photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Keith O'Brien | profile | all galleries >> Trawsfynydd Hatchery - 1978 >> Ffestiniog Fishery 1975 tree view | thumbnails | slideshow

Ffestiniog Fishery 1975

Ym 1975 bu i Bysgodfa Ffestiniog (Llyn Tanygrisiau) y CEGB gyflwyno cais i Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a'r Times i'w cynllun gwobr gadwraeth - dyma'r lluniau a gyflwynwyd a oedd ym meddiant y diweddar Glyn Jones o Traws, Beili'r llyn. Cyfeiriwyd at Lyn Traws ynddo hefyd. Oes rhywun yn gwybod os bu iddynt lwyddo dybed?

In 1975 the CEGB's Ffestiniog Fishery (Tanygrisiau Lake) submitted an application to the Royal Institution of Chartered Surveyors and The Times for their conservation awards scheme - here are the photos that were submitted and were in the possesion of the late Glyn Jones from Traws, the lake's Bailiff. Traws Lake was also referred to in the application. Does anybody know whether they were successful?
Tan1 001.JPG
Tan1 001.JPG
Tan2 001.JPG
Tan2 001.JPG
Tan3 001.JPG
Tan3 001.JPG
Tan4 001.JPG
Tan4 001.JPG
Tan5 001.JPG
Tan5 001.JPG
Tan6 001.JPG
Tan6 001.JPG
Tan6 002.JPG
Tan6 002.JPG
Tan6 003.JPG
Tan6 003.JPG
Tan6 004.JPG
Tan6 004.JPG