photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | profile | all galleries >> Galleries >> Trabzon Turkey tree view | thumbnails | slideshow | map

Trabzon Turkey

Bütün Türkiye resimleri için buraya basınız
Click here for my page with very many Turkish cities

Hint for my many American guests: If you want your e-mail address to be visible, put it in the message itself.

Trabzon used to be called Trapezius. The first indications for the history of the city date back to the sixth century BC, when traders from Milete, operating from Sinope, founded an extra support point. A large proportion of the population at that time came from Trapezos in Arcadia. The Romans conquered in the first century BC. Emperor Hadrian had the city enlarged, including the building of a new harbour. Except for an invasion from the Goths it remained Roman until in 1462 the last Comneni emperor David handed the city to the Ottoman Mehmet Fatih (Mehmet the Conqueror, who in 1453 had taken Constantinople = Istanbul). After the sack of Constantinople by the crusaders in 1204, two grandsons of the emperor Andronicus I Comnenus had escaped and founded an independent offshoot of the Byzantine Empire at Trapezus, with Prince Alexius Comnenus as emperor. So one might state this is the city where the Roman empire finally came to an end. Modern Trabzon retains much of its medieval aspect. Monuments include most of the city walls, a part of the palace of the Grand Comneni, and several Byzantine churches preserved as mosques. Among the churches the best preserved and most remarkable is the church Aya Sofya (Hagia Sophia), now used as a museum, which overlooks the sea just west of the city centre. The church is a domed basilica with superb 13th-century wall paintings that were revealed and cleaned during 1957-63. One of the finest Ottoman monuments is the mosque and mausoleum of Gülbahar, wife of Sultan Bayezid II (reigned 1481-1512). I consider this to be one of the most interesting cities along Black Sea coast.

Trabzon’un eski adı Trapezius’tu. Şehrin tarihine ilişkin ilk izler MÖ 6. yüzyıla, yani Miletli tüccarların, Sinop’tan dönerlerken yeni bir destek noktası buldukları zamana kadar gidiyor. O zamanki nüfusun büyük bölümü Arkadya’daki Trapezos’tan geliyordu. Romalılar burayı MÖ 1. yüzyılda fethettiler. İmparator Hadrian şehri genişletti ve yeni bir liman yaptırdı. Goth’ların gerçekleştirdikleri bir istila dışında, şehir 1462’ye kadar Roma’nın elindeydi. O tarihte son Komneni İmparatoru David, şehri Fatih Sultan Mehmet’e teslim etti (Fatih Sultan Mehmet, 1453’te Konstantinopolis = İstanbul’u fethetmişti). Konstantinopolis’in 1204’te Haçlılar tarafından istila edilmesinden sonra, İmparator I. Komnenus’un iki torunu İstanbul’dan kaçmışlar ve Prens Alexius Komnenus’la beraber ve onu imparator yaparak Trapezus’ta Bizans İmparatorluğu’nun bağımsız bir parçasını kurmuşlardı. Yani, bu şehrin Roma İmparatorluğu’nun sonlandığı yer olduğu iddia edilebilir. Modern Trabzon, ortaçağa ait görünümünü büyük oranda koruyor. Birçok şehir duvarı, Büyük Komneni’nin sarayının bir bölümü ve şu an cami olarak korunan birkaç Bizans kilisesinden oluşan anıtlar var. Kiliseler arasında en iyi korunan ve en göze çarpanı, Ayasofya Kilisesi. Şimdi müze olarak kullanılan kilise, şehir merkezinin batısında ve denize yukarıdan bakıyor. Bu kubbeli kilisenin, fevkalade güzellikteki 13. yüzyıl duvar resimleri 1957-63’te ortaya çıkarılmış ve temizlenmiştir. Şehirdeki en güzel Osmanlı eserlerinden biri, Sultan 2. Bayezid’in (1481-1512 yıllarında sultandı) karısı adına yapılan Gülbahar Camii ve Mozolesi. Trabzon’un Karadeniz kıyısındaki en ilginç şehirlerden biri olduğunu düşünüyorum.
Türkçe çeviri: Melek Emir. Katkılarından dolayı teşekkür ederim.

previous pagepages 1 2 3 4 ALL next page
Trabzon 4771.jpg
Trabzon 4771.jpg
Trabzon 4772.jpg
Trabzon 4772.jpg
Trabzon 4773.jpg
Trabzon 4773.jpg
Trabzon 4774.jpg
Trabzon 4774.jpg
Trabzon 4775.jpg
Trabzon 4775.jpg
Trabzon 4776.jpg
Trabzon 4776.jpg
Trabzon 0183.jpg
Trabzon 0183.jpg
Trabzon 0186.jpg
Trabzon 0186.jpg
Trabzon 0187.jpg
Trabzon 0187.jpg
Trabzon 0188.jpg
Trabzon 0188.jpg
Trabzon 0189.jpg
Trabzon 0189.jpg
Trabzon 0191.jpg
Trabzon 0191.jpg
Trabzon 0192.jpg
Trabzon 0192.jpg
Trabzon 0195.jpg
Trabzon 0195.jpg
Trabzon 0196.jpg
Trabzon 0196.jpg
Trabzon 0197.jpg
Trabzon 0197.jpg
Trabzon 0198.jpg
Trabzon 0198.jpg
Trabzon 0199.jpg
Trabzon 0199.jpg
Trabzon 0200.jpg
Trabzon 0200.jpg
Trabzon 0201.jpg
Trabzon 0201.jpg
Trabzon 0202.jpg
Trabzon 0202.jpg
Trabzon 0204.jpg
Trabzon 0204.jpg
Trabzon 0205.jpg
Trabzon 0205.jpg
Trabzon 0206.jpg
Trabzon 0206.jpg
Trabzon 0207.jpg
Trabzon 0207.jpg
Trabzon 0208.jpg
Trabzon 0208.jpg
Trabzon 4891b.jpg
Trabzon 4891b.jpg
Trabzon 4915.jpg
Trabzon 4915.jpg
Trabzon 4935.jpg
Trabzon 4935.jpg
Trabzon 0129.jpg
Trabzon 0129.jpg
Trabzon 0131.jpg
Trabzon 0131.jpg
Trabzon 0122.jpg
Trabzon 0122.jpg
Trabzon 0123.jpg
Trabzon 0123.jpg
Trabzon 0124.jpg
Trabzon 0124.jpg
Trabzon 0125.jpg
Trabzon 0125.jpg
Trabzon 0126.jpg
Trabzon 0126.jpg
Trabzon 0132.jpg
Trabzon 0132.jpg
Trabzon 0135.jpg
Trabzon 0135.jpg
Trabzon 0136.jpg
Trabzon 0136.jpg
Trabzon 0139.jpg
Trabzon 0139.jpg
Trabzon 0140.jpg
Trabzon 0140.jpg
Trabzon 0146.jpg
Trabzon 0146.jpg
Trabzon 0148.jpg
Trabzon 0148.jpg
Trabzon 0149.jpg
Trabzon 0149.jpg
Trabzon 0150.jpg
Trabzon 0150.jpg
Trabzon 0152.jpg
Trabzon 0152.jpg
Trabzon 0153.jpg
Trabzon 0153.jpg
Trabzon 0155.jpg
Trabzon 0155.jpg
Trabzon 0156.jpg
Trabzon 0156.jpg
Trabzon 0158.jpg
Trabzon 0158.jpg
Trabzon 0159.jpg
Trabzon 0159.jpg
Trabzon 0160.jpg
Trabzon 0160.jpg
Trabzon 0161.jpg
Trabzon 0161.jpg
Trabzon 0162.jpg
Trabzon 0162.jpg
Trabzon 0163.jpg
Trabzon 0163.jpg
Trabzon 0165.jpg
Trabzon 0165.jpg
Trabzon 0166.jpg
Trabzon 0166.jpg
Trabzon 0167.jpg
Trabzon 0167.jpg
Trabzon 0168.jpg
Trabzon 0168.jpg
Trabzon 0169.jpg
Trabzon 0169.jpg
previous pagepages 1 2 3 4 ALL next page