photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dror Davidman | profile | all galleries >> Galleries >> Private Lessons tree view | thumbnails | slideshow

Private Lessons


עקב הפניות הרבות, ניתן לעשות שעורים פרטיים
השעורים ניתנים הן למתקדמים במגוון תחומים והן לצלמים בתחילת דרכם

מעבר לדרישת התלמיד, ניתן לקבל הדרכה במגוון תחומי צילום שביניהם


צילום אנשים ופורטרטים
תוך מתן דגש על הוצאת אופיו של האובייקט המצולם החוצה
ותוך מתן דגש על הפרמטרים הטכניים,קימפוז, ושימוש בתאורה טבעית ותאורה קרה


צילום ספורט, ספורט אקסטרים ועוד
צילום ספורט הינו צילום מאוד מורכב, זאת מכיוון שאת האובייקט אנחנו רואים
אבל נשאלת השאלה כיצד אנו מביאים אותו החוצה בצורה מרשימה ויפה
על זאת נענה דרך לימוד זויות מיוחדות, לימוד טכניקה ותאורה, חשיפה ופיקוס נכון


HDR
תחום חדש יחסים בעולם, כאשר דרכו אנו מרחיבים את הטווח הדינאמי של החשיפה
אפילו הרבה מעבר לטווח הדינאמי של העין, הביצוע נעשה ע"י שילובן של מספר חשיפות
שונות לתמונה אחד תוך שימוש בתוכנות עריכה שונות
השיעור מרכיב הן את הפן של הצילום והן את הפן של העריכה


צילום אינפרה אדום
סגנון צילום מאוד מיוחד, אשר מוציא אחרת את אשר עיניינו רואות, את זה נעשה תוך שימוש
בפילטר מיוחד אשר חוסם את הספקטרום שמתחת ל 720 ננומטר
את התוצאות ניתן לראות בגלריה אינפרה אדום


צילום מבנים וארכיטקטורה ועוד


לפרטים ניתן לצלצל לדרור
0543080080
או לשלוח מייל ע"י לחיצה על הלחצן הבא


This gallery is empty.