photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Bert Vos | all galleries >> Galleries >> Maastricht - 2020 > mountain portal
previous | next
08-Sep-2020

mountain portal

Maastricht

In 1214, bij de voltrekking van het tweede huwelijk van Otto IV, werd het nieuwe portaal van de Servaaskerk
waarschijnlijk voor het eerst officieel in gebruik genomen. Het wordt het Bergportaal genoemd, omdat het
zuid-westelijke deel van de kerk tegen een heuvel aan ligt. Het portaal was gewijd aan Maria, zoals ook het
altaar in het westelijke deel van de kerk aan Maria was gewijd


In 1214, at the ceremony of Otto IV's second marriage, the new portal of the Servaaskerk was
probably first officially put into use. It is called the Mountain Portal because it has
south-western part of the church is situated against a hill. The portal was dedicated to Mary, like it
altar in the western part of the church was dedicated to Mary


other sizes: small medium large original auto
comment | share