photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
dalatcuatoi | profile | all galleries >> Galleries >> Họp Mặt Thầy Cô Kỹ Thuật 11/2007 tree view | thumbnails | slideshow

Họp Mặt Thầy Cô Kỹ Thuật 11/2007

Thầy Hiệu Ðoàn Truởng Huỳnh Thanh Hải
Thầy Hiệu Ðoàn Truởng Huỳnh Thanh Hải
Chị Chung Yến Nhi giới thiệu Chuõng Trinh
Chị Chung Yến Nhi giới thiệu Chuõng Trinh
Phải qua: Anh Ất -Anh Kính 711- Nghĩa Lê 731,Khanh 731-Anh Mạnh Lân 711
Phải qua: Anh Ất -Anh Kính 711- Nghĩa Lê 731,Khanh 731-Anh Mạnh Lân 711
Phải qua: Anh mạnh Lân 711-Anh Kính 711- Nghĩa Lê 731-Khanh 731
Phải qua: Anh mạnh Lân 711-Anh Kính 711- Nghĩa Lê 731-Khanh 731
Trái qua: Huynh Truởng Thọ - Kính 711- Nghĩa 731- Mạnh Lân 711
Trái qua: Huynh Truởng Thọ - Kính 711- Nghĩa 731- Mạnh Lân 711
Thầy trò Kỹ Thuật
Thầy trò Kỹ Thuật
Thầy Cýờng ( Ôtô ), Thầy Hữu Phi, Thầy Thanh Hải
Thầy Cýờng ( Ôtô ), Thầy Hữu Phi, Thầy Thanh Hải
Mạnh Lân và Chị Thúy Hiền 74 (lớp chị Anh Anh)
Mạnh Lân và Chị Thúy Hiền 74 (lớp chị Anh Anh)
Anh Thọ và Anh Hoàng Phương
Anh Thọ và Anh Hoàng Phương
Anh Ất
Anh Ất