photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
An De Wilde | profile | all galleries >> natuur in Belgie (Nature in Belgium) >> Kijkverdriet - Ravels tree view | thumbnails | slideshow

Kijkverdriet - Ravels

Het Kijkverdriet situeert zich tussen het kanaal Dessel-Schoten en de Staatsbossen van Ravels, ongeveer 3 km ten zuidoosten van het dorpscentrum. Het meest interessante deel is gelegen in een depressie waar intense kwel optreedt. In deze slenk komt een vrij stabiele hoge grondwaterstand voor, waarbij het grondwater binnen wortelbereik blijft. Dit resulteert in soortenrijke, vochtige heidevegetaties met veenelementen.
Het voorkomen van spaanse ruiter, draadgentiaan, heidekartelblad, gevlekte orchis, welriekende nachtorchis, zonnedauw, klokjesgentiaan en moerassmele onderstrepen het belang van dit gebied. Buiten die zeer waardevolle vegetaties bevinden zich er nog verschillende soortenrijke graslanden met orchideeŽn, reukgras, knoopkruid, pinksterbloem en blauwe knoop.

Typische broedvogels voor dit gebied zijn blauwborst, rietgors, kleine karekiet, waterral, kievit, roodborsttapuit, grasmus en bosrietzanger. Het gebied is ook zeer waardevol voor libellen gezien de aanwezigheid van diverse vennen.
n het gebied komen veel openbare wegen voor die aan de geÔnteresseerde bezoeker de mogelijkheid geven het gebied te ontdekken. Bewust worden de zeer kwetsbare terreinen zelf niet opengesteld voor het publiek.
Gevlekte orchis - Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Gevlekte orchis - Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Kijkverdriet - Ravels
Kijkverdriet - Ravels
Kleine zonnedauw - Drosera intermedia
Kleine zonnedauw - Drosera intermedia
_MG_0385.jpg
_MG_0385.jpg
_MG_0386.jpg
_MG_0386.jpg
_MG_0391kopie.jpg
_MG_0391kopie.jpg
_MG_394-395kopie.jpg
_MG_394-395kopie.jpg
_MG_0396.jpg
_MG_0396.jpg
Veenpluis - Eriophorum angustifolium
Veenpluis - Eriophorum angustifolium
Wateraardbei - Comarum palustre
Wateraardbei - Comarum palustre
_MG_0419kopie.jpg
_MG_0419kopie.jpg
_MG_0425.jpg
_MG_0425.jpg
_MG_0426.jpg
_MG_0426.jpg
_MG_0434kopie.jpg
_MG_0434kopie.jpg
_MG_0447.jpg
_MG_0447.jpg
_MG_0460.jpg
_MG_0460.jpg
_MG_0465.jpg
_MG_0465.jpg
_MG_0468.jpg
_MG_0468.jpg