photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
dariaiandrzej | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Kuba Terakowski 17-Nov-2011 19:49
Hej, hej!
Zapraszam Was serdecznie do "Pocztu Bałtyckich Długodystansowców": www.terakowski.republika.pl/poczet.htm
Pozdrawiam!
Kuba Terakowski
Jan Szczebrzeszynski 15-Oct-2010 13:44
Pracujê nad artyku³em w Wikipedii o rzeŸbiarzu Andrzeju Renesie. Bardzo by³bym wdziêczny za zgodê na zamieszczenie w Wikipedii piêknego zdjêcia pomnika Ogiñskiego w Guzowie. Oczywiœcie w Wikipedii by³yby podane nazwiska autorów i uszanowane prawa autorskie.
Kokuszka 28-May-2010 23:04
Przepiêkne zdjêcia. Proszê o kontakt autora "dariaiandrzej", nasz adres email kontakt"kokuszka.pl. Chodzi o pozwolenie zamieszczenia kilku zdjêæ w galerii strony www.kokuszka.pl.
Alicja 20-Apr-2008 18:52
...Wasze zdjêcia s± piêkne, i nie znajdujê leszego s³owa, i lepszego chyba nie potrzeba....
...dziêkujê...
dariaiandrzej01-Apr-2008 09:34
Dzieki.