photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Kees de Haan | profile | all galleries >> Galleries >> Condensed Space by Yen Yitzu, Astrid Marit and Chris Meighan tree view | thumbnails | slideshow

Condensed Space by Yen Yitzu, Astrid Marit and Chris Meighan

EEN WERK OVER DE BELEVING VAN ISOLATIE EN VERVREEMDING

Op het Station Haarlem NS loop je de kans aangesproken te worden door kunstenares Yen Yitzu. Ze zal verhalen vertellen over een reis per fiets tussen Amsterdam en Hongkong, ondernomen door kunstenaars Astrid Marit en Chris Meighan. Tijdens deze reis in 2009 kregen Marit en Meighan communicatieproblemen door het ontbreken van een gemeenschappelijke taal, maar ook door het ontbreken van een gemeenschappelijk cultureel referentiekader. Het langzame proces van verwijdering van alles wat bekend is, komt overeen met de ervaringen die de in Amsterdam gevestigde Taiwanese kunstenares Yen Yi-tzu had bij haar aankomst in Nederland als het ware een film set, in een nieuwe, onwerkelijke en geheimzinnige realiteit.
De beleving van isolatie en vervreemding loopt parallel aan de moeilijkheden die de drie kunstenaars hebben ervaren en vormt het beginpunt van een samenwerking voor de performance; Condensed Space dat tijdens het Madness en Arts festival in wachtkamer 3 op het NS station Haarlem te zien is.
Condensed Space van Yen Yitzu, Astrid Marit en Chris Meighan is georganiseerd door Nieuwe Vide in het kader van The Object Lag, Cross-Reference.
Locaties: Station Haarlem NS, perron, wachtkamer 3

If you are on Haarlem Station, you may find yourself listening to the artist Yen Yitzu. She will tell you about a bike trip from Amsterdam to Hong Kong undertaken by the artists Astrid Marit and
Chris Meighan. During their journey in 2009 Marit and Meighan ran into communication problems because of the lack of a common language, but also because of the lack of a shared cultural
frame of reference. The slow process of separation from everything that is familiar matches the experiences that the Amsterdam-based Taiwanese artist Yen Yitzu had when she arrived in the Netherlands.
Condensed Space by Yen Yitzu, Astrid Marit and Chris Meighan is organised by Nieuwe Vide in connection with The Object Lag, Cross-Reference
2010-10-01_CDEH1918.jpg
2010-10-01_CDEH1918.jpg
2010-10-01_CDEH1921.jpg
2010-10-01_CDEH1921.jpg
2010-10-01_CDEH1923.jpg
2010-10-01_CDEH1923.jpg
2010-10-01_CDEH1924.jpg
2010-10-01_CDEH1924.jpg
2010-10-01_CDEH1925.jpg
2010-10-01_CDEH1925.jpg
2010-10-01_CDEH1928.jpg
2010-10-01_CDEH1928.jpg
2010-10-01_CDEH1930.jpg
2010-10-01_CDEH1930.jpg
2010-10-01_CDEH1931.jpg
2010-10-01_CDEH1931.jpg
2010-10-01_CDEH1933.jpg
2010-10-01_CDEH1933.jpg
2010-10-01_CDEH1936.jpg
2010-10-01_CDEH1936.jpg
2010-10-01_CDEH1937.jpg
2010-10-01_CDEH1937.jpg
2010-10-01_CDEH1939.jpg
2010-10-01_CDEH1939.jpg
2010-10-01_CDEH1940.jpg
2010-10-01_CDEH1940.jpg
2010-10-01_CDEH1941.jpg
2010-10-01_CDEH1941.jpg