photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Foto.Wildschut | profile | all galleries >> Galleries >> Mechanische Paleontologie Maasvlakte 2 tree view | thumbnails | slideshow

Mechanische Paleontologie Maasvlakte 2

free counters

Maasvlakte 2 onderzoek: Inzet van een Mega Beach Cleaner

Het nieuwe land van Maasvlakte 2 wordt snel zichtbaarder. Op vrijdag 26 februari heeft het Havenbedrijf van Rotterdam in nauwe samenwerking met PUMA, de projectuitvoeringsorganisatie Maasvlakte 2 en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en test uitgevoerd om mechanisch archeologica en paleontologica veilig te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Op de buitencontour van Maasvlakte 2 werd een strandschoonmaak machine, een Mega Beach Cleaner, ingezet om kleinere resten uit het Holoceen en uit het Pleistoceen veilig te stellen. Er is onder barre weersomstandigheden een stuk strand mechanisch uitgezeefd. Er zijn 8 mega bags gevuld die deze week naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam gebracht zullen worden waar deze aan een minutieus onderzoek zullen worden onderworpen. De verwachting is dat er veel resten van dieren van de mammoetfauna uit het Pleistoceen en archeologische voorwerpen uit het Holoceen uitgezeefd zijn.

Het is precies bekend in de administratie van PUMA waar en op welke diepte het zand dat mechanisch gezeefd is van de Noordzeebodem gewonnen is. Daarom zal iedere vondst een wetenschappelijke waarde hebben.

Met Dick Mol van het Natuurhistorisch Museum was ik als vertegenwoordiger van Mammuthus Club International uitgenodigd om foto’s te maken. Hieronder een impressie. Vermeldenswaardig is het feit dat we met een groep van bijna 30 mensen, deskundigen van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Universiteit Leiden (Faculteit Archeologie), een Griekse paleontologe uit Thessaloniki en mediavertegenwoordigers uren op het strand vertoefd hebben. Tijdens de wandeling van het bouwterrein op de Maasvlakte naar de vondstlocatie (de buitencontour) werden al vele resten van mammoeten en andere ijstijdzoogdieren verzameld, maar vandaag zou dus speciaal gelet gaan worden op de kleintjes. Er is het een en ander gevonden dat natuurlijk nog nader bestudeerd moet worden, maar Dick Mol raapte al een vuurstenenartefact op. Nee, geen fraaie pijlpunt, maar een overduidelijke afslag, zo stelden de archeologen op het strand , in stromende regen, vast. De menselijke aanwezigheid is dus al aangetoond. Een spannende tijd breekt nu aan. Wat zullen de gevulde mega bags gaan opleveren?

Wat de mega bags tot nu toe opgeleverd hebben is te zien op:
www.pbase.com/ebax/naturaliswpz
Wil Borst van het Havenbedrijf Rotterdam doet een stuk van de briefing in het PUMA-kantoor
Wil Borst van het Havenbedrijf Rotterdam doet een stuk van de briefing in het PUMA-kantoor
Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed houdt een briefing
Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed houdt een briefing
Dick Mol geeft uitleg vanuit de paleontologische hoek
Dick Mol geeft uitleg vanuit de paleontologische hoek
Zicht op Maasvlakte 1 vanaf Maasvlakte 2
Zicht op Maasvlakte 1 vanaf Maasvlakte 2
Onderweg vanaf het parkeerterrein naar de site
Onderweg vanaf het parkeerterrein naar de site
Rob Buiter interviewt Dick Mol voor het VARA-programma Vroege Vogels.
Rob Buiter interviewt Dick Mol voor het VARA-programma "Vroege Vogels".
Een gloednieuwe weg op een gloednieuw stuk land
Een gloednieuwe weg op een gloednieuw stuk land
Over het zand van het nieuwe land
Over het zand van het nieuwe land
Het weer was niet al te best
Het weer was niet al te best
De Mega Super Beach Cleaner
De Mega Super Beach Cleaner
Bottenvangst tijdens de wandeling van de auto naar de site
Bottenvangst tijdens de wandeling van de auto naar de site
Oneindig lange buizen voor het zandtransport
Oneindig lange buizen voor het zandtransport
Ook zoeken aan de nieuwe kustlijn is interessant
Ook zoeken aan de nieuwe kustlijn is interessant
De machinerie komt op gang
De machinerie komt op gang
Het zand wordt minitieus gezeefd
Het zand wordt minitieus gezeefd
Lekker bezig
Lekker bezig
Natuur & Techniek
Natuur & Techniek
De zeefbak
De zeefbak
Studenten lopen achter de machine om de grotere stukken te verzamelen
Studenten lopen achter de machine om de grotere stukken te verzamelen
Het rulle zand zorgt voor diepe sporen
Het rulle zand zorgt voor diepe sporen
Kijk, alweer een bot
Kijk, alweer een bot
Overal worden botten opegepikt
Overal worden botten opegepikt
Iedereen is aan het zoeken
Iedereen is aan het zoeken
Vroege Vogels bij de zeefbak
Vroege Vogels bij de zeefbak
Zo gaan de messen van de clean machine door het zand
Zo gaan de messen van de clean machine door het zand
De opvangbak wordt leeggestort in een Big Bag
De opvangbak wordt leeggestort in een Big Bag
Dit blijft er over na een track door het zand met de zeefmachine
Dit blijft er over na een track door het zand met de zeefmachine
Een vuurstenen artefact uit de oudheid. Bingo!!
Een vuurstenen artefact uit de oudheid. Bingo!!
Ook een schelpendeskundige was mee
Ook een schelpendeskundige was mee
De schelpendeskundige vindt wat interessants. Maasvlakte 1 op de achtergrond
De schelpendeskundige vindt wat interessants. Maasvlakte 1 op de achtergrond
Zo uitgestrekt is het nieuwe land
Zo uitgestrekt is het nieuwe land
En erg slecht weer
En erg slecht weer
De machine wordt gebruikt voor de kleine stukken. De mens voor het grotere werk
De machine wordt gebruikt voor de kleine stukken. De mens voor het grotere werk
Er is veel te doen.
Er is veel te doen.
De zeefconstructie in detail
De zeefconstructie in detail
Een klein botfragment uit de machine
Een klein botfragment uit de machine
Dick Mol bij een Big Bag voorzien van codering zodat alles goed te herleiden is
Dick Mol bij een Big Bag voorzien van codering zodat alles goed te herleiden is
Een groter mammoetbot, gewoon opgeraapt!
Een groter mammoetbot, gewoon opgeraapt!
Veel bedrijvigheid
Veel bedrijvigheid
De Mega Beach Clean Machine volop in actie
De Mega Beach Clean Machine volop in actie
De Mega Beach Clean Machine volop in actie
De Mega Beach Clean Machine volop in actie
De Mega Beach Clean Machine volop in actie
De Mega Beach Clean Machine volop in actie
De Mega Beach Clean Machine volop in actie
De Mega Beach Clean Machine volop in actie
Er komt nog een paar kilometer pijpleiding bij op Maasvlakte 2
Er komt nog een paar kilometer pijpleiding bij op Maasvlakte 2
Mammoetbot in Big Bag
Mammoetbot in Big Bag
Sleephopperzuiger aan het werk
Sleephopperzuiger aan het werk
Het resultaat van een flinke wandeling over het nieuwe land
Het resultaat van een flinke wandeling over het nieuwe land
Uiteindelijk zijn acht Big Bags gevuld
Uiteindelijk zijn acht Big Bags gevuld
De gemiddelde inhoud van een Big Bag
De gemiddelde inhoud van een Big Bag
Het watertheater in Futureland
Het watertheater in Futureland
Dick Mol houdt het 1,33 meter grote dijbeen voor een 1-1 afbeelding van de wolharige mammoet
Dick Mol houdt het 1,33 meter grote dijbeen voor een 1-1 afbeelding van de wolharige mammoet