photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Keith O'Brien | profile | all galleries >> Galleries >> Noson Werin Gymreig - Welsh Folk Evening tree view | thumbnails | slideshow

Noson Werin Gymreig - Welsh Folk Evening

Fel rhan o'r ymdrech i godi arian at Eisteddfod Y Bala, 2009, bu i'r Pwyllgor Lleol yn Nhrawsfynydd drefnu Noson Werin ar nos Sadwrn 31ain o Ionawr. 'Roedd Neuadd Gyhoeddus y pentre'n llawn a chafwyd noson gartrefol werinol, oedd yn cynnwys amrywiaeth o ddiwylliant gwerin gyda rhywbeth bach i fwyta yn y canol! Bu i'r noson hefyd fod yn gyfle i gyflwyno y traddodiad yma i'r di-Gymraeg yn ogystal ac atgoffa ein hunain o'n treftadaeth diwyllianol.

As part of the Local Fundraising Committees's efforts to raise money for the 2009 National Eisteddfod at Bala ( http://www.eisteddfod.org.uk/english/content.php?nID=111 ) an evening of folk entertainment was held on January the 31st. Trawsfynydd's Public Hall was full and everybody enjoyed a homely evening with a variety of cultural folk items, as well as a bite to eat half-time! The evening also provided an opportunity for non-Welshspeakers to be introduced to this tradition, it also served as a reminder to us of our own cultural heritage.

GALLERY IN PROGRESS
Band Arall 01
Band Arall 01
Band Arall 02
Band Arall 02
Band Arall 03
Band Arall 03
Band Arall 04
Band Arall 04
Mared Emlyn
Mared Emlyn
Band Arall 05
Band Arall 05
Phil Andrews
Phil Andrews
Pigyn Clust 01
Pigyn Clust 01
Pigyn Clust 02
Pigyn Clust 02
Pigyn Clust 03
Pigyn Clust 03
Pigyn Clust 04
Pigyn Clust 04
Pigyn Clust 05
Pigyn Clust 05
Dawnswyr Llyn 01
Dawnswyr Llyn 01
Dawnswyr Llyn 02
Dawnswyr Llyn 02
Dawnswyr Llyn 03
Dawnswyr Llyn 03
Dawnswyr Llyn 04
Dawnswyr Llyn 04
Amser Paned
Amser Paned
Hanner Amser
Hanner Amser
Plant Llwyfan
Plant Llwyfan
Arfon Gwilym 01
Arfon Gwilym 01
Arfon Gwilym 02
Arfon Gwilym 02
Ffion Jones 01
Ffion Jones 01
Ffion Jones 02
Ffion Jones 02
Hefin Jones
Hefin Jones
Gerallt ac Arfon
Gerallt ac Arfon
Gerallt Rhun
Gerallt Rhun
Hefin Jones 02
Hefin Jones 02
Hefin Jones 03
Hefin Jones 03
Band Arall 06
Band Arall 06
Band Arall 07
Band Arall 07
Dawnswyr Llyn 05
Dawnswyr Llyn 05
Dawnswyr Llyn 06
Dawnswyr Llyn 06
Dawnswyr Llyn 07
Dawnswyr Llyn 07
Dawnswyr Llyn 08
Dawnswyr Llyn 08
Dawnswyr Llyn 1a.JPG
Dawnswyr Llyn 1a.JPG
Dawnswyr Llyn 1b
Dawnswyr Llyn 1b
Pigyn Clust 06
Pigyn Clust 06
Pigyn Clust 07
Pigyn Clust 07
Pawb
Pawb