי
טיול לוייטנאם וקמבודיה
טיול לוייטנאם וקמבודיה
טיול החותרים
טיול החותרים
 בנתבג - לקראת ההמראה
בנת"בג - לקראת ההמראה
 בהנוי - אחרי הנחיתה
בהנוי - אחרי הנחיתה
 מפגש ראשון עם האוכל המקומי
מפגש ראשון עם האוכל המקומי
 הנוי - על שפת האגם
הנוי - על שפת האגם
 הנוי - לקראת מסע הציקלוס
הנוי - לקראת מסע הציקלוס
 סאפה - נערת פינות הכובע
סאפה - נערת פינות הכובע
 סאפא - התגודדות הרוכלות
סאפא - התגודדות הרוכלות
 קטקט - נוף הכפר
קטקט - נוף הכפר
 קטקט - בכפר
קטקט - בכפר
 סאפין - כפר אדומות הכיפה
סאפין - כפר אדומות הכיפה
 סאפין - כפר אדומות הכיפה
סאפין - כפר אדומות הכיפה
 מפרץ האלונג
מפרץ האלונג
 ארוחה במפרץ האלונג
ארוחה במפרץ האלונג
 אמלה נאבק עם סרטן - האלונג
אמלה נאבק עם סרטן - האלונג
 במפרץ האלונג
במפרץ האלונג
 רחל ולין
רחל ולין
 פרידה מלין
פרידה מלין
טרמינל הנוי בדרך לסייגון
טרמינל הנוי בדרך לסייגון
 עליה למעבורת בדרך לקנטו
עליה למעבורת בדרך לקנטו
 על המקונג
על המקונג
 לקראת הכריסטמס
לקראת הכריסטמס
 למרגלות המקדש הכאודיסטי בטאי מין
למרגלות המקדש הכאודיסטי בטאי מין
למרגלות המקדש הכאודיסטי בטאי מין
למרגלות המקדש הכאודיסטי בטאי מין
 אתר מינהרות הוייטקונג ליד סייגון
אתר מינהרות הוייטקונג ליד סייגון
 אתר מינהרות הוייטקונג ליד סייגון
אתר מינהרות הוייטקונג ליד סייגון
 חנוכה בסייגון - הדלקת החנוכייה
חנוכה בסייגון - הדלקת החנוכייה
 חנוכה בסייגון
חנוכה בסייגון
 חנוכה בסייגון
חנוכה בסייגון
 חנוכה בסייגון - המופע המרכזי
חנוכה בסייגון - המופע המרכזי
 חנוכה בסייגון - המופע המרכזי
חנוכה בסייגון - המופע המרכזי
 למרגלות בית העירייה ופסל הו צ'י מין - סייגון
למרגלות בית העירייה ופסל הו צ'י מין - סייגון
 למרגלות בית העירייה ופסל הו צ'י מין - סייגון
למרגלות בית העירייה ופסל הו צ'י מין - סייגון
 היפ - מדריכנו בדרום
היפ - מדריכנו בדרום
 קמבודיה - במקדש הבריאות
קמבודיה - במקדש הבריאות
 על אם הדרך לצד הג'ונגל
על אם הדרך לצד הג'ונגל
 ליד מקדש פרי רופ
ליד מקדש פרי רופ
 טיול ג'יפים למקדשי הג'ונגל
טיול ג'יפים למקדשי הג'ונגל
 במקדש הג'ונגל
במקדש הג'ונגל
 במקדש הג'ונגל
במקדש הג'ונגל
 מקדש הפירמידה של קוקר
מקדש הפירמידה של קוקר
 צוות כובשי מקדש הפירמידה
צוות כובשי מקדש הפירמידה
 צוות כובשי מקדש הפירמידה
צוות כובשי מקדש הפירמידה
 במקדש באן מיליה
במקדש באן מיליה
 במקדש באן מיליה
במקדש באן מיליה
פנום פן - ארמון המלך - אולם ההכתרה
פנום פן - ארמון המלך - אולם ההכתרה