photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
hachotrim | profile | all galleries >> Galleries >> ארועים חריגים בחיי הגרעין tree view | thumbnails | slideshow

ארועים חריגים בחיי הגרעין

באתר זה נביא סיפורי ארועים שלא היוו חלק אינטגרלי מחיי הגרעין, ואולם חבריו לקחו בהם חלק, ומן הדין שנשמע אותם מפה ראשון

אלטלנה - לא נפרט כאן את את סיפור הגעתה של אנית הנשק של האצ"ל, והפגזתה, אך במלאת שנה להגעתה, ערב קיום עצרת לזכר האירוע מטעם "חרות", יצאה באישון ליל סירה עלומה - ובהמשך - הסיפור כולו

ב 9 לינואר 1954 נסחפה הסירה "יצחק שדה", ובה אחד עשר חברי גרעין "החותרים" לחופי לבנון
תוכלו למצוא בהמשך את סיפור ההפלגה, ממקור ראשון, תמונות החוזרים "מן השבי", וכן מאמר של בישיץ ז"ל על האירוע

באוגוסט 54 נערכה הפלגה פירטית של חברי הפועל ת"א - לקפריסין, ובובלק ביניהם, והרי הסיפור מפיו
הסירה יצחק שדה - גיבורת שני השיוטים המתוארים בהמשך - הקליקו להגדלתה
הסירה "יצחק שדה" - גיבורת שני השיוטים המתוארים בהמשך - הקליקו להגדלתה
אלטלנה, וסיפור הכתובות עליה
אלטלנה, וסיפור הכתובות עליה
ההפלגה ללבנון
ההפלגה ללבנון
ההפלגה לקפריסין
ההפלגה לקפריסין
רותי ומרלה גולן מחדשים ימיהם כקדם
רותי ומרלה גולן מחדשים ימיהם כקדם
אוריאל חוצה את תעלת סואץ בשחייה
אוריאל חוצה את תעלת סואץ בשחייה